שיתוף

תשלום פיצויי פיטורים לעובד היא חובה שחלה על כל מעסיק שמפטר עובד לאחר שהעובד עבד במשך שנה (12 חודשים ברציפות) או יותר, או עובד עונתי שעבד עבור אותו מעסיק שתי עונות במשך שנתיים רצופות.

למעשה, הזכות לקבל פיצויי פיטורים היא זכות בסיסית ומהווה חלק חשוב בזכויות הקוגנטיות של כל עובד.

חשוב לדעת שבתי הדין לעבודה מגנים באדיקות על עובדים שפוטרו ללא פיצויים. אי תשלום פיצויי הפיטורים בזמן יאלץ את החברה לשלם לעובד שפוטר פיצויי הלנת פיצויים בנוסף לפיצויים עצמם.

פרט לכך, מעסיק שמסרב לשלם לעובד פיצוי פיטורים עלול למצוא עצמו מול תביעה אזרחית ותלונה פלילית כאחד.

רק במקרים חריגים ביותר ניתן לשלול את פיצויי הפיטורים שעובד זכאי להם. מקרים חריגים אלה מתרחשים כאשר העובד פוטר בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד, כמו לדוגמה כאשר עובד מועל בכספי החברה או לקוחותיה.

חשוב להדגיש, כי גם במקרים בהם המעסיק משוכנע שיש לו סיבה מוצדקת לחלוטין לפטר את העובד ללא פיצויים, הרי שלעיתים קרובות מאוד פוסקים בתי הדין לעבודה כי למרות הכול, מוטל על המעסיק לשלם לעובד את הפיצויים במלואם או בחלקם.

לאחרונה דן בית הדין לעבודה במקרה שכזה, במסגרתו בו האשימה חברה גדולה מאוד עובד הנהלה בכיר כי קיבל שוחד ועל כן פיטרה אותו ללא פיצויים.

אלא שבית הדין לעבודה פסק כי החברה לא הצליחה להוכיח כי אותו עובד הנהלה אכן קיבל שוחד. לכן, קבע בית הדין, כי אין לשלול ממנו את פיצויי הפיטורים וסכומים אחרים שנשללו ממנו.

החברה מצידה טענה כי אותו מנהל בכיר העלים עין מהתקשרות עסקית של ספק של החברה עם אשתו של אותו מנהל, ולכן, לטענת החברה מדובר בקבלת שוחד.

אלא שבית הדין לעבודה קבע כי העלמת עין זו אינה מהווה סיבה לשלילת פיצויי הפיטורים. ולכן, כל עוד אין עילה שמצדיקה את שלילת פיצויי הפיטורים, קבע בית הדין לעבודה, העובד זכאי לשחרור הכספים הצבורים בקרנות הפנסיה.

בנוסף פסק בית הדין כי העובד זכאי גם לתשלום סכום שקוזז ממנו שלא כדין. סכום זה כולל שכר חודש העבודה האחרון, פדיון חופשה ודמי הבראה. בנוסף פסק בית הדין כי המנהל זכאי גם לפיצויי הלנה (הלנת פיצויים) בסכום המהווה 150% מהסכום.

בית הדין לעבודה ציין אמנם כי התנהלות זו של המנהל יכולה להיחשב (ואכן תחשב) עבירת משמעת, וכי יכול להיות בכך מסר לא מרתיע כלפי שאר העובדים. ועם זאת הוסיף בית הדין, כי מדובר בנסיבות ייחודיות שספק אם הן רלוונטיות לעובדי החברה האחרים.

כמו כן פסק בית הדין כי אותה התקשרות העסקית של הספק עם בת זוגו של המנהל לא גרמה נזק לחברה, וכי מדובר בהתקשרות קצרת טווח.

נזכיר, כי בתי הדין לעבודה טוענים פעמים רבות כי שלילת פיצויי פיטורים עלולה להוות במקרים מסויימים עונש כפול, עבור עובד שזה עתה איבד את מקור פרנסתו.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה