תגיות כתבות עם תגית "פיצויים עובדים"

תגית: פיצויים עובדים

מערכת דיגיטלית חדשה להסדרת כספי הפיצויים בעת עזיבת עובד או פרישה

הפלטפורמה החדשה מחליפה את התהליך שעד כה התבצע באמצעות טפסי נייר; יעול הליך עזיבת עבודה והקלת הנטל הביורוקרטי על מעסיקים, על העובדים, ועל הגופים המנהלים את החסכונות הפנסיוניים

מה דין כספי פיצויים של עובדים בשכר גבוה וכיצד על המעסיק...

בעת סיום העסקת עובד, נדרש המעסיק למלא את חלק א' בטופס 161 החדש, בו ידווח נתונים כלליים אודות תקופת ההעסקה של העובד,...

מעסיק ישלם לעובד שגנב ממנו כ-129.67 אלף שקל, אך לא ישלם...

הסכום כולל את המשכורת האחרונה, ימי חופשה שנתית, דמי הבראה, גמול שעות נוספות, פיצויים בגין פיטורים שלא כדין, אי מסירת הודעה בכתב על תנאי עבודה ופיצוי לפי חוק הגנת השכר; בנוסף 15 אלף שקל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט

לא הוכרו יחסי עובד מעסיק אבל החברה תשלם 50,000 שקל פיצוי...

ביה"ד: לא הוכחו יחסי עובד מעסיק, אבל עצם ההתקשרות עם התובע במסגרת יחסי נותן שירותים ומזמין שירותים משמעה פגיעה בזכויות הגלומות בהכרה במעמד של עובד

פיצוי של כ-184.24 אלף שקל לעובדת בגלל אפליה לרעה בשכר

בנוסף ישלם המעסיק לעובדת 35 אלף שקלים הוצ' משפט; סכום הפיצוי כולל הפרשי שכר בהשוואה לעובד מקביל, פיצוי בגין נזק לא ממוני, הפרשי תשלום שעות נוספות, פידיון חופשה, והפרשי הפקדות לפנסיה

ביה"ד הארצי: מעסיק ישלם כ-67.8 אלף שקל לעובד שלא קיבל את...

בנוסף ישלם המעסיק לעובד הוצ' משפט עבור הערעור לביה"ד הארצי בסכום של 8,000 שקל; פיצויים אלה מתווספים לפיצויים שפסק בית הדין האיזורי לעבודה טרם הערעור

מעסיק ישלם לעובדת פיצוי 185 אלף שקלים בשל הטרדה מינית

בנוסף ישלם המעסיק לעובדת 25,000 שקל הוצאות משפט, ודמי הודעה מוקדמת ודמי חגים בסכום כולל של 2,268 שקלים; המנהל שהטריד ישלם פיצוי 20,000 שקל והוצ' משפט 3,000 שקלים

עובד ישלם למעסיק פיצוי 32,636 שקל נטו: נשללה השלמת פיצויי פיטורים

העובד ישלם למעסיק הוצ' משפט 6,500 שקל; העובד, שהשתמש ברכוש המעסיק לעסקיו הפרטיים וגרם לו עלויות, יפצה את המעסיק ב-50 אלף שקל, מהם יקוזזו דמי הבראה ופידיון חופשה, נשללו דמי הודעה מוקדמת.

גם כשלא מתקיימים יחסי מרות: פיצוי 160 אלף שקל בשל הטרדה...

המעסיק ישלם לעובדת שהוטרדה פיצוי בסכום 120 אלף שקל והוצאות משפט בסכום 20 אלף שקל; העובד שהטריד ישלם פיצוי בסכום 40 אלף שקל ועוד 5000 שקל הוצאות משפט

פיצוי 50 אלף שקל לעובדת משום שאולצה לפרוש לגמלאות בגיל 67

ביה"ד: החובה לפרוש לגמלאות בגיל 67 אינה חוקתית ואינה עומדת באמות המידה של ההגבלה בחוקי היסוד חוק כבוד האדם וחירותו וחוק חופש העיסוק; העובדת לא הוזמנה לשימוע ובקשתה כלל לא נבחנה

פורטל משאבי אנוש ברשתות החברתיות

24,924אוהדיםלייק
300עוקביםמעקב
47עוקביםמעקב
307מנוייםלהירשם