מרכזי תמיכה למעסיקים של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בעבודה במשרד הכלכלה:...

מרכזי תמיכה למעסיקים של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בעבודה במשרד הכלכלה: הרצון שלך, הכלים שלנו, הרווח של כולנו

הצגת מרכזי התמיכה למעסיקים לשילוב אנשים עם מוגבלויות במקום העבודה שמפעיל משרד הכלכלה.

שיתוף
מעוניין להעסיק עובדים עם מוגבלות

עדויות אלה, כמו עדויות רבות אחרות, ממחישות את החשיבות של העבודה לאנשים עם מוגבלויות כמו גם את ההשלכות החיוביות על מקום העבודה כאשר נעשה חיבור מוצלח בין המועסק למעסיק. מטרת מאמר קצר זה הינו להציג בקצרה את נושא תעסוקת אנשים עם מוגבלויות, לתאר את היתרונות הכלכליים, הארגוניים והחברתיים שהעסקתם, לפרט את השירותים הניתנים על ידי מרכזי התמיכה למעסיקים המיועדים למעסיקים המבקשים להעסיק, או שכבר מעסיקים, עובדים עם מוגבלויות, ולהזמין אתכם לקחת חלק במהפכת העסקת אנשים עם מוגבלויות בישראל.

אנשים עם מוגבלויות ועולם העבודה

חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות (1998) מגדיר אדם עם מוגבלות כ"אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים". לפי הספרות המקצועית אחד מכל ארבע ישראלים מגדיר עצמו כאדם עם מוגבלות ואחד מכל תשעה כאדם עם מוגבלות חמורה. שיעורים אלה צפויים לעלות עם הארכת תוחלת החיים, בעקבות חשיפה לתאונות ומלחמות, ובזכות ההישרדות הרבה יותר של יילודים ואנשים החולים במחלות קשות. הסיבות למוגבלויות השונות עשויות להיות מולדות אולם רובן מתרחשות במהלך החיים כתוצאה מאירועי חיים שונים כגון: מחלות, תאונות, ומלחמות.

מהספרות המקצועית עולה כי שיעור המועסקים במשק עדיין נמוך באופן משמעותי בהשוואה לאנשים ללא מוגבלויות אולם בעקבות חקיקה וקידום מדיניות להשתלבות אנשים עם מוגבלויות בחברה, ובעקבות ההכרה בתרומה הכלכלית והחברתית של אנשים עם מוגבלויות, כעובדים וכלקוחות, העולם העסקי החל לקדם מדיניות גיוס, שימור וקידום עובדים עם מוגבלויות.

בחלק הבא אתאר בקצרה את הסיבות שבגינן העולם העסקי החל להכיר ביתרונות הכלכליים של העסקת אנשים עם מוגבלויות.

תפיסה עסקית למוגבלויות

ניסיונם של מעסיקים רבים, המעסיקים אנשים עם מוגבלויות, מראים כי בשיקולי עלות – תועלת, הרווח הכולל למעביד, לעובד, לסביבת העבודה ולחברה בכלל, עולה על מחיר ההשקעה. כך למשל, מעדויות של מעסיקים ומן הספרות המקצועית עולה כי העסקת אנשים עם מוגבלויות מתקשרת, בין השאר, ל:

 • גיוון במשאב האנושי – יצירת אקלים חברתי חיובי לחיזוק האמון והגברת המחויבות של כלל העובדים במקום העבודה
 • תפיסת ניהול מוסרית – הטמעת ערכי סובלנות, פתיחות ונאמנות בקרב כל העובדים
 • הנהגת ערכי אחריות חברתית – יצירת תדמית חיובית של הארגון בקרב לקוחותיו וספקיו
 • חסכון בעלויות גיוס, דרך חיבור לגופי השמה, המתמחים במיון, גיוס וליווי עובדים עם מוגבלות (ללא תשלום)
 • מוניטין, הוקרה וחשיפה תקשורתית בקרב הציבור
 • קהל לקוחות מגוון וחדש בעל כוח קנייה אדיר – עובדים עם מוגבלות במקום העבודה יוצרים נאמנות בקרב לקוחות עם מוגבלויות, בני משפחותיהם וחבריהם

במטרה להגדיל את ההזדמנות של המעסיקים ליהנות מיתרונות אלו ואחרים, המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות במשרד הכלכלה הקים את מרכזי התמיכה למעסיקים כפי שיוצג בחלק הבא.

מרכזי התמיכה למעסיקים

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה במשרד הכלכלה הוקם בשנת 2005 במטרה להגביר ולקדם את השתלבותם התעסוקתית של אנשים עם מוגבלויות בשוק החופשי, ביחסי עובד מעביד, ובשכר הנהוג במשק. המטה פועל לאיתור חסמים, העומדים בפני אנשים עם מוגבלות בהשתלבותם בשוק העבודה ופיתוח מענים עבורם, באמצעות חקיקה, הסברה ופיתוח תכניות. בנוסף, המטה מפתח ומפעיל מגוון כלים לעידוד מעסיקים לקלוט אנשים עם מוגבלות בעבודה, כמו גם תכניות לקידומם של עובדים עם מוגבלות בתפקיד ובשכר, תוך הכרה בחשיבות ההתאמה בין יכולותיו האישיות של הפרט לבין מאפייני התפקיד. אחד מהכלים שהמטה פיתח ומפעיל הינם מרכזי התמיכה למעסיקים הפועלים בשלשה אזורים בארץ: אזור צפון, אזור מרכז ואזור דרום.

מטרתם של מרכזים אלו הינה לספק מידע ותמיכה למעסיקים המעסיקים או המבקשים להעסיק עובדים עם מוגבלויות תוך מתן סיוע בסבך הביורוקראטי שלעיתים קיים בתחום. בקצרה, מרכז התמיכה מהווה עבור המעסיק, כתובת אחת, אשר מעניקה מענה ופתרון למכלול הצרכים של המעסיק בדרך להעסקת עובדים עם מוגבלויות, וזאת באמצעות מספר מסלולי שירות:

 • מוקד מידע וסיוע במילוי טפסים: שירות זה כולל מתן מידע על העסקת אנשים עם מוגבלות, מקורות גיוס, וכלי הסיוע של המדינה להם המעסיק זכאי. כמו כן, המרכז מסייע למעסיק במילוי הטפסים הנדרשים לשם קבלת הסיוע מהמטה.
 • מענה על-ידי אנשי מקצוע בנוגע לכל שאלה, בטלפון או במייל, על פי בחירת המעסיק.
 • בניית תכנית לעסק וליווי ארוך טווח – במרכז נבנית עבור המעסיק תכנית קליטה, המותאמת לכל עסק תוך סיוע וליווי צמוד על ידי מנהל תיק מטעם המרכז. המסלול כולל:
  • ניתוח צרכי כוח אדם של העסק ומיפוי התפקידים בו
  • בניית תכנית לגיוס וקליטה של עובד או עובדים עם מוגבלויות לתפקידים שנבחרו
  • בחירת כלי הסיוע המתאימים, עזרה בהגשת הבקשה לסיוע ויישומה
  • המלצה לגבי מקורות גיוס מתאימים ותיווך לאותם מקורות
  • ליווי והדרכת המעסיק בכל עניין, הקשור בהעסקת עובדים עם מוגבלות במשך 15 חודשים

כמו כן, המרכזים מסייעים למעסיקים לקבל סיוע באמצעות כלים והטבות של משרד הכלכלה. כך למשל, המרכזים מסייעים למעסיקים הזכאים לקבל השתתפות במימון התאמות. מטרת כלי זה הנה לסייע למעסיק של עובד עם מוגבלות או מעסיק שמבקש לקלוט אדם עם מוגבלות בעבודה, במימון התאמות, הנדרשות בשל מוגבלותו של העובד ובהתאם לצרכיו של העובד. התאמה הינה תוספת, שינוי או אביזר, הנדרשים עבור עובד עם מוגבלות מעבר לנדרש לעמיתו, ללא מוגבלות, כדי שיוכל לבצע את תפקידו ככלל העובדים. סכומי השתתפות המדינה, מותנים בסוג הבקשה והמספר הכולל של העובדים במקום העבודה ונעים בין 19,000-15,000 ₪ ומגיעים במקרים מסוימים עד למימון מוגדל של כ 60,000 ₪.


* מאת: אמיר טל, Ph.D

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה