שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

סקר שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדק את מצב המעסיקים והתעסוקה בעקבות משבר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההקורונה.

למעשה, הסקר בדק את סוג, אופי והיקף השינויים בהיקפי התעסוקה בענפי התעשייה, ההייטק והפיננסים, בין התאריכים ה-18 במרץ ל-30 במרץ.

מהסקר עולה, כי אחוז המעסיקים שמאפשרים לעובדיהם לעבוד מהבית עלה במהלך תקופה זו בכל הענפים.

עוד עולה מהסקר, כי העלייה החדה ביותר נראתה בענפי התעשייה, – ללא תעשייה עלית. מתברר שבגל הראשון שחל ב-18 במרץ, כ-32.5% ממעסיקים אלה אפשרו לעובדים לעבוד מהבית.

בגל השני שחל ב-30 במרץ כבר אפשרו כ-46% מהמעסיקים אלה (ענפי התעשייה) לעובדים לעבוד מהבית.

עוד עולה מהסקר, כי בכלל הענפים שנסקרו, כ-71% מהמעסיקים אפשרו ב-30 במרץ לעובדים לעבוד מהבית. זאת, לעומת כ-62.9% מהמעסיקים שאפשרו עבודה מהבית ב-18 במרץ.

בד בבד נבדקה הוצאת העובדים לחופשות ללא תשלום (חל"ת). מהסקר עולה, כי אחוז העובדים שהוצאו לחל"ת בכל הענפים עמד על כ-13.6%.

זאת, לעומת כ-9.1% מהמעסיקים בגל הראשון (ב-18 במרץ). הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציינת כי  העלייה באומדן זה מושפעת מעלייה חדה בענפי התעשייה והפיננסים, בניגוד לענפי ההייטק שם אומדן זה עלה באופן מתון.

כמו כן בדק הסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  את שיעורי המפוטרים. מהסקר עולה, כי אחוז העובדים המפוטרים בענפים אלו, שבהם הפעילות העסקים נפגעה באופן מתון יותר מענפים אחרים במשק, עלה מ-0.7% בגל ראשון (18 במרץ) ל-1.6% בסוף חודש מרץ.

בנוסף, הסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדק גם את משך הזמן שבו ניתן יהיה לקיים את פעילות החברה במצב זה (של תמנאי משבר הקורונה). אפשרויות התשובה נעו בין "עד חודש" לבין "יותר מחצי שנה".

כ-47% מהמעסיקים שהשתתפו בסקר השיבו כי הפעילות של חברתם תוכל להמשיך במצב זה עד חודש ממועד הסקר.

יותר ממחצית ממעסיקים אלה פועלים בענפי התעשייה, הבינוי והמסחר הקמעוני, לעומת כ-14.3% בענפי ההייטק וכ-27% בענפי השירותים הפיננסים והביטוח.

רק כ-13% מהמעסיקים שהשתתפו בסקר דיווחו כי יוכלו להמשיך בפעילותם במצב זה יותר מחצי שנה. מדובר בעיקר בענפי ההייטק.

בסקר נשאלו המעסיקים גם על ההגבלות השונות ובאיזו מידה הן משפיעות על פעילות החברה:

הנושאים שנבדקו כוללים: צמצום מספר העובדים, עצירה של הטיסות הבינלאומיות, צמצום התחבורה הציבורית, הגבלה על התכנסות של יותר מ-10 עובדים, הגבלת התנועה במרחב הציבורי, סגירת שווקים, מרכזי מסחר, בילוי ופנאי.

מתברר שהמגבלות על צמצום מספר העובדים ועל הגבלת התנועה במרחב הציבורי הינן בעלות ההשפעה הגדולה ביותר על אוכלוסיית הסקר. יותר מ-60% מהמעסיקים שהשתתפו בסקר ציינו מגבלות אלו.

כ-51% מהמעסיקים שהשתתפו בסקר דיווחו על מגבלה משמעותית של התכנסות של פחות מ-10 אנשים (בעיקר בענפי מסחר קמעוני ובינוי).

כ-59% מהמעסיקים שהשתתפו בסקר דיווחו כי מגבלת צמצום התחבורה הציבורית השפיעה – מדובר  בעיקר במעסיקים מענפי המסחר הקמעונאי. על שאר הענפים למגבלה זו היתה השפעה נמוכה יותר.

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה