שיתוף

האם ניתן לקזז גמול עבור שעות נוספות משעות שהעובד החסיר באותו חודש או בחודשים אחרים ומשעות הפסקה. בסוגייה זו דן בית הדין לעבודה בתחילת החודש. מדובר במקרה בו המעסיק ביקש מבית הדין לקזז גמול עבור שעות נוספות של עובד כנגד שעות עבודה שהעובד החסיר וכנגד שעות הפסקה.

בית הדין קבע, כי יש הבדל בין קיזוז של שעות נוספות משעות שהוחסרו באותו חודש, לבין קיזוז שעות נוספות בחודשים מסויימים משעות שהוחסרו בחודשים אחרים ומשעות הפסקה.

לדברי בית הדין, הצדדים טעו כאשר חשבו שניתן לראות את השכר כ'שכר כולל' ולא ערכו תחשיב מפורט שכולל את כל ימי ההעסקה בחודש בו מבוקש גמול שעות נוספות.

באותו חודש

ראשית, דן בית הדין במקרה בו באותו חודש העובד עבד שעות נוספות אבל גם החסיר שעות, כאשר מספר השעות שהחסיר היה גדול ממספר השעות הנוספות שעבד באותו חודש. בדרך כלל, קבע בית הדין, המעסיק לא רשאי לבטל הטבה שניתנה לעובד. עם זאת, המקרה הנדון שונה משום שגם המעסיק וגם העובד חשבו בטעות שמדובר ב'שכר כולל' ולכן לא ערכו תחשיב מדויק של שעות העבודה. מכיוון שכך, העובדה שהשעות שהוחסרו לא נוכו נבעה מטעות.

ברגע שהעובד מבקש לתקן טעות זו ולבצע תחשיב מדויק של זכאותו, התחשיב חייב לכלול את כל ימי ההעסקה בחודש בגינו מבוקש תשלום גמול שעות נוספות. ולא ניתן להתמקד בימים ספציפיים בחודש. בתי הדין לעבודה קבע כי בכל הקשור לשעות הנוספות שקוזזו מהשעות שהוחסרו באותו חודש, נדחית תביעת העובד לגמול עבור שעות נוספות.

הסיבה שבגללה נדחתה תביעת העובד היא, שהסכום שהעובד קיבל באותו חודש הינו שווה או אף עולה על הסכום שהיה על המעסיק לשלם לו, אילו היה משלם לו עבור שעות נוספות, ובה בעת מחסיר את גמול השעות שהוחסרו. כאן, הנקודה החשובה היא שמדובר באותו חודש.

קיזוז בין חודשים שונים

בנוגע לקיזוז שעות חסרות מהשעות הנוספות בין חודשים שונים, כלומר, הגמול שהיה צריך להתקבל עבור שעות נוספות בחודשים מסוימים קוזז מהשעות שהחסיר העובד בחודשים אחרים: כאן קבע בתי הדין לעבודה כי טענה זו מעוררת קושי, משום שמהותו של קיזוז בין חודשי העסקה דומה לתשלום גמול שעות נוספות גלובלי. במקרה כזה, עלולה להיות כאן עקיפה של התנאים שנקבעו בנוגע לתשלום הגמול בדרך זו, כולל במקרים שבהם העובד מסכים מראש לצורת תשלום זו.

לכן קבע בתי הדין לעבודה שהעובד כן זכאי לתשלום עבור שעות נוספות ובית הדין לא קיבל את טענת המעסיק שיש לקזז בין חודשי ההעסקה השונים.

גם את בקשת המעסיק לקיזוז זמני ההפסקות דחה בתי הדין לעבודה, בטענה שברגע ששולם שכר בגין השעות הנוספות, וכל עוד אין כל ראיה לכך שהעובד הסכים לקזז שעות ושהן יהיו על חשבונו.

כנס משאבי אנוש כנס קהילת הגיוס השנתי 2021

אין תגובות

השאר תגובה