המלצות ועדת טרכנטברג לשילוב חרדים

המלצות ועדת טרכנטברג לשילוב חרדים

ועדת טרכטנברג ממליצה לחייב את מוסדות החינוך החרדים לעמוד בבחינות מיצ"ב, לחלק שוברים להכשרה מקצועית, להגדיל את שילוב חרדים בתוכניות להכשרה טכנולוגית, מכינה אקדמית לחרדים שהתנדבו לשירות אזרחי ועוד, אבל הכל תלוי בתמיכת המפלגות החרדיות

שיתוף
קורס לגברים חרדים בלבד

קורס לגברים חרדים בלבד

דו"ח ועדת טרכטנברג מציג שלל הצעות על מנת לעודד השתלבות חרדים בשוק העבודה. בין השאר ממליצה הוועדה לחייב את מוסדות החינוך החרדים לעמוד בבחינות מיצ"ב כדי להקנות השכלה בסיסית באנגלית, חשבון ומיומנויות מחשב – תנאי הכרחי לתעסוקה במשק המודרני. עוד בהמלצות חלוקת שוברים להכשרה מקצועית כל שהיא (כ-500 שוברים מדי שנה), שילוב חרדים בתוכניות להכשרה טכנולוגית בקורסים של משרד התמ"ת והחינוך, כאשר היעד הוא הגדלה הדרגתית עד למחזור של כאלף תלמידים חדשים ב-2015 וגיוס לצבא או התנדבות לשירות אזרחי של כ-75% מהמשתתפים בתכנית. מכינה אקדמית לחרדים שהתנדבו לשירות אזרחי במגמה לשלב אוכלוסייה זו במוסדות אקדמיים. ההמלצה היא הגדלה הדרגתית של מספר התלמידים עד למחזור של כ-370 תלמדים חדשים ב-2015. כיעד נקבע מעבר לאקדמיה של כ-75% מהלומדים במכינה עם תום השירות האזרחי. כמו כן הומלץ לקדם תכנית לשילוב לימודים תורניים ומקצועיים, אשר יקנו הכשרה מקצועית לנתח אוכלוסייה גדול יותר.

לבעלי הכשרה תעסוקתית כלשהיא, ממליצה הוועדה על הקמת מרכזים להכוונת תעסוקה בפרישה ארצית בשיתוף עם הרשויות המקומיות, אלו יספקו מקומות עבודה ל-12,000 חרדים עד לשנת 2015. על מנת לעודד חרדים להשתלב בתוכניות אלו, ממליץ טרכטנברג לאמץ את מסקנות וועדת גבאי, אשר המליצה בשעתה להגביל את התמיכה במרבית האברכים הלומדים בכוללים לחמש שנים, ולאפשר רק ל"קבוצה קטנה ומובחרת" של תלמדים להמשיך ולקבל תמיכות בעתיד. ועדת טרכטנברג המליצה להחיל עקרונות אלו אף על התמיכה בכוללים עצמם.

על מנת לדלג מעל המשוכה החוקית, השוללת קצבאות שונות אותם מקבלים החרדים בשל לימודים בכולל במקום שירות צבאי, ממליצה הוועדה לאפשר להם להשתלב בשירות לאומי או שירות התנדבותי אחר.

ראוי לציין כי המלצות הוועדה המדברות על צמצום הסכומים המועברים לתלמידי הכוללים, תלויות באופן מובהק בתמיכת המפלגות החרדיות השותפות לקואליציה הנוכחית, וספק רב אם אלו ייאותו להסכים לכך. גם ההמלצה על שירות לאומי חליפי, ספק אם תתקבל על הממסד הרבני החרדי על פיו יישק כל דבר בעולם זה.

 

כנס משאבי אנוש 2020

אין תגובות

השאר תגובה