שיתוף

יום העצמאות חל השנה ביום שלישי ה-14 במאי, לאחר שנדחה ביום. יום העצמאות הוא החג הלאומי ומוגדר כיום שבתון.

ראש הממשלה מוסמך להורות על קיום עבודה ושירותים שלדעתו אין להפסיקם ביום העצמאות.

במקומות שבהם עובדים ביום העצמאות יש לשלם לעובדים שכר עבור יום השבתון כך:

עובדים שמקבלים משכורת חודשית:

עובדים שמקבלים את משכורתם על בסיס חודשי זכאים לתשלום המשכורת החודשית המלאה, גם אם היו בחופשה במהלך החג.

עובדים שעתיים ויומיים:

עובדים שעתיים או יומיים, שעבדו שלושה חודשים באותו מקום עבודה לפני יום העצמאות, זכאים לקבל תשלום שכר רגיל (דמי חגים) עבור ימי בחופשת החג.

זאת, בתנאי שלא נעדרו מהעבודה בערב החג וביום שאחרי החג, אלא אם כן נעדרו בהסכמת המעסיק, או שמדובר בבני משפחה שכולה שזכאים להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון, בלי שההיעדרות תשפיע על זכאותם לתשלום עבור יום העצמאות.

חשוב לציין, כי עובדים שעתיים ויומיים שלא שובצו לעבודה בערב החג או ביום שאחרי החג, זכאים לתשלום שכר עבור היעדרותם בחג עצמו, שכן ההיעדרויות בימים שלפני ואחרי החג נעשו על פי שיבוץ המעסיק.

עובדים שמועסקים רק בחלק מימי השבוע ויום העסקתם נופל על יום העצמאות, ולכן נעדרו בו מהעבודה, זכאים לתשלום שכר עבור יום זה.

אם המעסיק מעוניין שהעובד יגיע ביום אחר באותו שבוע, עליו לשלם לו שכר עבור היום שבו יעבוד בנוסף לדמי החגים שעליו לשלם לו עבור יום החג שבו הוא נעדר מהעבודה בגלל החג.

מהו הסכום שיש לשלם עבור דמי החגים:

צו ההרחבה הקובע את הזכאות לדמי חגים אינו מציין את סכום התשלום עבור ימי החג.

הפרשנות המקובלת היא שהתשלום זהה לתשלום עבור יום עבודה רגיל, ללא תוספת דמי נסיעה, שהעובד היה מקבל אילו היה עובד באותו יום.

כמה יש לשלם דמי חגים לעובד שעתי שעובד בשעות עבודה משתנות:

יש פרשנות אחת לפיה יש להכפיל את ממוצע שעות העבודה היומי של העובד בשלושה החודשים שקדמו לחג, בסכום שעת העבודה במועד החג.

על פי פרשנות אחרת, יש להכפיל את ממוצע שעות העבודה היומי של העובד ב-12 החדשים שקדמו לחג בסכום שעת העבודה במועד החג.

תשלום דמי החג לעובד חודשי:

עובד חודשי המקבל משכורת קבועה זכאי לתשלום משכורתו החודשית המלאה, גם אם היה בחופשה במהלך החג, בלי שיום היעדרותו ינוכה.

עמלות מכירה:

אין לקחת בחשבון את עמלות המכירה לצורך חישוב סכום דמי החגים המשולמים לעובדים יומיים או שעתיים שנעדרו מעבודתם בשל החג, אלא אם הוסכם אחרת בין המעסיק לעובדים.

יצויין, כי הזכות לדמי חגים ביום העצמאות, כלומר לשכר מלא, ניתנת לעובדים מכל הדתות.

עבודה במהלך יום העצמאות:

מאחר שיום העצמאות לא נחשב יום חג לפי פקודת סדרי השלטון והמשפט, לא חל עליו סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה שקובע כי עובד המועסק בחג זכאי לתוספת של 50% עבור שעות עבודתו בחג וכן למנוחת פיצוי.

למרות זאת, יום העצמאות מוגדר בחוק כיום שבתון. לכן, עובד שעבד ביום העצמאות ומקום עבודתו כלול ברשימת מקומות העבודה שצו ראש הממשלה קבע שיש להפעילם ביום העצמאות, זכאי לתשלום של 150% משכרו עבור שעות עבודתו ביום העצמאות ובנוסף גם למנוחת פיצוי (כמו גמול עבור העסקה בימי חג רגיל).

במקרים בהם לא ניתן לתת מנוחת פיצוי, העובד זכאי לתשלום של 200% משכרו הרגיל.

עובדים במשכורת חודשית זכאים לשכרם החודשי הרגיל פלוס תוספת של 50% משכרם היומי עבור שעות עבודתם ביום העצמאות ובנוסף גם למנוחת פיצוי ללא ניכוי משכרם.

מה לגבי מקומות עבודה שלא כלולים בצו ראש הממשלה ושאין לכפות בהם על עובד לעבוד ביום העצמאות המצב המשפטי אינו חד משמעי:

בית הדין האזורי לעבודה פסק, כי יש לשלם לעובד שעובד ביום העצמאות, שכר בשווי 150% משכרו (גם אם הוא לא כלול בצו ראש הממשלה).

עם זאת, בית הדין האיזורי לעבודה לא הכריע בשאלה, האם בנוסף לתשלום זה יש להעניק לעובד גם יום מנוחת פיצוי.

כך או כך, במקום עבודה שאינו מופיע ברשימת המקומות שיש להפעילם בחג, המעסיק אינו רשאי לכפות על עובדיו לעבוד ביום העצמאות.

מתי מתחיל ומסתיים החג: החג נחשב כמתחיל בערב החג בשעה 20.00 ומסתיים בשעה 20.00 בערב שלמחרת.

לכן, התשלום עבור החג ישולם עבור עבודה שנעשתה החל משעה 20.00 בערב החג, ועד 20.00 ביום החג עצמו.

תשלום עבור שעות נוספות:

כזכור, יש לשלם לעובד שכר בשיעור של 150% משכרו הרגיל עבור שעות עבודתו הרגילות ביום העצמאות.

עבור השעתיים הנוספות הראשונות יש לשלם בשיעור של 175% מהשכר הרגיל (כלומר, 150% מהשכר עבור העבודה ביום העצמאות פלוס 25% בגין השעות הנוספות).

עבור השעה הנוספת השלישית והלאה, יש לשלם  שכר בשיעור של 200% משכרו הרגיל של העובד. כלומר, 150% עבור העבודה ביום העצמאות בשעות הרגילות ועוד 50 אחוזים עבור השעות הנוספות).

 

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה