שיתוף

חוקי העבודה קובעים כי עובדים יכולים להיעדר מהעבודה מסיבות של חופשות, ימי מחלה של העובד או בני משפחתו, בגין שירות מילואים, חופשות לידה וכו. אלא שכל ההיעדרויות חייבות להיות בתיאום עם המעסיק ובהסכמתו.

כל עובד זכאי למספר מסוים של ימי חופשה בשנה (בנושא זה ראו הרחבה בכתבות: כמה ימי חופשה שנתית מגיעים לעובדים בארגונים העובדים 6 ימים בשבוע ו- כמה ימי חופשה מגיעים בארגונים שעובדים שבוע מקוצר בן 5 ימים).

בעקרון, עובד זכאי למספר ימי חופשה התואם את הוותק שלו בארגון. כך או כך, עובד שרוצה לקחת חופשה חייב לקבל לכך את הסכמת המעסיק.

עליו להודיע על כך למעסיק לפחות 14 ימים לפני מועד החופשה ולקבל את הסכמתו. אם החופשה המתוכננת צפויה להיות בתקופה עמוסה בעבודה, המעסיק יכול לסרב לבקשה ולהורות לעובד לדחות את החופשה למועד אחר.

במילים אחרות, עובד שתכנן חופשה במועדים מסוים ולא קיבל לכך את אישור המעסיק, אינו רשאי לקחת את ימי החופשה הללו באותו מועד.

ואם אותו עובד יצא לחופשה זו על דעת עצמו ובניגוד לאי הסכמת המעסיק, הוא עלול להיות מפוטר ללא פיצויי פיטורים. בתי הדין לעבודה קבעו יותר מפעם אחת כי היעדרות ממושכת ללא רשות המעסיק, עלולה להתפרש כזניחת מקום עבודה ואף להפרת משמעת, שבגינה נשללת מהעובד הזכות להודעה מוקדמת ולתשלום פיצויי פיטורים.

יש הגורסים כי לעיתים בית הדין רואה בעבירות משמעת של היעדרות מהעבודה ללא אישור, הפרת משמעת שמצדיקה שלילה חלקית או מלאה של ההודעה המוקדמת ושל פיצויי הפיטורים.

ולמרות כל זאת, יש חשיבות לנסיבות המקרה. בכל מקרה, יש מקום גם למגמה הרווחת בבתי הדין לעבודה, לפיה שלילת פיצויי פיטורים נעשים במקרים של הפרות משמעת חמורות בלבד.

היעדרות מותרת מסוג אחר היא בשל ימי מחלה. בעקרון, כל עובד זכאי לקבל 1.5 ימי מחלה בחודש עבודה, אם כי יש הגבלה על מספר הימים, ולא ניתן לצבור מעבר למספר מסוים.

החוק אוסר על המעסיק לפטר עובד משום שיצא לחופשת מחלה ואסור גם לזמן אותו לשיחת שימוע עד לשובו לעבודה, בתנאי שהוא לא ניצל את כל ימי המחלה הצבורים.

במקרים בהם העובדים לא הפסיקו לצבור ימי מחלה או שכבר ניצלו את מכסת הימים שצברו. במקרים אלה המעסיק יכול לשלם לעובד עבור ימי המחלה על חשבון ימי מחלה עתידיים או לנכות את הימים אלו ממכסת ימי החופשה. האופציה השלישית היא הוצאת העובד לחופשת מחלה ללא תשלום.

עובד שיצא לחופשת מחלה נדרש עם שובו לעבודה להציג למנהלו או מעסיקו אישור מהרופא. באישור צריך להיות מצויין מספר ימי המחלה שאושרו על ידי הרופא והתאריכים המדוייקים.

אם בשובו לעבודה העובד לא הביא אישור מחלה חתום על ידי רופא, המעסיק רשאי לא לשלם עבור ימים אלה. ואם מדובר בהיעדרות ארוכה בשל מחלה ללא אישור רופא, זו סיבה לפיטורים.

 

סדנת פרזנטציה אפקטיבית והעברת מסרים מרחוק

אין תגובות

השאר תגובה