שיתוף

יצירת מתאם חיובי גבוה בין יוזמות משאבי אנוש ליעדים העסקיים של החברה הינה חיונית לטיפוח סביבת עבודה מגובשת ופרודוקטיבית.

למנהלי משאבי אנוש יש תפקיד מרכזי בבניית כוח עבודה שתומך ביעדים הכוללים של הארגון ומאפשר להשיגם.

הבנה מעמיקה של היעדים העסקיים, פיתוח תוכניות משאבי אנוש אסטרטגיות, השקעה בניהול כישרונות, הטמעת מערכות ניהול ביצועים אפקטיביות, טיפוח תרבות ארגונית של לקיחת אחריות, מינוף נתונים וניתוחם ושיפור התקשורת ושיתוף הפעולה, מאפשרים למנהלי משאבי אנוש לוודא שיוזמותיהם מתואמות באופן הדוק עם מטרות החברה.

תיאום זה משפר את האפקטיביות הכוללת של מחלקת משאבי אנוש ומניע את הארגון להשגת יעדיו האסטרטגיים.

להלן 7 דרכים להתאמה יעילה בין האסטרטגיות של מנהלי משאבי אנוש ליעדים העסקיים של הארגון:

1 להבין היטב את היעדים העסקיים:

כדי להתאים יוזמות משאבי אנוש ליעדים העסקיים, מנהלי משאבי אנוש חייבים להיות בעלי הבנה עמוקה של יעדי החברה. לשם כך יש צורך להיות בקשר קבוע עם ההנהלה הבכירה, כדי להבין את החזון, הייעוד והתוכניות האסטרטגיות של החברה.

כמו כן יש לעמוד על שילוב מחלקת משאבי אנוש בתהליך התכנון האסטרטגי כדי להבטיח שכוח העבודה נלקח בחשבון בעת ​​הגדרת יעדים עסקיים.

2 לפתח תוכנית משאבי אנוש אסטרטגית:

יש לתכנן תוכנית אסטרטגית של משאבי אנוש כדי לתמוך ביעדי החברה. תוכנית זו צריכה לכלול מתאם גבוה בין פעילויות משאבי אנוש.

לשם כך יש לוודא שאסטרטגיות הגיוס, ההכשרה, ניהול הביצועים ושימור העובדים, עולים בקנה אחד עם יעדי החברה לטווח ארוך.

במקביל, יש לפתח יעדי משאבי אנוש ספציפיים, מדידים, ניתנים להשגה, רלוונטיים ומוגדרים בזמן, התומכים ביעדים העסקיים.

3 להשקיע בניהול טלנטים:

אסטרטגיית ניהול כישרונות חזקה היא חיונית להשגת יעדים עסקיים. לשם כך יש לגייס את הטלנטים המתאימים.

יש להתמקד בגיוס עובדים שהכישורים, הניסיון והערכים שלהם עולים בקנה אחד עם יעדי החברה.

בד בבד יש לדאוג לפיתוח מקצועי של עובדים קיימים. לשם כך יש להטמיע תוכניות למידה ופיתוח מתמשכות כדי לשפר את הכישורים של העובדים הנוכחיים, ולוודא שהם יכולים לתרום למטרות החברה.

4 הטמעת מערכות ניהול ביצועים:

מערכות ניהול ביצועים צריכות להיות מתוכננות כדי להתאים את ביצועי העובדים ליעדים העסקיים.

לשם כך יש להגדיר ציפיות ברורות לביצועים, המשקפות את יעדי החברה ולתקשר אותן לעובדים.

בנוסף, יש לבצע ביקורות ביצועים באופן שוטף. כלומר, יש לערוך סקירות ביצועים קבועות כדי להעריך את תרומות העובדים ליעדים העסקיים ולספק משוב לשיפור.

5 לטפח תרבות ארגונית של לקיחת אחריות:

יש לעודד תרבות ארגונית שבה העובדים מרגישים אחראים ולוקחים אחריות על עבודתם, כדי  להניע הצלחה עסקית.

לשם כך יש ליצור העצמת עובדים. כלומר יש לאפשר לעובדים אוטונומיה לקבל החלטות ולקחת אחריות על עבודתם.

בנוסף, יש להכיר בתרומתם ולתגמל אותם על כך. כלומר יש להטמיע תוכניות הכרה בהישגים ובביצועים ותגמול העובדים התורמים באופן משמעותי להשגת היעדים העסקיים.

6 מינוף נתונים וניתוחם:

יש להשתמש בניתוחי משאבי אנוש כדי ליצור מתאם בין קבלת ההחלטות ליעדים העסקיים ובין שיטות משאבי אנוש ליעדים העסקיים.

בנוסף, יש להפיק תובנות מבוססות נתונים. לשם כך יש להשתמש בניתוח נתונים כדי לעקוב ולנתח מדדי משאבי אנוש כגון שיעורי תחלופה, מעורבות עובדים ופרודוקטיביות.

בד בבד יש להשתמש בניתוחי תחזיות. יש לנתח תחזיות כדי לצפות מגמות עתידיות של כוח אדם ולהכין אסטרטגיות כדי לענות על הצרכים העסקיים הקרובים.

7 לתקשר ולטפח שיתוף פעולה:

תקשורת ושיתוף פעולה יעילים בין משאבי אנוש למחלקות אחרות הינם חיוניים להתאמת יוזמות משאבי אנוש ליעדים העסקיים.

לשם כך יש ליצור צוותים צולבים הכוללים נציגי משאבי אנוש לעבודה על פרויקטים אסטרטגיים.

כמו כן יש לעדכן את כל המחלקות על יוזמות משאבי אנוש ולהסביר איך הן תומכות ביעדי החברה באמצעות פגישות ועדכונים קבועים.

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה