שיתוף

שימוע שלא כדין, על אחת כמה וכמה אי קיום שימוע כלל, עלולים לגרור את החברה לתביעה משפטית שבסופה היא תשלם לעובד שפוטר, פיצויים בסכומים שיכולים להגיע לאלפי שקלים ואף עד לעשרות אלפי שקלים.

לדוגמה, עובד של חברה הייטק גדולה, שפוטר לאחר יותר מ-20 שנות עבודה בחברה, תבע פיצוי משום שלא ניתנה לו זכות השימוע לפני פיטורים.

בית הדין האיזורי לעבודה קבע, כי הפיצוי יעמוד על 7,000 שקלים. בערעור הגדיל בית הדין הארצי לעבודה את סכום לגובה משכורת אחת של העובד, כלומר לסכום של 25 אלף שקלים.

במקרה זה, בית הדין הארצי פסק את סכום הפיצוי הזה, אף שהיה ברור כי השימוע לא היה מונע את הפיטורים.

במקרה אחר פסק בית הדין לעבודה, כי מעסיק ישלם לעובדת שפוטרה, פיצוי בסכום של 17 אלף שקל בגלל שימוע שלא כדין.

זאת, למרות שבית הדין הגיע למסקנה כי העובדת פוטרה מסיבות מהותיות ולא בגלל אפליה כפי שטענה.

כלומר, נקבע כי פיטורי העובדת נעשו מתוך סיבות ענייניות: נציגי המעסיק (מנהליה) העירו לה לפני שיחת הפיטורים על אי שביעות הרצון מתפקודה.

ולמרות כל זאת קבע בית הדין כי לא נערך לה שימוע כדין. ואם בכך לא די הרי שבית הדין קבע, כי לא רק שלעובדת לא נשלח ולא ניתן זימון לשימוע מראש, באופן שאפשר לה להיערך בהתאם, היא אף פוטרה כבר במהלך שיחת השימוע.

למעשה, קבע בית הדין לעבודה: שיחת השימוע היתה שיחת סרק, שלא נועדה לתת לעובדת במה לשטוח את טיעוניה, אלא רק כדי לידע אותה על סיום יחסי העובד מעסיק.

בראיון שקיימנו לפני כמה חודשים עם עו"ד מוריה תם-הר שושנים ועו"ד חגי ורד, ממשרד הרצוג, פוקס נאמן הם הסבירו, כי "מקובל להתייחס לפסק דינו של בית הדין הארצי בעניין גוטרמן, שניתן בראשית שנת 2003, כפסק הדין שביסס את חובתו של מעסיק לקיים שימוע לעובד טרם קבלת החלטה בדבר סיום העסקתו…".

אחד הגורמים שיוצרים מצבים בהם חברות נתבעות על אי קיום שימוע כדין, הוא ההנחה המוטעית של מנהלים רבים לפיה, אם הם עשו שיחת משוב עם עובד, ובמהלכה אמרו לו כי החברה אינה מרוצה מתפקודו, וכי אם לא ישפר את תפקודו הוא יפוטר, הרי שזה כשלעצמו מהווה שיחת שימוע.

וזאת טעות חמורה. יודגש כאן, כי שיחת משוב אינה חלק מהליך פיטורים והיא לא מהווה תחליף לקיום שימוע כדין.

ארגון שמחליט לפטר עובד חייב לבצע שימוע כדין. אין אפשרות לבצע שום סוג אחר של שיחה או חליפת הודעות במקום השימוע. 

לכן, חברות שמפטרות עובד בעקבות שיחת המשוב או שיחת חתך, עלולות למצוא עצמן משלמות פיצויים מוגדלים בנוסף להוצאות משפט.

אין תגובות

השאר תגובה