שיתוף

ארגונים נדרשים בימים אלה להיות פרודוקטיביים יותר מאי פעם. וכדי להצליח בכך, עליהם להגביר מאוד את מידת המחוברות של העובדים לארגון.

רוב המחקרים שבוצעו בעולם מצביעים על כך שיש קשר הדוק ביותר בין מידת המחוברות של העובדים לארגון לבין מידת הפרודוקטיביות של העובדים ולכן של הארגון כולו.

אלא בתקופה הנוכחית, כאשר יותר ויותר ארגונים נאלצים לקצץ שכר והטבות בשל מגבלת תקציב, שיעור העובדים שחשים תחושת מחוברות לארגון נמצא בירידה.

כבר טרם תחילת המשבר הגיעו העלויות של היעדר מחוברות עובדים לארגונים בארה"ב ליותר מחצי מיליארד דולר של תפוקה אבודה בכל שנה.

לכן, אחת ההתמודדויות הגדולות של מנהלי משאבי האנוש בימים אלה היא איך ניתן להפחית את הניתוק, להגביר את תחושת המחוברות של העובדים במטרה לעצור את הירידה בפרודוקטיביות.

אחת השיטות הידועות והמקובלות לבדיקת מידת המחוברות של העובדים היא לערוך סקרי מחוברות.

יש 3 מרכיבים שהנהלות של ארגונים צריכות לקחת בחשבון כאשר עורכים סקרי מחוברות ושביעות רצון.

מרכיבים אלה יוכלו לאחר מכן לסייע לחברה להפוך את תוצאות הסקר להשגת המטרה של הגברת שיעור המחוברות של העובדים, וכתוצאה מכך שיפור הפרודוקטיביות והביצועים העסקיים:

1 לוודא שכל אחד מהעובדים מבין לעומק את הקשר בין תרומתו לארגון והתפקיד שלו לבין יעדי הארגון:

כדי להצליח בתפקידם, צריכים העובדים להבין איך התפקיד שלהם משתלב בארגון כולו ובאיזה אופן, מידת הפרודוקטיביות שלו ותרומתו יכולים לתרום להצלחתו האישית ולהצלחת הארגון כולו.

2 בסיס להטמעת האסטרטגיה של הארגון ויעדיו:

הטמעה מוצלחת של אסטרטגיית הארגון שפותחה בקפידה, בקרב העובדים, ויצירת קשר בין מטרות העובדים למטרות הארגון, תלויות במידה רבה בכך שהעובדים יישרו קו עם מטרות הארגון.

מחקרים מצביעים על כך שיותר מ-60% מהמנהלים הבכירים בארגונים טוענים כי הם מתקשים לגשר על הפער בין הרעיונות העסקיים שעולים בארגון לבין יישום הרעיונות בשטח.

לכן חשוב שבסקר מחוברות העובדים יהיו שאלות שיבדקו האם העובדים מבינים את מטרות הארגון ואת יעדיו, והאם הם מבינים את הקשר בין תרומתם לארגון לבין השגת המטרות והיעדים אלה.

3 מחוייבות ותחושת קולגיאליות:

אחד הגורמים שתורמים רבות לשיפור ביצועי העובדים הוא העובדה שכל עובד ועובדת לומדים זה מזה ומלמדים זה את זה, גם כאשר העובדים עובדים מהבית דרך ועידות וידאו.

פרט לכך, בפרט במקומות בהם רוב העובדים ממשיכים לעבוד מהבית, יש חשיבות רבה לכך שהנהלות יעברו משיטות של טיפוח טלנטים כפרטים, לעידוד וטיפוח של צוותים.

מדובר בביצועים משותפים, בהשלמה של יכולות זה של זה, בערכים שמשלימים זה את זה ובסגנונות עבודה שונים שמשלימים זה את זה.

לאור כל זאת, כאשר מנהלי משאבי האנוש מנסחים את השאלות לסקר, חשוב לנסח אותן באופן שיאפשר לאחר מכן, להבין מתוך התשובות, באיזו מידה העובדים מהווים חלק אינטגרלי מצוות רב תחומי.

ובאיזו מידה הם משתפים פעולה זה עם זה, באופן שמאפשר להם לבצע את משימותיהם בארגון בצורה הטובה ביותר. 

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה