שיתוף

בימים אלה מקבלים העובדים את הדו"חות השנתיים של הביטוחים הפנסיוניים וקרנות ההשתלמות שלהם.

בין אם מדובר בעובדים שממשיכים לעבוד או עובדים שפיטרתם בשל משבר הקורונה ואתם מעוניינים ללוות אותם גם לאחר הפיטורים, ודאו שהם יודעים איך לקרוא את הדו"ח השנתי שהם מקבלים מהביטוחים הפנסיונים השונים וקרנות ההשתלמות.

ראשית, עליהם לוודא שקיבלו את כל הדו"חות מכל החברות שאליהן הארגון הפריש כספים בעבר ובהווה.

בתלושי השכר ניתן לראות את שמות החברות אליהן הופרשו הכספים. אם יש לכם עובדים שעדיין לא קיבלו את הדו"חות, עודדו אותם ליצור קשר עם החברה ולדרוש את הדו"ח.

שנית, יש לוודא שבכל הדו"חות שהעובדים קיבלו מופיעים הפרטים האישיים הנכונים שלהם. אם במהלך השנה העובד החליף מקום מגורים, ודאו שהחברה המנהלת את החסכון מעודכנת בכך.

אותו דבר לגבי שינוי סטטוס זוגי, הולדת ילד וכדומה – הביטוח הפנסיוני חייב להיות מעודכן בכל הפרטים הנכונים.

נקודה השלישית היא פירוט ההפקדות. הסבירו לעובדים כי בדו"ח השנתי צריך להופיע פירוט הכספים שהארגון הפריש עבורם בכל חודש במהלך שנת 2019.

עליהם לוודא שיש התאמה מלאה בין הסכומים שרשומים בדו"ח לבין אלו שרשומים בתלושי השכר.

אם במהלך השנה היו חודשים בהם העובד הפריש באופן עצמאי, עליו לוודא שכל הסכומים לגבי הפקדותיו העצמאיות אכן רשומים ובסכומים הנכונים.

אם חסרה הפקדה, על מנהלי משאבי האנוש מוטל לפנות לחברה כדי להשלים אותה.

נקודה רביעית וחשובה ביותר: בדו"ח אמור להופיע מידע על הכיסוי הביטוחי של אובדן כושר עבודה, כלומר כיסוי למקרים בהם העובד מאבד את יכולתו לעבוד.

יש לוודא שהכיסוי מספק לעובד קצבה בשיעור של לפחות 75% משכרו. אם מתברר שהקצבה צפויה להיות נמוכה מ-75% משכר העובד, המליצו לו להתיעץ עם סוכן פנסיוני כדי לרכוש תוספת כיסוי ביטוחי.

נקודה חמישית הינה בדיקת שיעור דמי הניהול: בדו"ח צריך להופיע שיעור דמי הניהול אותו העובד משלם לחברה שמנהלת את החסכונות שלו.

אם העובד מגלה כי הוא משלם דמי ניהול גבוהים ממה שסוכם איתו (במיוחד אם הוא שייך להסדר של מקום העבודה עם החברה המנהלת לדמי ניהול נמוכים) עליו להתמקח על דמי הניהול, ואף להפעיל לשם כך את הסוכן שלו.

הסבירו לעובד כי למרות שבדו"ח עצמו זה נראה סכום לא גבוה, הרי שבמצטבר על פני שנים הסכום הזה יכול להגיע לעשרות ולפעמים אף מאות אלפי שקלים על פני כל תקופת החסכון.

אם החברה המנהלת לא מסכימה להפחית את דמי הניהול, המליצו לעובד לדבר עם סוכן פנסיוני שיבדוק את התוכנית שלו ויסביר לו אם כדאי או לא כדאי לו לעבור לקרנות הפנסיה של ברירת המחדל, בהן דמי הניהול נמוכים בהרבה.

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה