שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

הנחת הבסיס של דיני העבודה היא, שהרוב המכריע של העסקים פועלים על פי חוק ובהגינות בכל מה שקשור לעובדים שלהם.

כלומר, רוב העסקים מעוניינים במגוון תעסוקתי ורובם נוטים להתייחס בצורה שווה לעובדים מכל גיל, מכל מין ומכל מגזר שהוא.

אלא שלא כולם כלולים ברוב הזה. וכדי שלא יהיו ארגונים שמפלים עובדים לרעה, ובפרט כדי שלא יהיו ארגונים שינצלו מצבי משבר, כמו משבר הקורונה לדוגמה, כדי לפטר עובדים מבוגרים, או נשים בהיריון או אימהות, בעיקר חד הוריות, או עובדים בעלי מוגבלויות ונכויות, לשם כך חוקקו דיני העבודה המגנים על אוכלוסיות אלה בעלות פוטנציאל אפליה.

אם כן, מה מותר ומה אסור בכל הקשור לפיטורי עובדים, גם כאשר הפיטורים מתחייבים בשל מצב הקורונה:

1 למעסיק אסור לפטר עובד ואסור לו לתת לעובד הודעה מוקדמת לפני פיטורים במהלך התקופה של חופשה ללא תשלום (חל"ת).

2 כמו כן אסור למעסיק לפטר עובדו או לתת לו הודעה מוקדמת לפני פיטורים לאחר חופשת לידה, ובמשך 60 יום מסיום החל"ת, אלא אם כן המעסיק קיבל היתר לכך מהממונה על חוק עבודת נשים.

ההיתר לפיטורים יינתן רק אם הממונה תשתכנע שהפיטורים אינם קשורים ללידה או לחל"ת שלאחר חופשת הלידה.

נגד מעסיק שמפר הוראה זו ניתן להגיש תלונה (פלילית) ליחידת האכיפה של חוקי העבודה ותביעה (אזרחית) בבית הדין לעבודה.

3 במהלך תקופה זו גם אסור למעסיק לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של העובד או העובדת, אלא בהיתר מהממונה על עבודת נשים.

4 מפסיקות של בית הדין הארצי לעבודה שהתייחסו לתקופה של חודשי ההיריון, חופשת הלידה ו-60 הימים שלאחריה, ניתן להסיק, כי גם במהלך 60 הימים שלאחר החל"ת בתום חופשת הלידה, אסור למעסיק לתת לעובדת (או לעובד) הודעת פיטורים ללא היתר מהממונה על עבודת נשים.

וזאת, גם אם הפיטורים נכנסים לתוקף רק לאחר תום 60 הימים המוגנים שלאחר החל"ת.

מן הראוי להדגיש, כי זכאות זו מוענקת לכל עובד ועובדת שנמצאים בחופשות ללא תשלום בשל מצב הקורונה, לאחר חופשת לידה.

מצב זה כולל גם את המקרים הבאים: הורה מאמץ והורה מיועד בהליך פונקאות.

נדגיש שוב, כי למעסיק אסור בשום אופן לפטר את העובד או העובדת במהלך חופשת הלידה. איסור זה הוא מוחלט, ולא ניתן לבקש לגביו אישור פיטורים ממשרד העבודה והרווחה, מהממונה על עבודת נשים.

עם זאת, מפסק דין שניתן על ידי בית הדין האזורי לעבודה‏ עולה, כי אין מניעה לזמן עובד או עובדת לשימוע במהלך התקופה המוגנת של 60 יום, לאחר החזרה מחל"ת שלאחר חופשת לידה.

אבל כל זה בתנאי שהמעסיק לא מפטר את העובד או העובדת בפועל ולא נותן לעובד או לעובדת הודעת פיטורים במהלך תקופה זו, למעט אם קיבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים.

אירועים מקצועיים למנהלי משאבי אנוש

אין תגובות

השאר תגובה