שיתוף

בעקבות המלחמה יש מספר לא קטן של עובדים, ובעיקר עובדות שפוטרו או שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת).

במקביל, יש לא מעט עובדים מבוגרים ששוקלים להתפטר מעבודתם כשכירים ולצאת לדרך עצמאית, בעיקר משום שהאפליה בגין גילנות היא תופעה רווחת מדי שאת סופה לא רואים באופק הקרוב.

למעשה, בישראל יש יחסית הרבה עובדים בגילאי 40 או יותר, שמעדיפים להקדים ולהקים בסיס איתן לעסק עצמאי, עוד לפני שהמעסיק מפטר אותם בגלל גילם.

כל העובדים שפוטרו, או יצאו לחל"ת, או שמתפטרים כדי להקים עסק עצמאי, חייבים להציב את נושא הביטוח הפנסיוני בראש סדר העדיפויות של השיקולים שלהם.

שכירים כמעט לא עוסקים בנושא הביטוח הפנסיוני משום שהארגון דואג לכך.

אבל לעצמאים (בעיקר בתחילת דרכם), למובטלים ולעובדים בחל"ת, יש נטייה להזניח את נושא ההפקדות לפנסיה וקרן ההשתלמות, בעיקר כי אופק ההכנסה עדיין לא ברור.

בה בעת, ההוצאות הגבוהות גורמות לכך שההפקדות הפנסיונית אינן מטופלות כפי שצריך לטפל בהן.

לדברי המומחים של משגב, סוכנות ביטוח והסדרים פנסיונים בלתי תלויה ועצמאית, אחת הנקודות החשובות ביותר היא שמירה על רציפות הפקדות בקופות פנסיה קיימות ושמירה על כיסוי ביטוחי.

ההפקדות של שכיר לקרן פנסיה משמשות לחסכון לקראת פרישה, כך שהשכיר יוכל עם פרישתו לקבל קצבה חודשית.

בנוסף, מדגישים המומחים של משגב, קרן הפנסיה של השכיר כוללת כיסויים ביטוחיים כמו תשלום אובדן כושר עבודה לעובד במקרה של מחלה או תאונה במידה שהוא מאבד את כושרו לעבוד, ותשלום חודשי או חד פעמי למשפחה במקרה של פטירת העובד.

לדבריהם, אם בעת סיום העבודה העובד מפסיק את ההפקדות לקופה, בלי לטפל בכך בצורה מסודרת מול חברת הביטוח, התוכנית עלולה להפסיק להיות פעילה. כתוצאה מכך גם מתבטלים הכיסויים הביטוחיים ועובד נותר חשוף ללא כיסוי ביטוחי.

כדי למנוע מצב כזה ובה בעת להמנע מהוצאות גבוהות בעת היציאה לחל"ת או בעת פיטורים או התפטרות, העובד יכול לבקש מחברת הביטוח לבצע פעולת ריסק זמני, שמטרתה לשמור את הכיסויים הביטוחיים בתוקף.

המומחים של משגב מסבירים, כי ריסק זמני משמעו שהעובד משלם סכום נמוך יחסית שמוקדש רק עבור הכיסויים הביטוחיים, והוא לא ממשיך לצבור חסכון לפנסיה.

ברוב המוצרים הפנסיונים הוא יכול לבקש לבצע את הגבייה מתוך החיסכון הצבור בקופה, במקום להפיד סכומים נוספים.

משך התקופה בה ניתן לבצע ריסק זמני משתנה ממוצר למוצר ועל פי הוותק של העובד בקרן הפנסיה, אבל ברוב המקרים מדובר בשנתיים, כלומר 24 חודשים.

יתרון חשוב נוסף של ביצוע ריסק זמני, אומרים המומחים של משגב, טמון בכך שהכיסוי הביטוחי הוא נגזרת של השכר שהיה לעובד בעת שהיה שכיר.

לדוגמה, ביטוח אבדן כושר עבודה הוא בשיעור של 75 אחוזים מהשכר שקיבל השכיר ושממנו הוא הפקיד לקופה.

כאשר מבצעים ריסק זמני, מדגישים במשגב, נשמר גובה השכר הזה. לעומת זאת, אם מתחילים הפקדות חודשיות נמוכות יותר מאלו שהופקדו לעובד בעת שהיה שכיר, הרי שהכיסוי הביטוחי מתייחס לסכום שכר נמוך יותר.

נקודה לא פחות חשובה שיש לבצע בעת הפיטורים, התפטרות או יציאה לחל"ת, אומרים המומחים של משגב, היא שמירה על תנאים ודמי ניהול אטרקטיביים בקופות הפנסיוניות הקיימות.

בעת שהעובד עבד כשכיר, המעסיק דאג בדרך כלל הסדר דמי ניהול מוזל לכל העובדים כקבוצה.

בעת סיום יחסי העבודה, על העובד שהתפטר או פוטר או יצא לחל"ת, להסדיר את הנושא באופן פרטני אל מול חברת הביטוח (באמצעות סוכן הביטוח) ובכך להמשיך ליהנות מהתנאים הטובים שהיו לו כשכיר. כל שבריר אחוז מדמי הניהול הוא שווה ערך לאלפי שקלים בחסכון הצבור לפנסיה.

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה