איך הישראלים מגיעים לעבודה?

איך הישראלים מגיעים לעבודה?

מחקר חדש של בנק ישראל ניתח את הקשר בין המאפיינים של מועסקים ובין תשתית התחבורה הציבורית והאופן שבו הם מגיעים לעבודה

שיתוף
נסיעות לעבודה

נסיעות לעבודה

כיצד נגישות התחבורה הציבורית משפיעה על ההחלטה האם להשתמש בה בנסיעות לעבודה? האם לבעלי הכנסה גבוהה יש עדיפות לשימוש ברכב פרטי או ברכבת?

מחקר חדש שפורסם הבוקר (ב') ע"י בנק ישראל, ניתח את הקשר בין המאפיינים של המועסקים השונים, מצבם הכלכלי ומקום מיגוריהם ובין תשתית התחבורה הציבורית והאופן שבו הם מגיעים לעבודה.

הממצאים מראים, כי לאיכות שירותי התחבורה הציבורית הבין-עירונית ולנגישות המידע לגביהם ישנה השפעה ניכרת על החלטות העובדים האם להשתמש ברכב פרטי או ציבורי בנסיעות לעבודה.

המחקר הראה, כי עובדים  בעלי רמת הכנסה ומעמד חברתי-כלכלי נמוך, יעדיפו יותר להשתמש באוטובוסים ובהסעות מאורגנות על ידי המעסיקים. בעלי הכנסה ומעמד גבוה לעומת זאת, יעדיפו להגיע לעבודה ברכבם הפרטי.

כיצד הנגישות לרכבת משפיעה על הבחירה?

המחקר הראה, כי יש קשר ישיר בין נגישות הרכבת לבחירה האם להשתמש בה – גם בידי עובדים בעלי הכנסה גבוהה.

נמצא במחקר כי כאשר ישנה גישה נוחה לשירותי הרכבת והיא ממוקדמת בקרבת מקום המגורים וכן בקרבת מקום העבודה, השימוש בה גדל גם בקרב בעלי הכנסה גבוהה ובעלי רכב פרטי.

על פי נתוני המחקר, לרוב העובדים המועסקים (כ-60%) מספר מקומות התעסוקה הנגישים באמצעות תחבורה ציבורית הוא פחות ממחצית בהשוואה לשימוש ברכב פרטי.

חשוב לציין בנוסף, כי קבלת הטבות לאחזקת רכב מהמעסיק מפחיתה במידה משמעותית את השימוש בתחבורה ציבורית כאמצעי הגעה למקום העבודה.

עד כמה נגישים מקומות עבודה בהם ישנה תחבורה ציבורית?

במחקר נמצא כי עבור מרבית האנשים העובדים (כ-60%) הנגישות היחסית קטנה מ-0.5, כלומר שהזדמנויות התעסוקה הנגישות עבורם ברכב פרטי הן יותר מפי שתיים בהשוואה לתחבורה ציבורית.

בחלק מהישובים בהם מתגוררים כ-15% מהאנשים המועסקים, נמצא כי מספר מקומות העבודה הנגישים ברכב פרטי, גדול פי חמישה ויותר מאלו הנגישים בתחבורה ציבורית.

עוד נמצא במחקר, כי ככל שמתרחקים מהערים הגדולות הנגישות היחסית יורדת, ככל הנראה בשל הקושי לספק שירות מקיף למספר מצומצם של משתמשים פוטנציאליים.

נגישות נמוכה במיוחד נמצאה עבור חלק מיישובי הפריפריה – ובמיוחד ביישובים הערביים, בהם נמצא כי הנגישות היחסית נמוכה במיוחד בשל מגבלות חריפות בהיצע שירותי התחבורה.

נתון מעניין נוסף שנמצא במחקר הוא, כי ביישובים הערביים קיים מערך הסעות נרחב, המאורגן על ידי המעסיקים ומעיד על הפוטנציאל לתכנן מערך תחבורה ציבורית שיתמודד בהצלחה עם התכנון האורבני והמבנה הטופוגרפי המורכב האופייני לחלק מישובים אלה.

האם אנשים יבחרו לנסוע בתחבורה ציבורית לו תהיה נגישה יותר עבורם?

ממצאי המחקר מראים כי ישנו מתאם חיובי ומובהק סטטיסטית בין קירבת תחנות האוטובוס או הרכבת למקום המגורים ובחירה באמצעי תחבורה אלו.

מתאם זה כמו גם יתר המתאמים המצוינים במחקר, התקבלו לאחר "בקרה" על המאפיינים הנצפים של הפרטים, כך שהם תוצאה של השוואה בין פרטים הדומים ביניהם במאפיינים אלה. זאת ועוד, לשביעות הרצון של אדם מהמרחק של תחנת האוטובוס או הרכבת ממקום המגורים ומתדירות השירות השפעה חיובית ומובהקת על הסיכוי שיבחר באוטובוס או ברכבת.

 

רישום ליריד משאבי אנוש HRexpo2021

אין תגובות

השאר תגובה