אנשים עם מוגבלויות חוששים לאבד את מקום עבודתם

אנשים עם מוגבלויות חוששים לאבד את מקום עבודתם

דו"ח נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מציין בין היתר, את החשש שלהם לאבד את מקום עבודתם

שיתוף
אנשים עם מוגבלויות

אנשים עם מוגבלויות

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מפרסמת את הדו"ח הסטטיסטי השנתי לשנת 2017, אודות אנשים עם מוגבלות בישראל.

על פי הדו"ח, שיעור התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות נמוך לעומת בקרב אנשים ללא מוגבלות. בגיל העבודה, 51% מן האנשים עם מוגבלות מועסקים לעומת 79% מן האנשים ללא מוגבלות. הפער גדול יותר בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה, מהם רק 38% מועסקים.

אנשים עם מוגבלות חוששים לאבד את מקום עבודתם

20% מן האנשים עם מוגבלות חמורה ו-13% מן האנשים עם מוגבלות מתונה דיווחו כי יש להם חשש גדול או חשש גדול מאוד לאבד את עבודתם, לעומת 8% מן האנשים ללא מוגבלות.

פערים בתחום התעסוקה ניכרים בקרב נשים וגברים עם מוגבלות:

35% מן הנשים עם מוגבלות חמורה ו-51% מן הנשים עם מוגבלות מתונה מועסקות לעומת 74% מן הנשים ללא מוגבלות.

40% מן הגברים עם מוגבלות חמורה ו-69% מן הגברים עם מוגבלות מתונה מועסקים, לעומת 84% מן הגברים ללא מוגבלות.

בחברה הערבית הפערים בין אנשים עם מוגבלות לבין אנשים ללא מוגבלות גדולים עוד יותר. כך לדוגמה, בחברה הערבית, רק 27% מן האנשים עם מוגבלות בגיל העבודה מועסקים, לעומת 60% מן האנשים בגיל העבודה ללא מוגבלות.

בקרב העובדים, 31% מן האנשים עם מוגבלות חמורה ו-26% מן האנשים עם מוגבלות מתונה עובדים במשרה חלקית,  לעומת כ-16% בלבד מן האנשים ללא מוגבלות.

מצבם הכלכלי של האנשים עם המוגבלויות

רמות השכר בקרב אנשים עם מוגבלות שעובדים נמוכות לעומת אנשים ללא מוגבלות, והן נמוכות עוד יותר בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה. לדוגמה, 41% מן האנשים עם מוגבלות חמורה, ו-37% מן האנשים עם מוגבלות מתונה מרוויחים פחות מ-5,000 ש"ח נטו לחודש לעומת 31% מן האנשים ללא מוגבלות.

ההכנסה הממוצעת לנפש סטנדרטית של משק בית שיש בו אדם עם מוגבלות נמוכה יותר לעומת משקי בית שאין בהם אדם עם מוגבלות:

בגיל העבודה, ההכנסה לנפש סטנדרטית במשק בית שיש בו אדם עם מוגבלות מתונה מהווה 81% מזו של אנשים ללא מוגבלות, וההכנסה לנפש סטנדרטית של משק בית שיש בו אדם עם מוגבלות חמורה מהווה 67% מזו של אנשים ללא מוגבלות.

בקרב בני 65+, ההכנסה לנפש סטנדרטית של משקי בית שיש בהם אנשים עם מוגבלות מתונה מהווה 73% מזו של אנשים ללא מוגבלות, וההכנסה לנפש סטנדרטית של משקי בית שיש בהם אנשים עם מוגבלות חמורה מהווה 61% מזו של אנשים ללא מוגבלות.

שיעור האנשים עם מוגבלות שדיווחו כי הם כלל לא מצליחים לכסות את הוצאותיהם החודשיות גבוה יותר משיעור האנשים ללא מוגבלות שדיווחו כך, וגבוה במיוחד בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה:

בגיל העבודה,27% מן האנשים עם מוגבלות חמורה ו-14% מן האנשים עם מוגבלות מתונה דיווחו כי הם כלל לא מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות שלהם לעומת %8 מן האנשים ללא מוגבלות.

בקרב בני 65+, 9% מן האנשים עם מוגבלות חמורה ו-4% מן האנשים עם מוגבלות מתונה דיווחו כי הם כלל לא מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות שלהם לעומת 2% מן האנשים ללא מוגבלות.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה