שיתוף

כספי הפנסיה הם חיסכון שאמור להישמר עבור העובד לגיל פרישה (גיל 65 לנשים וגיל 67 לגברים).

אלא שבעקבות מצבים מסוימים במהלך החיים, יש עובדים שזקוקים לתחילת קבלת הקצבה לפני הגיעם לגיל פרישה והם מבקשים מקרן הפנסיה להתחיל לקבל קצבה בגיל 60, שהוא הגיל שבו עובד יכול להתחיל לקבל קצבת פנסיה מהביטוח הפנסיוני שלו.

על מנהלי משאבי האנוש ליידע את העובדים המבוגרים כי בעת הגיעם לגיל 60 הם יוכלו להתחיל לקבל מקרן הפנסיה קצבת פנסיה ולהמשיך לעבוד במקביל עבור אותו מעסיק.

עובדים שמעוניינים, לדוגמה, להקטין את אחוזי המשרה שלהם בגיל 60, או עובדים שמקום העבודה שלהם נקלע לקשיים ונאלץ לקצץ באחוזי המשרות של העובדים, יכולים, במקביל להקטנת אחוזי המשרה, להתחיל לקבל קצבה מקרן הפנסיה שלהם ועל ידי כך לשמור על הכנסתם כפי שהיתה לפני הירידה באחוזי המשרה.

להלן 3 היבטים חשובים שצריך לקחת בחשבון עובד שמחליט להתחיל לקבל קצבה מהביטוח הפנסיוני שלו בגיל 60 במקביל להמשך עבודה:

1 לוודא שחרור של כספי הפיצויים:

קצבת הפנסיה משולמת מהכספים שנצברו בקרן הפנסיה. כספים אלה כוללים רכיב תגמולים (שהופקדו על ידי העובד והמעסיק) ורכיב פיצויים.

עובד שמבקש להתחיל לקבל קצבת פנסיה ולהמשיך לעבוד אצל אותו המעסיק, יוכלו לקבל אותה מרכיב התגמולים ללא צורך בהסכמת המעסיק.

עם זאת, מאחר שכאמור העובד ממשיך לעבוד עבור אותו מעסיק (ולא מתפטר או מפוטר), הרי ששחרור כספי הפיצויים נתון להחלטת המעסיק וזקוק להסכמתו.

במקרים בהם המעסיק לא ישחרר את כספי הפיצויים בשלב קבלת הקצבה בגיל 60, העובד יוכל לקבל קצבה מרכיב התגמולים בלבד.

במילים אחרות, סכום הקצבה יהיה חלקי ונמוך יותר מאשר קצבת פנסיה של עובד שמתפטר בגיל 60 או שפורש לגמלאות בגיל 60 ולא ממשיך לעבוד עבור אותו מעסיק.

בעת סיום יחסי העובד מעסיק ישוחררו כספי הפיצויים, והעובד יוכל לקבל קצבה הכוללת גם את רכיב הפיצויים.

2 לוודא המשך הפקדות לאותה קרן פנסיה:

אם העובד מחליט להמשיך לעבוד עבור אותו מעסיק (נשמרים יחסי העובד מעסיק) במקביל לתחילת קבלת קצבת פנסיה, המעסיק חייב להמשיך להפקיד עבורו את ההפקדות לקרן הפנסיה וניתן להמשיך להפקיד באותה קרן פנסיה.

בעבר זה לא היה כך. עובד שביקש להתחיל לקבל קצבת פנסיה היה חייב לפתוח ביטוח פנסיוני חדש כדי שהמעסיק ימשיך להפקיד עבורו לפנסיה.

כיום, כאמור, אין צורך לפתוח ביטוח פנסיוני חדש. המעסיק יכול להמשיך להפקיד לאותה קרן פנסיה בה העובד חסך במהלך השנים.

3 לא לשכוח לבצע תיאום מס:

עובד שמתחיל לקבל קצבת פנסיה לפני גיל פרישת חובה וממשיך לעבוד, כלומר לקבל משכורת מהמעסיק, חייב לבצע תיאום מס מול מס הכנסה ולהעביר את טופס תיאום המס לקרן הפנסיה. בהיעדר טופס תיאום המס, קרן הפנסיה (או ביטוח המנהלים או כל גוף פנסיוני אחר) תנכה מהקצבה את שיעור המס המקסימלי.

לפני שמחליטים לבקש את קבלת הקצבה מקרן הפנסיה, כדאי לחשב מה יהיה הסכום נטו שיתקבל מהקצבה הפנסיונית, והאם זה כדאי מבחינת העובד, בפרט אם הוא עושה זאת כדי להפחית את אחוזי המשרה.

מצב זה שונה מהמצב בו העובד מתחיל לקבל קצבה בגיל הפרישה שכן בגיל הפרישה ניתן לקבל פטור מחלק מהמס.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה