נשים העלו את שיעור ההשתתפות בעבודה

נשים העלו את שיעור ההשתתפות בעבודה

על פי נתוני משרד האוצר שפורסמו הבוקר, עליה בהשתתפות הכוח הנשי בעבודה העלה את שיעור ההשתתפות הכללית בכ- 64 אחוזים

שיתוף

על פי נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו היום, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלה בחודש ינואר לכדי 64.4 אחוזים, וזאת על רקע העלייה בשיעור ההשתתפות בקרב נשים.

הנתונים חושפים כי שיעור ההשתתפות עמד בחודש ינואר על 64.4 אחוזים, עלייה של 0.3 נקודת אחוז ביחס לחודש דצמבר. עלייה זו נבעה מגידול של 25.7 אלפי משתתפים בחודש ינואר, בהשוואה לגידול של 9.5 אלפי איש באוכלוסייה בגילאי העבודה. הגידול בשיעור ההשתתפות בא לידי ביטוי בגידול של 0.7 נקודת אחוז בשיעור ההשתתפות של נשים, בעוד ששיעור ההשתתפות של גברים נותר ללא שינוי משמעותי.

שיעור השתתפות עבודה

העלייה במספר המשתתפים באה לידי ביטוי בגידול של 23.5 אלף במספר המועסקים, ובגידול של 2.2 אלף במספר המובטלים. כתוצאה מכך, נותר שיעור האבטלה ללא שינוי ביחס לחודש דצמבר 2015, ועמד על 5.1 אחוזים.

בגילאי העבודה העיקריים (64-25) עלה שיעור המשתתפים בחודש ינואר ב- 0.2 נקודת אחוז לכדי 79.9 אחוזים, בהשוואה לחודש קודם. יחד עם זאת, שיעור המובטלים בגילאי העבודה העיקריים עלה אף הוא ב- 0.2 נקודת אחוז לכדי 4.6 אחוזים, וזאת בשל עלייה בשיעור הנשים המובטלות.

עוד על פי הנתונים, העלייה במספר המועסקים באה לידי ביטוי בעלייה מהירה במספר המועסקים במשרה חלקית (1.2 אחוזים), לצד עלייה קלה במספר המועסקים במשרה מלאה (0.1 אחוז). כתוצאה מכך, שיעור המועסקים במשרה מלאה ירד ב- 0.2 נקודת אחוז לכדי 71.2 אחוזים מסך המועסקים

מועסקים משרה חלקית

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה