שיתוף

הגדרת סדרי עדיפויות של השקעות מחלקת משאבי אנוש בפרויקטים של המחלקה היא משימה קריטית עבור מנהלי משאבי אנוש.

הסיבה לכך היא שמשימה זו כוללת הקצאת משאבים יעילה ליוזמות שתהיה להן את ההשפעה המשמעותית ביותר על הצלחת הארגון.

נקיטת גישה אסטרטגית המבוססת על נתונים, שמאפשרת ליצור סדרי עדיפויות להשקעות בפרויקטים של משאבי אנוש, מאפשרת למנהלי משאבי אנוש להבטיח שהמשאבים יוקצו ליוזמות בעלות ההשפעה הגדולה ביותר על ההצלחה הארגונית.

על מנהלי משאבי האנוש לבחון כל פעם מחדש, באופן קבוע, את סדרי העדיפויות בהתבסס על הצרכים העסקיים המשתנים כדי לשמור על התאמה לנוף האסטרטגי המתפתח.

להלן 10 שיקולים ופעולות מרכזיות שמנהלי משאבי אנוש צריכים לנקוט כדי להגדיר ולקבוע סדר עדיפויות נכון להשקעות בפרויקטים של משאבי אנוש:

1 להבין לעומק את האסטרטגיה הארגונית:

יש לבסס הבנה מעמיקה של האסטרטגיה הארגונית הכוללת. יש להתאים את היוזמות של משאבי אנוש ליעדים ולסדר העדיפויות העסקי כדי להבטיח שההשקעות בפרויקטים של משאבי אנוש תורמות ישירות להצלחת הארגון.

2 לבצע הערכת צורכי משאבי אנוש:

יש לבצע הערכת צרכים מקיפה בתוך פונקציית משאבי אנוש. לשם כך יש לזהות תחומים שבהם קיימים פערים קריטיים או הזדמנויות לשיפור.

זה יכול לכלול רכישת כישרונות, מעורבות עובדים, ניהול ביצועים, למידה ופיתוח או תחומי משאבי אנוש אחרים.

3 להעריך את ההשפעה על יעדים עסקיים:

יש לבצע הערכת ההשפעה הפוטנציאלית של כל פרויקט משאבי אנוש על היעדים העסקיים.

יש לתת עדיפות גבוהה יותר לפרויקטים התורמים ישירות להצלחת הארגון, כגון יוזמות המשפרות את הפרודוקטיביות, משפרות את שביעות רצון העובדים או מעניקות מענה לצרכי כישרונות קריטיים.

4 לקחת בחשבון את ההחזר על ההשקעה ואת ניתוח העלות-תועלת:

יש לערוך ניתוח עלות-תועלת יסודי עבור כל פרויקט משאבי אנוש מוצע. יש להעריך את יכולת ההחזר על ההשקעה ולשקלל את היתרונות מול העלויות.

יש לתת עדיפות גבוהה יותר לפרויקטים המציעים החזר גבוה יותר על ההשקעה או כאלה שמתואמים עם סדרי העדיפויות האסטרטגיים, גם אם הם דורשים השקעה ראשונית גבוהה יותר.

5 לטפל בבעיות דחופות ובעלות השפעה רבה:

יש לתת עדיפות לפרויקטים המטפלים בנושאים דחופים ובעלי השפעה רבה בתוך הארגון. לדוגמה, אם יש מחסור חמור בכישרונות או ירידה במחוברות העובדים, יש לתת עדיפות לפרויקטים המספקים מענה ישיר לאתגרים הללו ושיש להם פוטנציאל להשפעה מהירה ומשמעותית.

6 למנף טכנולוגיה להגברת יעילות:

יש לשקול השקעות בטכנולוגיית משאבי אנוש המשפרות את היעילות והאפקטיביות.

אוטומציה, אנליטיקה ופתרונות טכנולוגיים אחרים יכולים לייעל תהליכי משאבי אנוש, ולפנות משאבים ליוזמות אסטרטגיות.

יש לבצע הערכת השקעות בטכנולוגיה על סמך יכולתן להיות מתואמות עם אסטרטגיית משאבי אנוש ולשפר את התפעול הכולל.

7 לערב בעלי תפקידים מרכזיים בארגון:

יש ליצור קשר עם בעלי תפקידים מרכזיים בארגון, כולל המנהלים בהנהלה הבכירה, ראשי מחלקות ועובדים, כדי לאסוף מידע על סדרי העדיפויות שצריכים להיות למשאבי אנוש.

יש לשקול את נקודות המבט והצרכים של בעלי התפקידים השונים כדי להבטיח שהשקעות משאבי אנוש תואמות את ההקשר הארגוני הרחב יותר.

8 ליצור מתאם עם צורכי ניהול טלנטים:

יש לתת עדיפות לפרויקטים שמתואמים עם צרכי ניהול כישרונות. זה כולל יוזמות הקשורות לגיוס טלנטים, השתלמות, הדרכה ופיתוח, תכנון רצף וניהול ביצועים. יש לוודא שהשקעות משאבי אנוש תומכות במשיכת טלנטים מובילים, בשימורם ובפיתוחם המקצועי.

9 לשקול תאימות לדיני עבודה ותקנות:

יש לקחת בחשבון את דרישות דיני העבודה. יש לתת עדיפות לפרויקטים שמבטיחים ששיטות העבודה של משאבי אנוש תואמות את דיני העבודה והתקנות.

10 לעקוב אחר מגמות בענף:

יש להשאר מעודכנים לגבי מגמות בענף בו פועל הארגון ולגבי שיטות עבודה מומלצות בתחום משאבי אנוש.

יש לתת עדיפות לפרויקטים הממנפים פתרונות חדשניים ומתואמים עם המגמות המתפתחות, ומבטיחים שהארגון יישאר תחרותי וניתן להתאמה לשינויים בנוף משאבי האנוש.

 

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה