44 כתבי תביעה הוגשו כנגד המדינה בגין נזקי גוף

44 כתבי תביעה הוגשו כנגד המדינה בגין נזקי גוף

עובדים במפעלים הגרעיניים בדימונה ובנחל שורק, שחלו בסרטן, תובעים את המדינה בגין נזקי גוף בסך 121 מיליון ₪

שיתוף
בטיחות וגהות

44 עובדים לשעבר ו\או יורשים של עובדים במפעלי הכור הגרעיני בדימונה ובמרכז למחקר גרעיני בנחל שורק הגישו כתב תביעה כנגד הוועדה לאנרגיה אטומית בגין נזקי גוף, כך נמסר באתר הפורום משפטי LawForums .

העובדים טוענים לחשיפה מתמשכת לקרינה מייננת ממקורות רדיואקטיביים וכן לחשיפה לחומרים כימיים מסוכנים. לטענתם ולטענת בני משפחותיהם, הם חלו כתוצאה מהחשיפה. בתביעה מיוצגים אף שארים של עובדים שחלו ומתו.

התובעים טוענים בפני בית המשפט כי המדינה, בראשות הוועדה לאנרגיה אטומית, הציגה בפניהם מצג שווא בניסיון לגרום לעובדים ולבני משפחותיהם להאמין שהיא נוקטת בכל האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על בריאות וביטחון העובדים, משמע שהיא מפקחת על שיעורי חשיפתם לקרינה מייננת ולשאר חומרים מסוכנים, על מנת למנוע את חשיפתם לרמות קרינה החורגות מכמות המרבית השנתית המותרת. העובדים לטענתם סברו שהוועדה דואגת להפרדה ברורה בין האזורים הקרים לאזורים החמים.

כיום טוענים העובדים בכתב התביעה כי הם היו מודעים לעובדה שהם פועלים בסביבת עבודה בה קיים חשש לסכנה אולם הם האמינו כי המדינה שמה לה למטרה לדאוג לבטיחותם ולבריאותם. בכתב התביעה אף נאמר כי העובדים הסתמכו על המצג שהפיצה הוועדה לאנרגיה, לאורך כל השנים, בו היא הציגה הן לעובדים והן לציבור הרחב – ששיעורי התחלואה בסרטן בקרב עובדי המפעלים הגרעיניים אינם גבוהים משיעורי התחלואה באוכלוסיה הכללית. נתונים אלו הסתברו לאחרונה כלא נכונים בעליל.

כאשר העובדים שחלו בסרטן בשנות ה-80 וה-90 טענו כי הם חלו ב"מחלת מקצוע" וניסו לממש את זכויותיהם במוסד לביטוח לאומי – תביעותיהם נדחו ברובן המכריע. לטענת הנתבעים, המוסד לביטוח לאומי דחה את מרבית תביעותיהם מאחר והסתמך על מידע מסולף, שנתקבל מידי המדינה, בדבר שיעורי חשיפת העובדים לקרינה מייננת, סוגי החומרים הכימיים אליהם נחשפו בעבודתם וכמויות החשיפה.

לפני כחודשיים, עם תחילת הליך הצגת הראיות בבית המשפט המחוזי, התגלה שהמדינה לא ביצעה הערכות לחשיפת העובדים לקרינה מייננת וכי הבדיקות הרדיו-טוקסיקולוגיות שבוצעו – כלל לא פוענחו. התובעים מפנים אצבע מאשימה כלפי המדינה ומבקשים מבית המשפט לחייבה לפצות אותם בסך של 121 מיליון ₪ בגין נזקי גוף כתוצאה מתאונת עבודה.

 

יריד משאבי אנוש 2022 - ריבוע

אין תגובות

השאר תגובה