שיתוף

"בפני שוק העבודה בכלל ובפני המגזר הציבורי בפרט עומדים אתגרים רבים, בהם היערכות לשוק עבודה משתנה, שבעתיד יושפע דרמטית מהשינויים הטכנולוגיים והדיגיטליים בעולם", כך אמר בתחילת החודש ערן יעקב, הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, עם הגישו לכנסת סקירה רחבה על מצב הוצאות השכר במגזר הציבורי בישראל.

הסקירה פורסמה במסגרת פירסום דו"חות הוצאות השכר בשירות המדינה ובגופים הציבוריים לשנת 2016. הדו"חות כוללים גם את נתוני העובדים באמצעות קבלן כוח אדם, והם מפורסמים בכפוף לחוק יסודות התקציב.

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר הוסיף, כי אתגרים אלו, הניצבים בפני שוק העבודה והמגזר הציבורי בתוכו,"מחייבים את כלל השחקנים במשק לשלב ידיים ולקדם צעדים משמעותיים, באופן שיבטיח שירות ציבורי איכותי ויעיל, צמיחה במשק וביטחון סוציאלי לעובדים".

תמצית נתוני השכר שעולים מהדו"חות

בשנת 2016 הגיע השכר הממוצע למשרה בשירות המדינה לכ-17.19 אלף שקלים – עלייה ריאלית של כ-3.48% לעומת נתוני שנת 2015.

בשנת 2016 הסתכם השכר הממוצע בגופים המתוקצבים והנתמכים בכ-15.796 אלף שקלים – עלייה ריאלית של כ-2.7% ביחס לנתוני שנת 2015. נציין, כי מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי השכר הממוצע במשק כולו עמד בשנת 2016 על 9,799 שקלים.

זאת ועוד, בשנת 2016 הסתכם השכר הממוצע לעובד במשרדי הממשלה בכ-15.772 אלף שקלים. שכר זה משקף את היקף ההשתכרות של עובדי המדינה בממוצע בפועל, שכן יותר מ-15% מהם לא הועסקו במשרה מלאה.

בשנת 2016 היה נמל חיפה הגוף הציבורי עם השכר הממוצע הגבוה ביותר, בו עמד השכר הממוצע על 30,958 שקלים בחודש.

עוד עולה מהדו"חות, כי בשנת 2016 היוו הנשים כ-60% מהמועסקים בגופים הציבוריים. במשרדי הממשלה ובגופי הביטחון עמד שיעור הנשים באותה שנה על כ-63.2%.

בכל הקבוצות שנבדקו: שכר הנשים נמוך משכר הגברים

מדו"חות השכר בשירות המדינה ובגופים הציבוריים לשנת 2016 עולה עוד, כי בכל קבוצות הגופים הציבוריים שנבחנו, היה ממוצע השכר לנשים נמוך משל גברים.

בשנת 2016 עמד השכר הממוצע של עובדי קבלן כוח אדם בגופים הציבוריים ובמשרדי הממשלה על 6,686 שקלים.

פריון העבודה במגזר הציבורי: מהנמוכים במדינות המפותחות

השנה התווספה לדו"ח הוצאות השכר בגופים הציבוריים קטגוריה חדשה בשם 'המוקד השנתי', במרכזה מדידת פריון העבודה במגזר הציבורי. במסגרת זו נסקר מצבה היחסי של ישראל בתחום פריון העבודה.

הדו"ח מציג תמונה עגומה, לפיה פריון העבודה בישראל הוא מהנמוכים במדינות המפותחות. בהשוואה בינלאומית ניתן לראות  כי קצב השיפור של הפריון בישראל נמוך ביחס לממוצע ה-OECD. נתון זה מעלה חשש בקרב קובעי המדיניות באגף השכר.

רפורמות להגדלת הפיריון

לאור כל זאת, ולאור ההבנה שפריון גבוה, כלומר תפוקה גדולה ביחס לתשומות, הוא גורם מכריע ביעילותן של חברות ומדינות, קידם אגף השכר בשנה האחרונה כמה רפורמות משמעותיות, במטרה להגדיל את פריון העבודה במגזר הציבורי בישראל.

קיצור שבוע העבודה יחד עם חתימה על הסכם להטמעת טכנולוגיות למגזר הציבורי, והסכם המורים האחרון שעתיד למשוך מורים איכותיים לתוך מערכת החינוך, הם דוגמאות לנעשה באגף בשנה האחרונה במטרה לשפר את פריון העבודה ולהעלות את רווחת התושבים במדינה בטווח הקצר והארוך.

לבחון את מערכת יחסי העבודה במגזר הציבורי

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ציין, כי בין השאר יש לבחון את מערכת יחסי העבודה במשק ובמגזר הציבורי, כולל את חוקי העבודה בישראל, ולהמשיך להיעזר בשכר ככלי להעלאת פריון העבודה ואפקטיביות המגזר הציבורי".

לדבריו, "הדו"חות של 2016 עברו שינוי מהותי, וכעת הם מעניקים לחברי הכנסת ולציבור הבנה מעמיקה יותר של שוק העבודה הציבורי בישראל בשנת 2016, ולאורך השנים.

"שיפור השקיפות במגזר הציבורי היא מבחינתנו יעד בפני עצמו. השקיפות מצטרפת לתפיסת שותפות כוללת שאנחנו מאמינים בה".

במכתב ליו"ר הכנסת המצורף לדו"ח הדגיש הממונה על השכר את המחויבות שלו ושל האגף לשיפור פריון העבודה במגזר הציבורי, בהתאם לקו המדיניות שההוא הוביל בשנה האחרונה.

במסגרת זאת, פירט ערן יעקב שורה של הסכמים שנחתמו בתקופה האחרונה, ושיתמכו בשיפור הפריון, בהם ההסכם הקיבוצי להכנסת טכנולוגיות למשרדי הממשלה, שנחתם בינואר, ההסכם עם הסתדרות המורים מ-2017, וההסכם שנחתם באוקטובר 2016 עם הנהלת בתי המשפט.

יחידה חדשה לתכנון ואסטרטגיה

עם הגשת הדו"ח צויין, כי בשנה האחרונה נמצא אגף השכר בשירות המדינה ובגופים הציבוריים בהליך בחינה של היעדים ושיטות העבודה. במסגרת המסקנות, החלה לפעול באגף היחידה לתכנון ואסטרטגיה, שנועדה למקסם את השימוש במאגרי הנתונים הרחבים של האגף, ובכך לאפשר לצוותי הליבה להיעזר בגוף פנים אגפי שידע להעניק מבט-על ויעסוק בניתוח זירת ההסכם על כל חלקיה. המטרה היא לאפשר לעוסקים במשא ומתן את הידע המרבי והתובנות המשמעותיות ביותר לטובת כל השחקנים במערכת.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה