שיתוף

"חובת קיומו של שימוע אינה מעוגנת בחקיקה. מקור החובה הוא בפסיקת בתי הדין לעבודה. בשים לב לכך שהפסיקה היא דינמית, קשה עד בלתי אפשרי 'לחסן' הליך שימוע מפני כל טענה עתידית לפיה נפל פגם כזה או אחר בהליך", אומרים עו"ד מוריה תם – הר שושנים, שותפה במחלקת דיני עבודה במשרד הרצוג, פוקס נאמן, מתמחה בייעוץ לחברות בינלאומיות וישראליות, מהמגזר הפרטי והציבורי, בתחום דיני העבודה ויחסי עבודה, ועו"ד חגי ורד,  שותף במחלקת דיני עבודה של משרד הרצוג, פוקס נאמן, בשיחה עם HRus.

"עם זאת", הם מדגישים, "יש לזכור כי לא כל פגם בשימוע מביא לפסיקת פיצוי, ורק פגמים שיורדים לשורשו של עניין עלולים להביא לביטולה של ההחלטה שהתקבלה בתום הליך השימוע.

"ככלל, על מעסיק המבקש לצמצם את החשיפה לטענות בדבר פגמים בהליך השימוע, לבצע את הדברים הבאים:

"למסור לעובד תיאור מפורט של הטעמים בגינם הוא שוקל לסיים את העסקתו.

"להעביר לעובד את כל התיעוד שתומך בטעמים אלה.

"לאפשר לעובד פרק זמן סביר לצורך לימוד הטענות והכנת התייחסותו.

"לאפשר לעובד להיות מיוצג בהליך השימוע.

"להיענות לבקשות סבירות של העובד בכל הנוגע לדחיית מועד השימוע ולקבלת חומר נוסף, מעבר לזה שהועבר אליו.

"לשמוע את דברי העובד ברצינות, בלב קולט ובנפש חפצה.

"ולמסור לעובד החלטה מנומקת לאחר קיומו של השימוע, תוך התייחסות לטענות שהעלה העובד.

"ככל שמדובר בהחלטה בדבר פיטורי העובד, על המעסיק לשקול האם לא קיימת אפשרות חלופית, שפגיעתה בעובד פחותה".


 הנושא ידון בהרחבה בכנס דיני עבודה שיתקיים ב-15 בספטמבר בכפר המכביה 


לאחר כמה זמן מתיישנת תביעה של שימוע לא תקין? ואחרי כמה זמן מתיישנת תביעה של פיטורים שלא כדין?

"ככלל, תביעות הנוגעות לסיום יחסי עובד ומעסיק מתיישנות בחלוף שבע שנים מהמועד שבו נוצרה עילת התביעה.

"ככל שמדובר בתביעה בגין פיטורים שלא כדין, לרבות תביעה בגין פגמים בהליך השימוע שקדם להחלטה, מתיישנת התביעה תוך שבע שנים ממועד הפיטורים (הגם שהגשת התביעה כמה שנים אחרי מועד הפיטורים עשויה להקים למעסיק טענה של שיהוי, גם אם טרם חלפו שבע שנים).

"יש לציין כי לגבי עילות מסוימות תקופת ההתיישנות קצרה יותר. כך, ככל שקיימת טענה לפיה העובד הופלה בפיטוריו לפי אחד הטעמים המנויים בחוק שוויון הזדמנויות העבודה (גיל, מין, דת, מוצא ועוד) הרי שעילת התביעה לפי חוק זה מתיישנת בחלוף שלוש שנים מהמועד בו היא נוצרה".

*** האמור בכתבה זו הנו בגדר מידע כללי בלבד ואין לראות בו יעוץ משפטי קונקרטי ביחס לאיזו מהשאלות. 


תוכלו לשמוע עוד על נושא זה בכנס דיני עבודה שיתקיים ב-15 ספטמבר בכפר המכביה.

 

לכתבה השנייה בסדרה: איך עלה הצורך בשימוע לעובד ואיך יש לנהוג לגבי תפקיד חליפי לעובד

לכתבה השלישית בסדרה: איך ניתן להימנע מתביעות בגין אפליה וביטוח פנסיוני

 

 

 

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה