שיתוף

אחת הסוגיות שמאז ומתמיד ריכזו סביבן הרבה מאוד שאלות ואי הבנות הן: מה המשמעות של 'עבודת לילה' על פי חוק שעות עבודה ומנוחה. מה המשמעות של משמרת לילה מבחינת המעסיקים, העובדים ומבחינת העמידה בתנאי החוק.

חוק שעות עבודה ומנוחה מגדיר עבודת לילה כך: עבודה שלכל הפחות שעתיים ממנה הן בין השעה 22.00 לבין השעה שש בבוקר יום המחרת. גם אם רק שעתיים מתוך כל עבודת הלילה הן בתחום השעות הזה, זה מספיק כדי שהעובד יחשב למי שעבודתו כולה (כל המשמרת) היתה עבודת לילה.

סוגיית השכר

השאלה הגדולה היא מה קורה לגבי תנאי העבודה במשמרת לילה ולגבי שכר במשמרת לילה. למעשה, חוק שעות עבודה ומנוחה אינו קובע ואינו מחייב, שיש לשלם תשלום תגמול מיוחד לעובד בגין עבודה במשמרת לילה.

ועם זאת, סעיף 2 לחוק קובע, כי כאשר העובד אכן עובד בלילה, יום העבודה שלו לא יהיה יותר משבע שעות. כתוצאה מכך, התמורה שהוא מקבל עבור השעות הנוספות תשולם בעת עבודה בלילה, כבר מהשעה השמינית ואילך.

הסיבה כך היא שסעיף 16(א) לחוק (שעות עבודה ומנוחה) קובע, כי תמורת שתי השעות הנוספות הראשונות, זכאי העובד לשכר עבודה שלא יפחת מ-125% משכרו הרגיל, ותמורת כל שעה נוספת שלאחר שעתיים אלה, השכר שלו יהיה לפחות 150% מהשכר הרגיל או יותר.

דוגמאות להמחשה:

לדוגמה, עובד שעובד מהשעה 17.00 עד חצות, אמור לקבל שכר על פי תעריף של עבודת לילה. אם הוא עבד עד 1.00 בבוקר, הוא יקבל תוספת שכר של 125% עבור השעה שבין חצות ל-1.00 (שכן היא נחשבת לשעה נוספת, מעבר לשבע השעות).

גם עובד שעבודתו החלה בשעה 4.00 בבוקר והסתיימה בשעה 11.00 בבוקר, נחשב כמי שעבד עבודת לילה. אבל אם הוא עבד עד 12.00 בצהריים הוא זכאי לשכר שעה נוספת (מ-11.00 עד 12.00). כלומר, עבור השעה שבין 11.00 ל-12.00 הוא יקבל שכר של 125%.

אף על פי שחוק שעות עבודה ומנוחה לא קובע את הסדרתו של תשלום שכר  מיוחד תמורת עבודה בלילה, הרי שתשלום כזה יכול להיות כלול בהסכם עבודה אישי, וכן בהסכם קיבוצי כללי או מיוחד, או בצו הרחבה.

סוגייה מסוג אחר בנושא זה היא, כמה לילות ניתן להעסיק עובד ברציפות והאם ניתן להעסיקו באופן קבוע בעבודת לילה. מסתבר שעל פי סעיף 22 לחוק שעות עבודה ומנוחה אסור להעסיק עובד בעבודת לילה במשך יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות.

עובדים 24/7

ולמרות כל זאת, יש מקומות שעובדים במהלך כל היממה באופן קבוע. בתי מלון, בתי חולים, מגוון רחב של מפעלי תעשייה ומקומות עבודה נוספים, פועלים בכל שעות היממה.

אצל חלקם זה נובע מאופיו של השירות, כמו למשל בתי מלון ובתי חולים. ואצל אחרים כדי להפיק את מירב התועלת מכוח האדם והציוד. במקומות אלה יש כמה הוראות שהינן ייחודיות להם, המסדירות את עבודתם של העובדים המועסקים על ידי גורמים אלו.

לדוגמה, ביוני 2016 התיר שר הכלכלה לבתי מלון להעסיק עובדים מסוימים במשמרות לילה במשך שבוע אחד מתוך שבועיים של עבודה (במקום מתוך שלושה שבועות).

כנס פיתוח ארגוני 2019

4 תגובות

  1. שומר שעבד בין השעות 19 בערב שישי עד 7:00 בבוקר שבת. מה התשלום עבור שעות אלו?

  2. משמרת של 12 שעות במשמרת לילה תזכה עבור 7 השעות הראשונות בשכר רגיל, עבור השעה השמינית והתשיעית לפי 125% (כלומר עבור 9 השעות הראשונות לפי שכר של 9.5 שעות) ועבור כל שעה נוספת שכר של 150%, כלומר עבור 3 השעות הנוספות שכר של 4.5 שעות. כלומר עבור משמרת של 12 שעות במשמרת לילה ישולם שכר של 14 שעות עבודה.

השאר תגובה