נתונים לקראת יום ירושלים: מרבית העובדים בירושלים הם בענף החינוך

נתונים לקראת יום ירושלים: מרבית העובדים בירושלים הם בענף החינוך

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בירושלים ב-2017 היה 53.0%, לעומת 64.0% בממוצע הארצי

שיתוף
רכב שיתופי בירושלים

רכב שיתופי בירושלים. צילום: יח"צ

לרגל יום ירושלים שיחול ב- 12 במאי 2018, להלן מספר נתונים לגבי בחירות וכוח העבודה הירושלמי.

על פי נתוני הלמ"ס מלקט נתונים לרגל יום ירושלים(נתוני 2017-2015), מתוך כ-343 אלף מועסקים העובדים בירושלים – 18.4% עבדו בענף החינוך (12.6% בכלל הארץ), 15.2% – בשירותי בריאות ובשירותי רווחה וסעד (10.9% בכלל הארץ), 10.6% – במסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים (11.5% בכלל הארץ), 9.4% – במינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון וביטוח לאומי חובה (10.2% בכלל הארץ), 5.4% – בשירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים (7.4% בכלל הארץ), 5.2% – בתעשייה (11.3% בכלל הארץ) והשאר עבדו בענפים אחרים.

תושבי ירושלים רבים עובדים בעיר מגוריהם

88.6% מהמועסקים תושבי ירושלים עובדים ביישוב מגוריהם, לעומת 69.3% מתושבי חיפה, 64.4% מתושבי תל אביב-יפו, 57.0% מתושבי אשדוד, 47.8% מתושבי פתח תקווה ו-39.8% מתושבי ראשון לציון.

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בירושלים

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בירושלים ב-2017 היה 53.0%, לעומת 64.0% בממוצע הארצי. באוכלוסייה היהודית בירושלים הגיע אחוז המשתתפים בכוח העבודה ב-2017 ל-58.4%, בהשוואה ל-67.9% באוכלוסייה היהודית בכלל הארץ.

באוכלוסייה הערבית היה אחוז המשתתפים בכוח העבודה בירושלים 42.7% (45.7% בקרב כלל האוכלוסייה הערבית בארץ).

אחוז הבלתי מועסקים בירושלים בשנת 2017 הגיע ל-5.1% (הרמה הארצית עמדה על 4.2%). אחוז הבלתי מועסקים בירושלים בקרב האוכלוסייה היהודית ב-2017 עמד על 5.0% (לעומת 4.1% בקרב כלל האוכלוסייה היהודית בארץ). אחוז הבלתי מועסקים בירושלים בקרב האוכלוסייה הערבית היה 5.7% (5.0% בקרב כלל האוכלוסייה הערבית בארץ).

סטודנטים שלומדים בירושלים

בשנת תשע”ז (2016/17) למדו 35.5 אלף סטודנטים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בירושלים.

18.0 אלף סטודנטים למדו באוניברסיטה העברית, 12.0 אלף סטודנטים למדו בשבע מכללות אקדמיות ו-5.5 אלף – בארבע מכללות אקדמיות לחינוך.

יותר מ-91% מהסטודנטים שלמדו בירושלים במכללות האקדמיות למדו לקראת תואר ראשון והיתר למדו לקראת תואר שני. מעל 77% מהסטודנטים שלמדו בירושלים במכללות האקדמיות לחינוך עשו זאת לקראת תואר ראשון. באוניברסיטה העברית, לעומת זאת, אחוז הסטודנטים לתואר ראשון היה 57.5% ואחוז הסטודנטים לתואר שני היה 24.3%. לימודי תואר שלישי התקיימו באוניברסיטה העברית בלבד ואחוז הסטודנטים שלמדו לתואר זה עמד על 11.1%.

במכללות האקדמיות, תחומי הלימוד העיקריים שאותם למדו סטודנטים לתואר ראשון היו: הנדסה ואדריכלות (26.6%), אמנות, אומנויות ואמנות שימושית (21.9%) ועסקים ומדעי הניהול (15.5%). בהשוואה לכך, באוניברסיטה העברית, נלמדו תחומים אלו באחוזים נמוכים בהרבה (הנדסה ואדריכלות – 3.7%; אמנות, אומנויות ואמנות שימושית – 0.8%; עסקים ומדעי הניהול – 1.9%). לעומת זאת, התחום הנלמד ביותר בקרב סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה העברית היה מדעי החברה – 20.3% (לעומת 3.8% במכללות האקדמיות) ולאחריו מקצועות עזר רפואיים – 15.4% (שהיה נפוץ גם במכללות האקדמיות – 16.1%), שפות, ספרויות ולימודים רגיונליים – 9.5% (לעומת 1.6% במכללות האקדמיות), מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב – 9.3% (11.6%), המדעים הפיזיקליים – 8.5% ומשפטים – 7.7% (שני התחומים האחרונים לא נלמדו כלל במכללות האקדמיות בירושלים). גם לימודי רפואה נלמדו באוניברסיטה העברית בלבד ואחוז הלומדים בתחום זה עמד על 7.4%.

מרבית הסטודנטים בירושלים, הן נשים

בקרב כלל הסטודנטים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים הרוב היו נשים (61.8%).

במכללות האקדמיות היה חלקן היחסי של נשים דומה (61.1%). במכללות האקדמיות לחינוך אחוז הנשים היה 82.7% (הגבוה ביותר) ואילו באוניברסיטה העברית היה חלקן היחסי הנמוך ביותר (55.8%). למעשה, במרבית המוסדות, רוב הסטודנטים (מעל 50%) היו נשים למעט במרכז האקדמי שלם (42.7%) ובעזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים (38.0).

9.2% מהסטודנטים שלמדו בירושלים היו ערבים. באוניברסיטה העברית האחוז עמד על 10.6%. המכללות שבהן אחוזי הסטודנטים הערבים היו הגבוהים ביותר היו: המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין (19.4%), המכללה האקדמית הדסה ירושלים (15.2%) ועזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים (13.7%).
42.4% מהסטודנטים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים, היו תושבי מחוז ירושלים. באוניברסיטה העברית היה חלקם מעט נמוך יותר (38.5%) ובמכללות האקדמיות ובמכללות האקדמיות לחינוך האחוז הגבוה ביותר (46.4% בכל אחד מהם).

יותר משליש מהסטודנטים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים, היו תושבי העיר ירושלים (35.9%). באוניברסיטה העברית היה חלקם היחסי נמוך יותר (33.2%) ובמכללות האקדמיות לחינוך ובמכללות האקדמיות אחוז גבוה יותר (37.4% ו-39.3%, בהתאמה). האחוזים הגבוהים ביותר של תושבי ירושלים היו בעזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים (51.4%), במכללה האקדמית הדסה ירושלים (48.1%) ובמכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין (43.3%).
6.5% מהסטודנטים גרו ביישובים במחוז ירושלים (לא כולל העיר ירושלים). במכללות האקדמיות לחינוך האחוז היה הגבוה ביותר – 9.0%, במכללות האקדמיות – 7.1% ובאוניברסיטה העברית 5.3%.

4.0% מכלל הסטודנטים שלמדו בירושלים היו תושבי תל אביב-יפו. אחוזים גבוהים במיוחד של תושבי תל אביב-יפו היו בקרב הלומדים בבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים (11.3%), באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים (9.5%) ובאוניברסיטה העברית (5.3%).

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה