שיתוף

עובדים רבים, בעיקר צעירים, אינם מבינים את החשיבות הרבה שיש לביטוח פנסיוני.

כחלק מתפקידו של מנהל משאבי האנוש לדאוג לרווחה של העובדים, עליו להסביר להם את החשיבות הרבה של הביטוח הפנסיוני, גם מההיבט של  הכנסה עתידית לאחר יציאתו של העובד לפנסיה, וגם מההיבט של תוספת ההכנסה המשמעותית שהמעסיק מעניק לעובד בנוסף לשכר הברוטו שלו.

כך או כך, בין אם העובד מעוניין בביטוח פנסיוני או לא, כל מעסיק חייב לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני. זוהי זכות קוגנטית (זכות מגן) שהוא (העובד) אינו רשאי לוותר עליה – על פי חוק.

החל מאיזה חודש לעבודתו של העובד החדש יש להתחיל להפקיד לביטוח הפנסיוני שלו? אם המצב הוא שבעת שהעובד מצטרף לחברה אין לו ביטוח פנסיוני,

כאשר עובד חדש מצטרף לחברה, ויש לו ביטוח פנסיוני, יש להמשיך להפקיד לביטוח הפנסיוני שלו מהחודש הראשון לעבודתו בחברה.

הביטוח הפנסיוני נתון לבחירת העובד. אם העובד לא מודיע למעסיק אצל איזה גוף מבטח הוא מעוניין לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, המעסיק חייב לבטח אותו באחת מקרנות ברירת המחדל הנבחרות שזכו במכרז של משרד האוצר.

הקרנות הנבחרות מתחייבות לאפשר לעובד ליהנות מדמי ניהול נמוכים שיישארו קבועים במשך 10 שנים לפחות.

עם זאת, המעסיק יכול לעשות מכרז מטעם עצמו, ובמסגרתו לבחור קרן נבחרת אחרת מאלה שנקבעו על ידי משרד האוצר. בקרן שהמעסיק בחר עליו לבטח כל עובד חדש שלא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא רוצה להיות מבוטח.

אחד היתרונות בקרנות הנבחרות הוא בכך שהצטרפות אליהן לא מחייבת שאלון רפואי, וההצטרפות מתבצעת ללא חיתום.

לכן גם עובדים שלא התקבלו לקרנות פנסיה אחרות בגלל מצבם הבריאותי, יכולים להצטרף לקרנות אלה.

כאמור, כל עובד רשאי לבחור בסוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא מעוניין. למעסיק אסור לכפות על העובד לבחור במכשיר פנסיוני מסוים.

יתרה מכך, זכות הבחירה נתונה לעובד גם אם נקבע בהסכם העבודה כי עליו לבחור בסוג מסוים של חיסכון.

לדוגמה, אם העובד מעוניין שכספי הביטוח הפנסיוני יועברו לביטוח מנהלים, למרות שאצל המעסיק מקובל לבטח את העובדים בחיסכון פנסיוני בקרן פנסיה, המעסיק חייב לכבד את בחירת העובד ולהעביר את הכספים לביטוח מנהלים.

עובד כבר אינו חייב להשאר באותו גוף פנסיוני אם אינו רוצה בכך. אם עובד מנהל את החיסכון הפנסיוני שלו בגוף פנסיוני מסוים, הוא רשאי בכל רגע נתון להעביר את כל כספי החיסכון הפנסיוני שלו לגוף פנסיוני אחר לפי בחירתו.

ניתן להעביר את החיסכון לגוף פנסיוני אחר מאותו סוג או לבחור במכשיר פנסיוני אחר לחלוטין.

בנוסף, העובד יכול בכל רגע נתון להחליף גם את מסלול ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני שלו, בגוף הפנסיוני שבו בחר.

עם זאת, לפני שעובד מחליט לעבור לגוף פנסיוני אחר יש ליידע אותו שהמעבר בין גופים פנסיוניים והחלפת מסלולי השקעה עלולים לפגוע בזכויות שהוא צבר ובהטבות אחרות שזכה להן בגוף הפנסיוני המקורי או במסלול ההשקעה המקורי שבו בחר.

לדוגמה, עובד שהביטוח הפנסיוני שלו נמצא בקופת גמל רשאי בכל עת להעביר את החיסכון לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים ולנהל שם את הביטוח הפנסיוני.

המעסיק חייב להעביר את כספי הביטוח הפנסיוני – את החלק של העובד ואת החלק של המעסיק – אל קרן הפנסיה החדשה, או קופת הגמל החדשה או חברת הביטוח המנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים החדשה, שבה בחר העובד, לאחר שהעובד הודיע לו על המעבר.

כאמור, לאחר המעבר, תנאי החיסכון הפנסיוני המקוריים, לרבות דמי ניהול, היקף הכיסוי הביטוחי, לא יחייבו את הביטוח הפנסיוני החדש, פרט לוותק שנשמר במעבר מקרן פנסיה אחת לקרן פנסיה אחרת.

הצטרפותו של העובד לקרן הפנסיה החדשה או לקופת הגמל החדשה תתבצע על פי התקנון של הקרן החדשה, שחל בעת המעבר ועל פי תנאיו באותו מועד, ולא על פי תנאי קרן הפנסיה הקודמת או קופת גמל הקודמת או התקנון שהיה בתוקף בעת תחילת הביטוח הפנסיוני המקורי.

ולבסוף, הצטרפותו של עובד לפוליסת ביטוח מנהלים חדשה תתבצע על פי תנאי הפוליסה שתיחתם עמו, ולא על פי התנאים שמהם נהנה המבוטח עד המעבר.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה