שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

בסוף השבוע שעבר אישר קבינט הקורונה את תקנות הסגר המגבילות את הפעילות במקומות העבודה החל מה-25.9 בשעה 14:00.

על פי התקנות החדשות, החל מה-25.9.20 ועד ל-10.10.20 תוגבל הפעילות במקומות העבודה לחלוטין.

ועדיין, יש מקומות עבודה הנחשבים חיוניים שימשיכו לעבוד. בחלקם תותר עבודה מלאה, בחלקם תותר עבודה של תפקידים מאוד ספציפיים המוגדרים בהוראה, ובחלקם תותר עבודה של עד 60% ממצבת כוח האדם.

נזכיר, כי מעסיק שרשאי לאפשר שהיה של עובדים במקום העבודה, מחוייב למנות ממונה על נושאי הקורונה.

הממונה הינו אחראי על שמירת הכללים למניעת התפשטות הנגיף (התו הסגול) במקום העבודה.

כמו כן חלה על המעסיק החובה להציב שילוט במקום בולט בנושא, ועל המנהל הכללי של מקום העבודה וממונה על ענייני קורונה לחתום על הצהרה.

מקומות העבודה שתותר בהם עבודה במהלך הסגר:

 • חברות העוסקות בעבודות בינוי, בהן חברות העוסקות בפיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים.
 • חברות העוסקות בעבודות תשתית, לרבות פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת, מים וביוב.
 • תאגידים ביטחוניים בהם אלתא מערכות, התעשייה האווירית, רפא"ל, התקני מצב מוצק (המ"מ), אלביט, תומר וחברות בנות. בחברות אלה תותר עבודה של עד 60% ממצבת כוח האדם.
 • מפעלים שמספקים שירותים חיוניים, כאשר ההגדרה כחיוני היא על פי הגדרת 'שירות חיוני' בחוק שירות עבודה בשעת חירום.
 • מפעלים שקיבלו היתר מיוחד להעסקת עובדים בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה. מדובר בהיתר שניתן כדי להימנע מפגיעה בתהליך העבודה. מספר העובדים שמותר להעסיק במפעלים אלה הוא מספר העובדים המצויין בהיתר, או 30% ממספר המועסקים במפעל – הגבוה מביניהם.
 • משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות, מועצות דתיות, ומוסדות להשכלה – יעבדו במתכונת חירום.
 • מפעלים טכנולוגיים (חברות הייטק) שהינם מוגדרים כמועדפים על פי חוק לעידוד השקעות הון, לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה.
 • עובדים של מקומות עבודה שהותרה פעילותם על פי תקנות הסמכויות המיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש.
 • עובדים שצריכים להגיע למקום העבודה לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקויים הנדרשים בדחיפות, וכן למטרות של שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה פיזית על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה. כמו כן מותרת הגעה למקום העבודה כדי לקחת ציוד או כדי לבצע עבודות במטרה להעניק שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית.
 • חברות וגופים השייכים למגזר הפיננסי: כל נותן שירות פיננסי המוגדר כך על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, לרבות חברות שעיסוקן הוא מתן אשראי ופטור מחובת רישיון למתן אשראי בהתאם לתקנה 3 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים.
 • הרשות לניירות ערך.
 • רשויות הניקוז.
 • נמלים ותחנות הסגר בנמלים.
 • פיקוח וטרינרי על מזון, על בעלי חיים ועל מוצרים מבעלי חיים.
 • הביטוח הלאומי.
 • יחידות הנוער ברשויות המקומיות לפי חוק הרשויות המקומיות, כולל הפעלת מתנדבים, יחידת קידום במחלקת החינוך כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות, וכמו כן פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון.
 • גופים המבצעים פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק, לרבות באמצעות מבני מוסדות ומתקני רשויות מקומיות.
 • גופים שפועלים בתחום המכירה, האחסנה וההובלה של מוצרים לחגי תשרי.
 • גופים נוספים במגזר הציבורי.
 • חברות וגופים העוסקים במתן שירות ייעוץ מס לשם קבלת מענקים מהמדינה שמחייבים נוכחות פיזית של העובדים.
 • מפעלים תומכי ביטחון – עד 60% ממצבת כוח האדם. מדובר במקומות עבודה שאינם תעשייה ביטחונית, המספקים שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של משרד הביטחון ויחידות הסמך, הוועדה לאנרגיה אטומית, המטה לביטחון לאומי, צה"ל, המוסד למודיעין, שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, והרשות הארצית לכבאות והצלה.
 • וועדות לתכנון ובניה לרבות רישוי ופיקוח בניה.

 

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

כנס דיני עבודה למנהלי.ות משאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה