שיתוף

מספר המשרות הפנויות במשק המשיך לעלות בחודש ינואר ובממוצע בחודשים נובמבר-דצמבר 2017 – ינואר 2018, ברוב התחומים והמקצועות, כך עולה מסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עוד עולה מהסקר, כי בחודשים אלה היו כמה מקצועות שרשמו נתונים יוצאי דופן.

תחום מפתחי התוכנה רשם עלייה של כ-12% במספר המשרות הפנויות, ובתחום הפקידים נרשמה עלייה של כ-15% במספר המשרות הפנויות בחודשים הנסקרים.

לעומת זאת, בתחום הנהגים, נציגי המכירות, הרצפים, סתתים, טייחים, מסגרים, ועובדי שלד בתחום הבנייה, ובתחום בוני הבתים, הבנאים ומניחי הבטון, נרשמו ירידות במספר המשרות הפנויות בחודשים הנסקרים. יצויין, כי תחום בוני הבתים, הבנאים ומניחי הבטון בולט עם ירידה של כ-22% במספר המשרות הפנויות.

כמעט 105 אלף משרות פנויות בינואר

בחודש ינואר 2018 נרשמו במשק הישראלי כ-104.7 אלף משרות פנויות, לעומת כ-103.7 אלף בחודש דצמבר 2017 – עלייה של כמעט אחוז אחד, כך עולה מנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי אחוז המשרות הפנויות שנאמדו בינואר עומד על כ-3.84%, לעומת 3.81% בחודש קודם.

מנתוני המגמה שנמדדו בחודשים נובמבר 2017, דצמבר 2017 וינואר 2018 עולה, כי מספר המשרות הפנויות עלה בכ-4.5% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של כ-8.9% בממוצע בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017. בחודשים נובמבר-ינואר עמד אחוז המשרות הפנויות על כ-3.83% בממוצע.

התפלגות המשרות הפנויות לפי מקצועות ותחומי עיסוק

מהתפלגות המשרות הפנויות לפי מקצועות בחודשים נובמבר-ינואר עולה, כי בתחום עובדי המכירות, הכולל סוכני מכירות, נציגי מכירות, עוזרי מכירות בחנויות ומוכרים בדוכנים ובשווקים, עמד מספר המשרות הפנויות על כ-8,520 – עלייה של כ-שני אחוזים לעומת אומדן אוקטובר-דצמבר.

בתחום מקצועות המהנדסים, הכולל מהנדסי מחשבים, חשמל, תעשייה וניהול ומכונות וכד', נאמד מספר המשרות הפנויות בנובמבר-ינואר בכ-7,845 – עלייה של כשבעה אחוזים לעומת אומדן אוקטובר-דצמבר.

מתוך מספר זה (של מהנדסים), מספר המשרות הפנויות בנובמבר-ינואר בתחום מפתחי התוכנה עומד על כ-5,242 – עלייה של כ-12% לעומת אומדן אוקטובר דצמבר.

מספר המשרות הפנויות בתחום הנדסאים וטכנאים נאמד בחודשים נובמבר-ינואר בממוצע בכ-2,832 – עלייה של כאחוז אחד לעומת אומדן אוקטובר-דצמבר 2017.

מתוך מספר זה, מספר המשרות הפנויות בתחום טכנאי הרשתות ומערכות המחשבים מספר נאמד בחודשים נובמבר-ינואר בממוצע בכ-522 – ללא שינוי לעומת אומדן אוקטובר-דצמבר.

מספר המשרות הפנויות בתחום הפקידים נאמד בחודשים נובמבר-ינואר בממוצע בכ-1,710 – עלייה של כ-15% לעומת אומדן אוקטובר-דצמבר 2017.

מספר המשרות הפנויות בתחום הנהגים (במשאיות ובאוטובוסים) נאמד בחודשים נובמבר-ינואר בממוצע בכ-4,198 – ירידה של כארבעה אחוזים לעומת אומדן אוקטובר-דצמבר 2017.

מספר המשרות הפנויות בתחום מלצרים ומוזגים עמד בנובמבר-ינואר על כ-7,719 – ללא שינוי לעומת אומדן אוקטובר-דצמבר 2017.

מספר המשרות הפנויות בתחום נציגי המכירות הטלפוניים נאמד בחודשים נובמבר-ינואר בממוצע בכ-4,004 – ירידה של כשבעה אחוזים לעומת אומדן אוקטובר-דצמבר 2017.

מספר המשרות הפנויות בתחום עובדי מטבח וניקיון במוסדות ובמשקי בית, נאמד בחודשים נובמבר-ינואר בממוצע בכ-6,001 – עלייה של כחמישה אחוזים לעומת אומדן אוקטובר-דצמבר 2017.

מספר המשרות הפנויות בתחום מטפלים סיעודיים במוסדות ובמשקי בית נאמד בנובמבר-ינואר בכ-4,045 משרות, עלייה של כאחוז אחד לעומת אומדן אוקטובר-דצמבר 2017.

מספר המשרות הפנויות בתחום הרצפים, סתתים, טייחים, מסגרים, עובדי שלד בתחום הבנייה נאמד בחודשים נובמבר-ינואר בממוצע בכ-3,752 – ירידה של כאחוז אחד לעומת אומדן אוקטובר-דצמבר 2017.

מספר המשרות הפנויות בתחום בוני בתים, בנאים ומניחי בטון נאמד בחודשים נובמבר-ינואר בממוצע בכ-1,514 – ירידה מרשימה של כ-22% לעומת אומדן אוקטובר-דצמבר 2017.

מספר המשרות הפנויות בתחום המאבטחים נאמד בחודשים נובמבר-ינואר בממוצע בכ-4,071 עלייה של כשבעה אחוזים לעומת אומדן אוקטובר-דצמבר 2017.

מספר המשרות הפנויות בתחום הטבחים נאמד בחודשים נובמבר-ינואר בממוצע בכ-3,353 – עלייה של כשבעה אחוזים לעומת אומדן אוקטובר-דצמבר 2017.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה