שיתוף

בתי הדין לעבודה מתייחסים כיום ברצינות לאפליה בקבלה לעבודה. בית הדין לעבודה פסק לאחרונה כי אפליה על בסיס מין היא תופעה שלילית שיש לעקרה מהשורש ויש להעביר מסר ברור למעסיקים בדבר הוראות החוק ואיסור ההפליה.

במקום עבודה מסוים אמרה עובדת של המעסיק לתובע (עובד שהגיש מועמדות לתפקיד קופאי) כי 'לתפקיד קופאי לא לוקחים בנים'. אותה עובדת הציעה לו לעבוד בתפקיד סדרן במקום קופאי.

לא חיפש עבודה בתום לב

למרות כל זאת, בית הדין לעבודה הגיע למסקנה, כי לא נראה שמטרתו של התובע היתה חיפוש עבודה בתום לב, תוך מאמץ אמיתי לשכנע את המעסיק שהוא מעוניין בתפקיד ומתאים לתפקיד.

במקום זאת, השיג התובע ראיות בשתי השיחות שהמעסיק אינו מוכן להעסיק גברים בתפקיד קופאי.

המועמד לא פנה למעסיק במטרה להעסיקו

בית הדין לעבודה קבע, כי התובע לא פנה לאחר מכן לנתבעת במטרה להעסיקו, אלא כעבור מספר חודשים שלח טיוטת תביעה באמצעות בא כוחו ובה דרש פיצוי כספי.

המעסיק הצליח לשכנע את בית הדין לעבודה כי הוא אינה מפלה בין גברים לנשים בקבלה לעבודה.

המעסיק דווקא כן מעסיק קופאים גברים

התברר כי המעסיק דווקא כן מעסיק קופאים גברים, ולכן אין מדובר ביסוד נפשי שמתלווה למעשה ההפליה או בהתנהגות חסרת תום לב של המעסיק.

מדובר בשתי שיחות שניהל התובע עם עובדת שאין לה סמכות בנוגע לקבלת עובדים. ועם זאת, מדובר בהתבטאויות פסולות. בית הדין לעבודה ציין כי אותה עובדת חזרה על אמירות אלה לגבי שני סניפים ברשת, כאשר התובע בחר להתקשר דווקא אליה.

בית הדין לעבודה לא מצא שההתבטאות המפלה גרמה להשפלת התובע או מנעה ממנו הטבה כלכלית או גישה לעיסוק או למקום העבודה. יתרה מכך, העובדת אף הציעה לתובע לעבוד בתפקיד אחר בסניף.

עוד פסק בית הדין לעבודה כי התנהגות המעסיק לא פגעה ביכולתו של התובע להשתלב בשוק העבודה לפי מצב השוק, גילו ונתוניו האישיים.

התובע עבד לאחר מכן באבטחה ובמכירות בשוק ההון, ובדיון המקדמי סירב לעבוד אצל המעסיק כקופאי. התובע לא הציג מקרה נוסף של הפליה אצל המעסיק.

ולמרות כל זאת, לאור אמירתה של העובדת לתובע, כי 'לתפקיד קופאי לא לוקחים בנים', פסק בית הדין לעבודה כי על המעסיק לשלם לתובע פיצוי של 4000 שקלים.

לאור כל האמור, ובהתחשב בכך שמדובר בשני סניפים של המעסיק, הועמד גובה הפיצוי על סך כולל של 4,000 שקלים ונקבע שאין זה המקרה לפסוק פיצוי בגין עוגמת נפש.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה