שיתוף

עם החזרה לשגרה ולאור הכללים והתקנות החלים על העסקת עובדים, צפויים לחול שינויים גם בתרבות הארגונית של החברות.

המצב הנורמלי החדש הוא עבודה מהבית בשילוב עם עבודה במשרד תוך ריחוק חברתי בתוך משרדי הארגון.

צוותים וארגונים שלפני פרוץ המשבר היו בקשר יומיומי קבוע, כעת מפוזרים בין הבתים למשרדים כאשר גם במשרד עצמו לא ניתן לנהל תקשורת מקרוב.

השינוי הזה מאתגר בהכרח את התרבות הארגונית שהארגון שואף ליצור. אין זה דבר של מה בכך ליצור תרבות ארגונית חזקה ועקבית גם כאשר נסיבות העבודה הן רגילות, ועל אחת כמה וכמה כאשר עורמים אתגרים נוספים המתחייבים מהמצב הנוכחי.

לדוגמה, מסקר שערכה חברת המחקרים האמריקאית גאלופ עולה, כי בארה"ב, רק 23% מהעובדים השיבו 'מסכים מאוד' לשאלה האם הם מסוגלים ליישם את ערכי הארגון שלהם בשגרת העבודה החדשה.

כאשר נוצרים תנאים שמשבשים את מהלך העניינים הרגיל, ארגונים זקוקים לתוכנית שתבטיח את היכולת שלהם להמשיך ליצור חווית עבודה ייחודית, המוערכת על ידי העובדים.

מטבע הדברים, תרבות ארגונית במקום העבודה היא מבנה חברתי. דרוש מספר מסויים של אנשים כדי לקבוע נורמות, פרקטיקות והתנהגויות סביב הדרך שבה מתבצעים דברים בחברה.

בימים אלה, חל שינוי מקצה לקצה של המרקם החברתי העיקרי ברוב המוחלט של מקומות העבודה, ובראש ובראשונה בכל מה שדורש אינטראקציות פנים אל פנים.

השינויים החדים הללו מציבים בסיכון את הנורמות שמנהלי משאבי האנוש טרחו כל השנים להשריש בקרב העובדים בארגון.

אם כן, כיצד יכולים מנהלי משאבי האנוש להמשיך להבטיח שהצוותים בארגון, כמו גם הארגון כולו, ישמרו ויתחזקו את התרבות הארגונית שמנהלי משאבי האנוש רוצים לשמר.

הדבר הראשון שצריך להתבצע הוא תקשורת טובה של המנהלים הבכירים לרבות ביסוס דיאלוג ונרטיב עם העובדים. הרקע יכול אמנם להשתנות אבל המסרים צריכים להיות עקביים.

בנוסף, יש להזכיר לעובדים מדוע הארגון קיים ומה הוא מביא לעולם. מסרים אלה עלולים ללכת לאיבוד ככל שהצורך במיקוד מביא לצמצום המשימות וגם ההישגים.

מהסקר של גאלופ עולה עוד, כי רק ארבעה מתוך כל 10 עובדים (40% מהעובדים שהשתתפו בסקר) השיבו כי הם 'מסכימים מאוד' כי הייעוד או המטרה של החברה שלהם גורמים להם להרגיש שהם ממלאים תפקיד חשוב.

פרט למגבלת הזמן שלוקח כדי לתקשר מחדש את המטרות והחזון של הארגון, התקופה הנוכחית מהווה הזדמנות נהדרת לבדוק איך ניתן לעורר בחזרה לחיים את המשימות והמטרות. במילים אחרות, התקופה הנוכחית היא הזמן הטוב ביותר כדי לעודד מוטיבציה בקרב העובדים ולעודד אותם להתלהב מהעבודה היומיומית.

יריד משאבי אנוש 2022 - ריבוע

אין תגובות

השאר תגובה