שיתוף

ככל שיותר חברות מתרחבות בזירה הבינלאומית, כך יש יותר ויותר חברות (ישראליות ואחרות) שפותחות עסקים בסין. כדי לנהל סניף בסין יש צורך בגיוס עובדים ומנהלים מקומיים.

אלא שהעסקת עובדים מקומיים בסין דורשת ידיעת חוקי ההעסקה המקומיים הרלוונטיים לסין. חוקי ההעסקה בסין שונים לחלוטין מאלה שבישראל ואפילו מאלה שבמדינות מערביות אחרות.

החוקים שם מחמירים מאוד ומעסיקים שלא מכירים את החוקים הללו מסכנים את פעילותם במדינה. לכן חשוב מאוד להעזר בעורכי דין המכירים את החוקים בסין וללמוד לעומק מהן זכויות העובדים, אילו סוגי חוזים משמשים ביחסי העבודה, וכיצד חברות יכולות לסיים את יחסי העבודה באופן חוקי.

הנה כמה דברים בסיסיים שכדאי לדעת:

1 זכויות יסודיות מינימליות:

החוק העיקרי המסדיר את יחסי העבודה הוא פקודת התעסוקה. הטבות והגנות רבות על פי פקודה הינן זמינות רק לעובדים קבועים, כלומר עובדים המועסקים על פי חוזה ארוך טווח. עובד בחוזה כזה, חייב לעבוד עבור אותו מעסיק לפחות ארבעה שבועות רצופים, ולפחות 18 שעות בכל שבוע.

2 חוזה העסקה:

בהונג קונג, חוזי העסקה יכולים להיות לתקופה פתוחה אבל צריך להיות רשום שזהו עובד קבוע. אם משך תקופת ההעסקה לא מצוין בחוזה, החוזה יחשב לחוזה שנחתם לחודש אחד בלבד. הוא מתחדש מחודש לחודש לאחר שהעובד עבד לפחות 18 שעות בשבוע, במשך ארבעה שבועות רצופים.

בהונג קונג לא נפוץ השימוש בחברות כוח אדם כמו באיזורים אחרים בדרום מזרח אסיה, בין השאר בגלל הקלות היחסית שבה יכולים המעסיקים לסיים את העסקתם בהונג קונג.

חוזי ההעסקה לא חייבים להיות בכתב, אם כי בפועל, רובם נחתמים בכתב. השפות הרשמיות בהונג קונג הן אנגלית וסינית. במגזר המשפטי, במגזר העסקים, במגזרים המקצועיים ובמגזר הפיננסי – אנגלית היא השפה הנפוצה.

שימוש בתקופות מבחן הינו נפוץ ואין עליו הגבלות אם כי בדרך כלל הם בין שלושה לשישה חודשים. בלי קשר למה שנכתב בחוזה, כל צד רשאי לסיים את החוזה במהלך החודש הראשון של תקופת מבחן. המעסיק לא נדרש למסור הודעה לעובד לפני סיום חוזה העסקה.

3 שעות עבודה ומנוחה:

בעקרון, אין חוקים ספציפיים לגבי שעות עבודה ומנוחה. ועם זאת, עובד קבוע זכאי לחופשות בחגים הסטטוטוריים, זכאי לחופשה שנתית סטטוטורית ולפחות יום מנוחה אחד כל שבעה ימים.

4 חופשות:

עובדים קבועים שעבדו לפחות שנה אחת ברציפות זכאים לחופשה שנתית בתשלום עד 14 יום, בהתאם למשך ההעסקה. מעסיקים מעניקים בדרך כלל חופשה משופרת בחוזה, שהיא יותר מהמינימום שנקבע בחוק.

5 ימי מחלה:

עובדים קבועים צוברים עד 120 ימי מחלה בשנה.

נשים עובדות זכאיות לחופשת לידה של 10 שבועות. גברים עובדים זכאים לחופשת אבהות בת חמישה ימים, אם מתקיימים תנאי זכאות מסוימים, לרבות היותם עובדים קבועים.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה