שיתוף

גמול שעות נוספות יש לחשב על בסיס יומי, כך שכל שעת עבודה מעבר לתקן של יום עבודה, תיחשב לשעה נוספת. לאחר מכן יש לבדוק את מספר שעות העבודה השבועיות הרגילות (שאינן שעות נוספות יומיות).

אם מספר שעות זה גבוה יותר מהתקן של מספר שעות העבודה השבועיות, הרי שהשעות שמעבר לתקן זה יחשבו לשעות נוספות ברמה השבועית.

נזכיר, כי החל מה-1 באפריל 2018, התקן של שעות העבודה השבועיות עומד על-42 שעות.

להלן מקרה לדוגמה של עובד שעבד בחברה כשבע שנים בתקופה שלפני קיצור שבוע העבודה. כלומר, במהלך תקופת עבודתו שבוע העבודה היה בן 43 שעות שבועיות.

בימים ראשון עד חמישי העובד עבד כ-10 שעות ביום, ובימי שישי עבד שמונה שעות. העוסד תבע את החברה בגין שעות נוספות, כאשר המחלוקת היתה לגבי השאלה איך צריך לחשב את גמול השעות הנוספות המגיע לעובד.

בית הדין הארצי לעבודה פסק, כי בימים ראשון עד חמישי יש לחשב את גמול השעות הנוספות על בסיס יומי.

לגבי שעות העבודה ביום שישי פסק בית הדין כי יש להתייחס אליהן כאל שעות נוספות רק אם השלים את מכסת השעות השבועיות הרגילות, שאינן שעות נוספות, כלומר רק אם במהלך הימים ראשון עד חמישי הוא עבד לפחות 43 שעות.

(חשוב לציין, כי אילו היה מדובר בתקופה שלאחר ה-1 באפריל 2018, הרי שהגמול עבור שעות נוספות צריך להיות מחושב החל מהשעה ה-43 לאותו שבוע, כלומר לאחר 42 שעות שבועיות).

לאור העובדה שתקן יום העבודה בימים ראשון עד חמישי עמד באותה עת על שמונה שעות עבודה ביום, הרי שהעובד זכאי לגמול עבור שעתיים נוספות עבור כל יום עבודה בימים אלה, בתעריף של 125%.

חשוב לציין, כי הגמול בעד עבודה בשעות נוספות בימים ראשון עד חמישי מגיע לעובד גם אם לא עבד באחד מימי השבוע, משום שהגמול מחושב על בסיס יומי.

לגבי אופן חישוב גמול השעות הנוספות עבור העבודה ביום שישי (שבו עבד שמונה שעות) פסק בית הדין הארצי לעבודה, כי בחישוב יומי לא עבר העובד את מכסת השעות היומיות (בימי שישי), אבל כאשר מצרפים את מספר שעות עבודתו ביום שישי, לשעות עבודתו בשאר ימות השבוע, הרי שהעובד עובד בשבוע יותר מ-43 שעות שבועיות.

לכן, בכל שבוע שבו הוא עבד במהלך השבוע יותר מ-43 שעות, על כל שעה נוספת הוא זכאי לגמול שעות נוספות (כלומר, עבור אותן שעות שמעבר למכסה שבועית זו של 43 שעות).

במקרה הנוכחי העובד עבד בימים ראשון עד חמישי 40 שעות רגילות שאינן שעות נוספות (כלומר שמונה שעות ביום במשך חמישה ימים שעליהן לא קיבל גמול שעות נוספות).

מכיוון שכך, שלוש שעות העבודה הראשונות ביום שישי הן שעות רגילות שעבורן עליו לקבל שכר רגיל. עבור חמש השעות שמעבר לכך (ביום שישי), שהן מעבר לתקן של 43 שעות שבועיות, זכאי העובד לגמול שעות נוספות על פי החישוב הבא: עבור השעתיים הראשונות (כלומר השעה הרביעית והחמישית לעבודתו ביום שישי) הוא זכאי לתעריף של 125% ועבור שלוש השעות הבאות (השעה השישית השביעית והשמינית) הוא זכאי לגמול בתעריף של 150%.

כנס קהילת הגיוס השנתי

כנס ההדרכה והלמידה השנתי

אין תגובות

השאר תגובה