שיתוף

מזל טוב, נולד לכם תינוק במשפחה. עד לפני כמה שנים היה נהוג שרק אם התינוק יוצאת לחופשת לידה. אלא שבעשור האחרון כבר ניתן לראות יותר ויותר אבות שהינם שותפים מלאים לגידול הילדים.

לכן יש כיום סעיפים רלוונטיים בחוק הביטוח הלאומי ובחוק עבודת נשים, שתכליתם לאפשר לבני הזוג לחלק ביניהם את חופשת הלידה. הגבלת זכאותו של אב לחופשת לידה הינה מנוגדת לתכלית החקיקה המאפשרת חופשת לידה לאב ומנוגדת לעקרון השוויון.

חוק עבודת נשים קובע, כי עובד שבת זוגו ילדה, יקבל ממעסיקו חופשת לידה חלקית, וזאת, במהלך תקופת חופשת הלידה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה.

כל זאת בתנאי שמתקיימים שני התנאים הבאים:

1 אם התינוק שהינה בת זוגו של העובד, זכאית לחופשת לידה והיא הסכימה בכתב לוותר על חלק מחופשת הלידה המגיעה לה, בתקופה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה.

2 אם התינוק (שהינה בת זוגו של העובד) עבדה בתקופה האמורה.

מכאן, שחוק עבודת נשים (סעיף 6(ח) ) קובע, כי האב זכאי ליתרת חופשת הלידה שנותרה (לאם) לאחר תום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה.

יש לציין, כי המושג 'חופשת לידה' מתייחס גם לחופשת לידה מוארכת. האב זכאי ליתרת חופשת הלידה, בין אם מדובר בחופשת הלידה הבסיסית בת 14 השבועות ובין אם מדובר בחופשת לידה מוארכת בגלל לידה של יותר מילד אחד או בגלל אשפוז היילודים.

דמי לידה לאב

בחוק הביטוח הלאומי, סעיף 49 נקבע, כי הביטוח הלאומי ישלם דמי לידה לאב שהינו זכאי לחופשת לידה (זכאות, כאמור, על פי סעיף 6(ח) לחוק עבודת נשים), וכן לעובד עצמאי, כל עוד מתקיימים התנאים האמורים באותו סעיף.

תשלום דמי לידה הוא עבור פרק הזמן שלרגל חופשת הלידה ולצורך הטיפול בתינוק אם האב אינו עובד או שאינו עוסק במשלח ידו, בתנאי שמתקיימים התנאים הבאים:

1 הוא עובד או עובד עצמאי.

2 שולמו בעדו דמי ביטוח משכרו כעובד או ששילם דמי ביטוח מהכנסתו כעובד עצמאי.

3 בת זוגו זכאית לדמי לידה לפי פרק זה, עבור אותו פרק זמן, ולא שולמו לה דמי הלידה עבור פרק הזמן המלא.

עם זאת, האב לא יקבל דמי לידה (על פי סעיף 49(ג) לחוק הביטוח הלאומי)עבור התקופות הבאות:

1 תקופה של ששה שבועות רצופים מיום הלידה.

2 תקופה שעבורה קיבלה בת זוגו את דמי הלידה.

3 תקופה שהינה קצרה מ- 21 ימים רצופים.

כנס משאבי אנוש כנס קהילת הגיוס השנתי 2021

אין תגובות

השאר תגובה