שיתוף

ביוני האחרון אישרה ועדת הכספים התקנות להגבלת ההפקדה לביטוח מנהלים. השינוי נכנס לתוקף ב-1 בספטמבר 2023.

במסגרת האישור נקבע כך:

מצטרפים חדשים לביטוח מנהלים יוכלו להפקיד לביטוח המנהלים רק את חלק השכר הגבוה מפעמיים השכר הממוצע במשק.  

חלק השכר של העובד, שהו עד סכום הכפול מהשכר הממוצע במשק יופקד לקרן פנסיה שאינה מוצר ביטוח.

המשמעות בפועל היא, שעובדים המשתכרים עד שכר של 25 אלף שקלים בחודש (כלומר, פעמיים השכר הממוצע במשק) יהיו חייבים להפקיד את דמי הביטוח הפנסיוני לקרן פנסיה מקיפה, כמוצר הפנסיוני שלהם להפקדות שוטפות.

רק עובדים ששכרם גבוה מ-25 אלף שקלים בחודש יוכלו להפקיד גם בביטוח מנהלים, אבל רק עבור חלק השכר שמעל 25 אלף שקלים.

הסיבה לכך, טענו באוצר, היא שבביטוחי המנהלים סכום הקצבה בעת הפרישה נמוך בעשרות אחוזים לעומת הקצבה של עובדים שחוסכים בקרנות הפנסיה.

יצויין, כי המדינה מעניקה הטבה לפיה 30% מההקצבה לקרנות הפנסיה של החוסך מוגנת בתשואה של 5.15% על ידי המדינה, עד לגובה של פעמיים השכר הממוצע במשק.

הטבה זו אינה חלה על ביטוחי מנהלים. אם החוסך יהיה מעוניין לבטח את עצמו מעל סכום זה בביטוח מנהלים, הרי שלאור העובדה שהטבה זו אינה חלה מעל סכום זה, ההפרשים בין המוצרים יהיו סבירים יותר.

בה בעת, החוסך כבר יהיה זכאי לפנסיה ראויה על הסכום של עד פעמיים השכר הממוצע במשק.

במשרד האוצר טענו בדיון, כי בעבר היו לביטוח המנהלים יתרונות מסוימים, דוגמת מקדם מובטח, לקביעת הקצבה החודשית, במקרה של עלייה בתוחלת החיים, וכן תשואה מובטחת, וכי אלה כבר אינם בתוקף.

במהלך הדיונים הציגו נציגי משרד האוצר סימולציה שהראתה כי חיסכון במסגרת קרן פנסיה חדשה, יצבור סכום הגדול בכ-58% מחסכון במסגרת ביטוח מנהלים.

עוד הדגימו נציגי האוצר, כי במסגרת ביטוח מנהלים, מקדם ההמרה גבוה יותר, דמי הניהול גבוהים יותר, ויש לעלות הגבוהה משמעות לגבי הכיסויים הביטוחים.

מנגד טענו נציגי הקרנות והחברות המוכרות ביטוחי מנהלים, כי הסימולציה אינה נכונה או אינה מייצגת את המוצר הנמכר כיום, וכי במקרים רבים יהיו לקוחות ביטוח מנהלים שישלמו דמי ניהול המקבילים לדמי ניהול בקופות ברירת מחדל, כאשר נעשה שינוי משמעותי בתעריפים אלה.

עוד טענו נציגי הגופים כי אמנם קרן הפנסיה מתאימה יותר לרוב הציבור, ולכן הם מפנים כ-90% מהציבור לאפיקים אלה, אבל בביטוח המנהלים יש יתרונות רבים שיכולים להוות מענה לחלק מהאוכלוסייה והשלמה לקופות הפנסיה, וכי הדגש בהם הינו התאמה של המסלול למצבו האישי של החוסך, במיוחד לגבי מקרים של תביעות נכות או שאירים.

כן טענו נציגי הגופים המשווקים ביטוחי מנהלים, כי החוסך זכאי לביטוח בריאות שלם יותר, במקרים של אובדן כושר עבודה הוא אינו זקוק לתקופת הכשרה של חמש שנים, וכי חוסך שירצה, יוכל להוריש את כל כספו במקרה של מוות, לדוגמה, במקרה של נישואים שניים, לילדיו בלבד.

עוד נטען, כי דווקא התקנות יגרמו לאזרח לשלם יותר, שכן, אם ירכוש את מלוא הפוליסה מביטוח המנהלים הוא יזכה לדמי ניהול נמוכים משמעותית, וכי במצב המוצע הוא ישלם גם תעריף גבוה על החלק הנוסף בגין ביטוח המנהלים וגם את החלק לקרן ברירת המחדל.

לצד זה ציינו חלק מהקרנות, כי התקנות צפויות לחסל את ביטוח המנהלים. כך טענו כי יש להותיר לאזרחים את זכות הבחירה.

ברשות שוק ההון דחו את טענות החברות, וציינו כי במהלך השנים פעלו לשפר את מוצר ביטוח המנהלים דרך פעילות להורדת דמי הניהול, אבל ציינו כי עיקר הפער בחסכון נובע מכיסויים ביטוחים גבוהים מאוד וממקדם המרה גבוה יותר.

כן ציינו ברשות, כי אם היום תהייה התארכות בתוחלת החיים, גם מקדם ביטוחי החיים ישתנה בדומה למקדם קרנות הפנסיה, וכי יתרונות של הבטחת מקדם והבטחת תשואה היו נכונים עד שנים מסוימות, ולכן התיקון גם לא מוחל לאחור, שכן יש לקוחות ותיקים עם תנאים מיטביים שאינם מוצעים עוד.

"בצד יתרונות הרבים של קרנות הפנסיה", אומרים בחברת משגב סוכנות לביטוח פנסיוני, פרט ואלמנטרי, לקרן הפנסיה יש חסרון משמעותי, והוא כפיפות כל העמיתים והחוסכים לתקנון האחיד שקובע את התנאים לזכאויות.

לדוגמה, התקנון בקרן הפנסיה קובע מי יהיו השארים שיקבלו את קצבת השארים במקרה של פטירה, כך שלעובד אין בעצם אפשרות לבחור למי הכסף יועבר במקרה פטירה.

דוגמה אחרת, אם לשני בני הזוג יש ילדים מנישואים קודמים שהם מעל גיל 21, והם מעוניינים להוריש את הכסף מקרנות הפנסיה רק לילדיהם מנישואיהם הקודמים, ולא להוריש את הכספים זה לזה, הרי שעל פי התקנון, במקרה של פטירה של אחד מבני הזוג, קצבת השארים תשולם לבן או בת הזוג הנותרים, ולא לילדיו.

בביטוח מנהלים, מסבירים המומחים של משגב, החוסך הוא זה שבוחר את גובה סכום ביטוח החיים שמעוניין להוריש, ואף בוחר בעצמו את זהות המוטבים שיקבלו את הכסף במקרה של פטירתו. הוא אף אינו מחוייב לבחור בבני משפחה ויכול למנות כל אדם כמוטב לקבלת הכספים.

בשורה תחתונה, מסבירים במשגב, קרן פנסיה יכול להתאים, ככל הנראה, למשפחות רבות ובעיקר סטנדרטיות, אבל לא תמיד תתאים לצרכיהם של משפחות ייחודיות אחרות, או לחוסכים שאינם מעוניינים להוריש את כספיהם דווקא לבן או בת הזוג או לילדים.

עם זאת, במקרים בהם לא קיימים שארים על פי התקנון, לדוגמה, גבר גרוש שילדיו עברו את גיל 21, החוסך יוכל לבחור מוטבים שיקבלו את סכום החסכון שנצבר לו, כסכום חד פעמי.

לחוסכים שאינם מעוניינים להיות צמודים לתקנון, מומלץ להיפגש עם סוכן הביטוח ולבחון את כל ההיבטים ולקבל החלטה מושכלת לגבי סוג המוצר שילווה אותם עד לפנסיה.


משגב היא סוכנות לביטוח פנסיוני, פרט ואלמנטרי בעלת ותק וניסיון של יותר מ-60 שנה ואלפי לקוחות מרוצים.

כנס קהילת הגיוס השנתי

כנס ההדרכה והלמידה השנתי

אין תגובות

השאר תגובה