שיתוף

נדחתה בקשתה של חברה למנוע מהעובד שלה שעזב, להקים חברה מתחרה בתחום צילומי השיניים. בית הדין קבע, כי העובד לא גזל סודות מסחריים, ולא קיבל תמורה או הכשרה מיוחדת שיכולות להוות עילה מוצדקת להגבלת חופש עיסוקו

מדובר בחברה הפועלת בתחום צילומי השיניים, שתבעה עובד לשעבר שלה, משום שלאחר שעזב את החברה הקים עסק עצמאי שמתחרה בה. החברה טענה כי העובד משתמש בידע שרכש במסגרת עבודתו בחברה. אלא שבית הדין קבע, כי רשימת הלקוחות שהציגה החברה הינה נגישה לכל אדם בחיפוש באינטרנט ולכן אינה בגדר סוד מסחרי.

לא נגזל סוד מסחרי

אמנם החברה הציגה הסכם, אלא שמדובר בהסכם שלא נחתם. יש בו התחייבות כללית לשמירת סודיות אבל אין בו התחייבות לאי תחרות. בית הדין קבע, כי העובד רכש את הידע שעליו מדובר במהלך עבודתו, והוא הפך להיות חלק מכישוריו הכלליים. מצב זה, קבע בית הדין, אינו מצב של גזל סוד מסחרי. על פי קביעת בית הדין במקרה זה, לא ניתן לצפות מאדם שעובד במשך שנים במקום עבודה מסוים, כי ישכח את כל אשר עשה במהלך אותן שנים, ולא יעשה בידע זה כל שימוש.

עוד קבע בית הדין, כי בתחום זה קיימים מתחרים נוספים, ולכן לא נראה כי כניסתו של העובד לשעבר לתחום זה תגדיל את התחרות במידה מהותית. יתרה מכך, הנתבע לא מציע את אותו שירות בדיוק כפי שמציעה החברה שתבעה.

החברה לא השקיעה משאבים מיוחדים בהכשרה

עוד קבע בית הדין, כי החברה לא השקיעה משאבים מיוחדים כדי להכשיר את הנתבע; בחוזה ההעסקה שלו לא נקבעה תקופה מינימלית להעסקתו; ובעת עבודתו בחברה הוא לא קיבל ממנה כל תמורה מיוחדת עבור הגבלת עיסוקו. בית הדין קבע כי בהתנהגות העובד לשעבר שנתבע, אין חוסר תום לב.

בנוגע לתביעת החברה להחזיר לה את מספר הטלפון של העובד לשעבר קבע בית הדין, כי אף על פי שרופאי שיניים (שהינם לקוחות פוטנציאליים) יצרו איתו קשר במספר טלפון זה, הרי שכל הפונים אליו מודעים לכך שהוא כבר אינו עובד בחברה, אלא הקים מכון עצמאי. לקוחות פוטנציאלים שירצו לפנות אל החברה התובעת יוכלו למצוא את מספר הטלפון החדש שלה בקלות.

יתרה מכך, מדובר במספר טלפון שרכש העובד עוד טרם שהחל לעבוד בחברה. ולכן לא קיבל בית הדין את התביעה להגביל את שימושו במספר זה.

אשר לקשרים אישיים שרכש העובד לשעבר עם רופאי השיניים קבע בית הדין כי הם אינם נחלתה של החברה התובעת. לאור כל זאת, דחה בית הדין את בקשת החברה לצו זמני משום שלא חל על הנתבע כל תנאי שמאפשר להגביל את עיסוקו.

אין תגובות

השאר תגובה