ארה"ב: חוק חדש מחייב הכשרה למניעת הטרדות מיניות בארגונים

ארה"ב: חוק חדש מחייב הכשרה למניעת הטרדות מיניות בארגונים

חוק חדש שיצא לאחרונה בקליפורניה, מחייב מעסיקים ל- 50 עובדים ומעלה להעביר הכשרה למניעת הטרדות מיניות לכולם

שיתוף
חוק חדש

חוק חדש

החוק החדש בקליפורניה מחייב מעסיקים להעביר הכשרה נגד הטרדה מינית לכל העובדים.

החל מיום ה- 1 בינואר 2019, מעסיקים בקליפורניה עם 50 עובדים או יותר (או קבלנים עצמאיים) יהיו חייבים לספק הכשרה למניעת הטרדה מינית לכל העובדים (SB 1343). המועד האחרון להעברת הכשרה ראשונית הוא: 1 בינואר 2020.

בקליפורניה לוקחים את עניין ההטרדות המיניות ברצינות יתרה. ע"פ החוק החדש שנחקק לאחרונה במדינה האמריקאית, מעסיקים יחויבו לספק הכשרות נגד הטרדות מיניות לכל העובדים בחברה. האימונים יחודשו, על פי החוק, מדי שנתיים. חוק המדינה דורש ממעסיקים ל- 50 עובדים או יותר, לספק הכשרה לעובדים בפיקוח נגד הטרדות מיניות. על פי החוק החדש, מעסיקים חייבים:

לספק הכשרה לעובדים בפיקוח של שעתיים אימון מדי שנתיים.

לספק לעובדים ללא פיקוח הכשרה של שעה אחת של אימון מדי שנתיים.

גם עובדים בפיקוח וגם עובדים שלא בפיקוח יהיו חייבים לקבל הכשרה נגד הטרדות מיניות תוך 6 חודשים מיום הקליטה שלהם בחברה או מיום מיקומם בתפקיד. החל במה- 1 בינואר 2020, עובדים עונתיים וזמניים, או כל עובד שנקלט לעבוד למשך פחות מחצי שנה, יהיו חייבים לקבל הכשרה תוך 30 יום מיום הגיוס או לאחר שצברו 100 שעות עבודה, על פי המוקדם מביניהם. ההכשרה לעובדים הזמניים צריכה להינתן על ידי מעסיק השירותים הזמניים, לא על ידי הלקוח. מהגרי עבודה ועובדי חקלאות עונתיים, יהיו חייבים על פי החוק לקבל הכשרה עקבית עם הדרישות הקיימות להכשרת עובדים שאינם עובדי קבלני עבודה חקלאיים.

כנדרש על פי החוק הקיים, ההכשרה חייבת לכלול מרכיב למניעת התנהגות פוגעת במקום העבודה וכן הכשרה להעברת מידע על הטרדה על בסיס זהות מגדרית, ביטוי מגדרי ונטייה מינית.

ההכשרה הנדרשת הינה הכשרה פרונטלית בכתת לימוד או הכשרה אינטראקטיבית יעילה אחרת. ניתן להשלים את ההכשרה במקטעים קצרים יותר, כל עוד מתקיימות דרישות השעה. מעסיקים רשאים לפתח הדרכה משלהם כל עוד היא עומדת בדרישות התוכן של החוק.

החוק מחייב את מחלקת דיור הוגן ותעסוקה בקליפורניה (DFEH) להפוך את הקורסים המקוונים, גיליון העובד שקיבל הכשרה ותכני המידע לזמינים למעסיקים באנגלית ובכמה שפות אחרות. גיליון העובד המתוקן יכלול קישור לקורסי ההדרכה המקוונים.

אין תגובות

השאר תגובה