שיתוף

יותר ויותר חברות ממנות את מנהל משאבי האנוש לתפקיד סמנכ"ל אבל יש עדיין חברות רבות בהן מנהל משאבי האנוש לא נתפס כמי שיכול להיות באותה דרגת בכירות כמו שדירת הסמנכ"לים.

במילים אחרות, ביותר ויותר חברות כבר רואים את ההבנה שמנהל משאבי האנוש צריך להיות חלק בלתי נפרד מההנהלה הבכירה של החברה, אבל הדרך עד למצב בו כל מנהל משאבי האנוש הבכיר בחברה, יושב סביב שולחן ההנהלה הבכירה, יא עדיין ארוכה.

הזמנתם של מנהלי משאבי אנוש לשולחן ההנהלה הבכירה כשותפים אסטרטגיים, הינה חיונית ליצירת גישה הוליסטית להצלחת הארגון.

התובנות הייחודיות של מנהלי משאבי האנוש לגבי המשאב האנושי, בשילוב עם מומחיות בניהול כישרונות ויחסי עובדים, ממצבים את מנהלי משאבי האנוש כגורם משפיע מרכזי בעיצוב החלטות אסטרטגיות המניעות צמיחה, חדשנות וכדאיות לטווח ארוך.

השותפות בין מנהלי משאבי האנוש ליתר חברי ההנהלה הבכירה מבטיחה שההון האנושי יוכר כנכס אסטרטגי קריטי להשגת היעדים העסקיים הכוללים.

למעשה, ההכרה במנהלי משאבי אנוש כשותפים אסטרטגיים בהנהלה הבכירה, מהווה הכרה בתפקיד הטרנספורמטיבי של מנהלי משאבי אנוש בעיצוב ההצלחה של הארגון.

להלן 11 הסיבות המרכזיות המדגישות את החשיבות של מנהלי משאבי אנוש כשותפים אסטרטגיים בהנהלה הבכירה של הארגון:

1 אסטרטגיה ממוקדת אנשים:

מנהלי משאבי אנוש מביאים הבנה עמוקה של כוח העבודה, והכללתם בקרב ההנהלה הבכירה מאפשרת להם לתרום לפיתוח אסטרטגיה הממוקדת בעובדים.

הכללתם של מנהלי משאבי האנוש בקרב הנהלה הבכירה מבטיחה ששיקולי ההון האנושי הם חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה העסקית הכוללת, מה שמוביל להגברת מחוברות העובדים, שביעות הרצון שלהם והפרודוקטיביות.

2 רכישת כישרונות ושימורם:

מנהלי משאבי האנוש ממלאים תפקיד מרכזי במשיכה ושימור של כישרונות מובילים. מעורבותם בדיונים אסטרטגיים מאפשרת להם להתאים את אסטרטגיות רכישת כישרונות ושימור העובדים ליעדי הארגון. זה כולל טיפול בפערים במיומנויות, קידום גיוון והכלה ויצירת מותג מעסיק משכנע.

3 תכנון ופיתוח כוח אדם:

מנהלי משאבי אנוש תורמים תובנות חשובות לגבי תכנון ופיתוח כוח אדם. מעורבותם ברמת C מאפשרת גישה פרואקטיבית לניהול כישרונות, המבטיחה שלארגון יהיו הכישורים הנכונים בזמן הנכון. זה כולל תכנון רצף, פיתוח מנהיגות והכשרת מיומנויות.

4 תרבות ארגונית וחווית עובדים:

תרבות ארגונית חיובית וחווית עובדים חיובית הן קריטיות למשיכה ושימור של כישרונות.

כאשר מנהלי משאבי אנוש משתתפים בדיונים ברמת הסמנכ"לים, הם יכולים להשפיע על החלטות המשפיעות על התרבות הארגונית, על רווחת העובדים ועל שביעות הרצון הכללית, ולתרום לכוח עבודה מעורב ומוטיבציה גבוהה יותר.

5 ניהול שינויים ויכולת הסתגלות מהירה לשינויים:

בתקופות של שינויים, מנהלי משאבי אנוש הינם חיוניים לניהול השינויים, לרבות הפחתת התנגדות וטיפוח כושר הסתגלות לשינויים.

הנוכחות שלהם סביב שולחן ההנהלה הבכירה מבטיחה שניגשים לשינויים ארגוניים תוך התמקדות באלמנט האנושי, מה שמוביל למעברים חלקים יותר ורכישת עובדים מוגברת.

6 תאימות מול דיני העבודה:

למנהלי משאבי אנוש יש הבנה בדיני העבודה, ובחשיבות של הציות לחוקים ולתקנות ולסטנדרטים אתיים.

הכללתם בקרב ההנהלה הבכירה מסייעת להבטיח שהחלטות אסטרטגיות של הארגון תואמות שיקולים משפטיים ואתיים, מפחיתה סיכונים ושומרת על המוניטין של הארגון.

7 קבלת החלטות מבוססות נתונים:

עם העלייה בצורך באנליזות במשאבי אנוש, מנהלי משאבי אנוש יכולים לתרום לקבלת החלטות מבוססות נתונים ברמת ההנהלה הבכירה.

הם יכולים לספק תובנות לגבי מגמות כוח אדם, ביצועי עובדים והשפעה של יוזמות משאבי אנוש, ולסייע בתכנון אסטרטגי והקצאת משאבים.

8 גיוון אסטרטגי בכוח העבודה:

בניית כוח עבודה מגוון ומכיל היא הכרח אסטרטגי. כאשר מנהלי משאבי אנוש הם חלק ממקבלי ההחלטות ברמת סמנכ"לים, הם יכולים לקדם יוזמות גיוון, ולהבטיח שגיוון נלקח בחשבון בכל ההיבטים של העסק, משיטות העסקה ועד תהליכי קבלת החלטות.

9 הסברה לעובדים:

מנהלי משאבי אנוש יכולים לפעול (בין השאר) באופן המייצג את צד העובדים בעת קבלת החלטות, ובכך להבטיח הצרכים והדאגות של העובדים נלקחים בחשבון בהחלטות אסטרטגיות.

לכן, הכללתם של מנהלי משאבי האנוש בהנהלה הבכירה מספקת ערוץ ישיר לייצוג עובדים בקרב מקבלי ההחלטות, ומטפחת תרבות ארגונית שיתופית ותומכת יותר.

10 התאמה לערכים ארגוניים:

מנהלי משאבי אנוש יכולים לעזור להגביר את המתאם בין אסטרטגיות ארגוניות לבין ערכי הליבה של הארגון.

הנוכחות שלהם בקרב ההנהלה הבכירה מבטיחה שההחלטות המתקבלות בדרג זה, משקפות את המחויבות של החברה לפרקטיקות אתיות, לרווחת העובדים ולאחריות חברתית.

11 אג'יליות ארגונית משופרת:

המעורבות של מנהלי משאבי האנוש בדיונים אסטרטגיים משפרת את האג'יליות של הארגון על ידי הבטחת כוח עבודה בעל יכולת הסתגלות ומענה לשינויים בשוק.

מנהלי משאבי האנוש תורמים לפיתוח צוותים אג'יליים ושיטות עבודה גמישות, התומכים בשמירה על תחרותיות הארגון.

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה