שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

ברקע הדיונים על כמה עובדים ניתן להחזיר למקומות העבודה ואיך יש לבצע את החזרה, הולכות ומתגבשות המגבלות המוטלות על הארגונים בנושא החזרה לעבודה.

המגבלות ותנאי ההעסקה החדשים מתייחסים לא רק לגבי העסקת עובדים אלא גם לגבי קבלת קהל.

מעסיקים צריכים לשים לב שיש שני סוגים של התו הסגול. יש תו סגול לקבלת קהל ויש תו סגול להעסקת עובדים.

התו הסגול להעסקת עובדים נועד לפרט את ההוראות וההנחיות לגבי העסקת עובדים במספר העולה על המגבלה של 30% מעובדי החברה.

לשם כך על המעסיק למלא טופס יעודי שישמר אצל המעסיק בלבד, אבל רק לאחר שהטופס נשלח והמעסיק מקבל העתק בדואר האלקטרוני.

יצוין כאן, כי לצורך קבלת תו סגול לקבלת קהל יש טופס אחר, ויש מעסיקים שיצטרכו למלא ולשלוח את שניהם.

עוד נציין, כי לפני כשבוע הוכנסו כמה שינויים בנושא התו הסגול להעסקת עובדים. זאת, במסגרת התיקון האחרון של תקנות שעת חירום המגביל את מספר העובדים במקומות העבודה.

השינוי העיקרי והמהותי ביותר הוא ביטול הדרישה מהמעסיק לבצע רישום של מספר הלקוחות ומספר הספקים השוהים במקום העבודה, וכן בוטלה הדרישה לגבי מספר התשאולים בנוגע למדידת חום ולגבי מספר האנשים שלא הותרה כניסתם בעקבות תשאול או מדידת החום.

במילים אחרות, מעסיקים שאימצו את התו הסגול להעסקת עובדים, לא יצטרכו לבצע רישום ותיעוד לגבי החום של העובדים שנכנסו למקום העבודה.

שינוי מסוג אחר מדבר על כך שבעבודה משרדית, כל עובד ישב ככל האפשר בעמדה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע.

אם לא ניתן לספק עמדה כזו, אזי המעסיק נדרש לוודא שהעמדות והציוד האישי עוברים חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.

אם כן, מה קובע התו הסגול בנוגע להעסקת עובדים במספר שהינו יותר מ-30 אחוזים מכלל העובדים במקום:

העסקת עובדים בשיעור שהוא יותר מ-30 אחוזים מכלל העובדים ועד העסקת כל העובדים (100 אחוזים מהעובדים), בעת ובעונה אחת במקום העבודה, הינה מותרת כל עוד המעסיק עומד בכללי רגולציה עצמית (כלומר התו הסגול) שנקבעו בתקנות.

במקרים כאלה אין צורך לפנות לגורם כלשהו כדי לקבל אישור בנוגע לעמידה בכללי התו הסגול, אלא על המעסיק לוודא באופן עצמאי שבארגון שלו מתקיימים כל הכללים.

כזכור, במסגרת הכללים על כל ארגון למנות מנהל שהינו אחראי על שמירת הכללים המפורטים בתקנות.

בנוסף, המנכ"ל והממונה על שמירת הכללים יחתמו על הצהרה לפיה הם מתחייבים ליישם את הכללים ולעשות ככל האפשר להבטיח כי במקום העבודה נשמרים הכללים.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה