שיתוף

ענפים כלכליים מסויימים ממשיכים להוביל בהיקף השכר, אף על פי שבחודשים מרץ-מאי 2018 חלה ירידה קלה בשכר הממוצע בחלק מענף זה (בחישוב שנתי). דווקא בענפי הבידור והפנאי, וכן המידע והתקשורת חלו העליות הגדולות ביותר בשכר הממוצע (בחישוב שנתי), כך על פי סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בחודש מאי 2018 הסתכם משרות השכיר של עובדים ישראלים בכ-3.669 מיליון עובדים (בממוצע לחודש). השכר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההחודשי הממוצע ברוטו למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 10,140 שקלים, והשכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר במחירים קבועים היה 9,631 שקלים. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עוד עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי במאי נמצאו כ-33.8% מכלל משרות השכיר במשק, כלומר כ-1.24 מיליון משרות, בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע במשק (כאמור, השכר הממוצע עמד על 10,140 שקלים).

כ-66.2% מכלל משרות השכיר במשק, שהן כ-2.429 מיליון משרות שכיר, היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע משק. כלומר מתחת ל-10,140 שקל בחודש.

בהתפלגות לפי סוגי ענפים ניתן לראות כי אחוז השינוי הגבוה ביותר בחישוב שנתי של השכר הממוצע היה בענף האמנות בידור ופנאי, בו עמד אחוז השינוי בשכר על כ-7.1%. צמוד אליו נמצא ענף המידע והתקשורת עם כשבעה אחוזים שינוי בשכר הממוצע. מנגד, בתחום פעילויות הנדל"ן נרשם שיעור השינוי בשכר הממוצע (בחישוב שנתי) הנמוך ביותר והוא עמד על כחצי אחוז.

ויש גם ענפים ששיעור השינוי בשכר הממוצע שלהם (כאמור בחישוב שנתי) הוא שלילי. בענף שירותי תחבורה, אחסנה דואר ובלדרות, חלה ירידה של כ-0.1% בשכר הממוצע, בענף אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיהור וטיפול בפסולת חלה ירידה של כ-0.7% בשכר הממוצע, כאמור, בענף השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח חלה ירידה של כ-1.6% בשכר הממוצע (בחישוב שנתי), ובענף החקלאות הייעור והדיג חלה ירידה של כ-2% בשכר הממוצע בחישוב שנתי.

 

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציינים, כי מספר משרות השכיר והשכר הממוצע למשרת שכיר בכל ענף, מושפעים מסך כל ענפי הכלכלה הראשיים המרכיבים אותו. מכלל משרות השכיר בענף שירותי אירוח ואוכל, למשל, משרות השכיר בענף שירותי אירוח מהוות 16.1% בלבד והשכר הממוצע למשרת שכיר בענף זה היה 7,555 שקל. כלומר, גבוה בכ-53.1% מהשכר הממוצע של כלל ענף שירותי אירוח ואוכל שהסתכם ב-4,935 שקל.

מתוך כלל משרות השכיר בענף השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח, משרות השכיר בענף השירותים הפיננסיים מהוות פחות ממחצית, אך השכר הממוצע למשרת שכיר בענף זה הסתכם במאי השנה ב-24,585 שקלים. כלומר הוא היה גבוה בכ-30.2% מהשכר הממוצע של כלל ענף שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח, שהסתכם ב-18,888 שקלים.

נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר, במחירים שוטפים ובמחירים קבועים כאחד. במונחי מחירים שוטפים: בחודשים מרץ-מאי 2018 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים בכ-4.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של כחמישה אחוזים בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2017-פברואר 2018.

במונחי מחירים קבועים: בחודשים מרץ-מאי 2018 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים בכ-3.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של כ-4.1% בחישוב שנתי דצמבר 2017-פברואר 2018.

בענף המידע והתקשורת עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים בכשבעה אחוזים בחישוב שנתי בחודשים מרץ-מאי 2018, בהמשך לעלייה של כ-10.1% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2017-פברואר 2018. בענף החקלאות, הייעור והדיג ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים בכשי אחוזים בחישוב שנתי בחודשים מרס-מאי 2018, בהמשך לירידה של כ-0.2% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2017-פברואר 2018.

בחודשים מרץ-מאי 2018 עלה מספר משרות השכיר בכ-0.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 1.4% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2017-פברואר 2018.

הלכה המרכזית לסטטיסטיקה נתוני מאי 2018

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה