שיתוף

לקורות החיים יש תפקיד מרכזי בעת מיון ראשוני של מועמדים וסקירת הכישורים והניסיון שלהם, אבל קורות חיים לא צריכים להיות הגורם הבלעדי בקבלת ההחלטות לגבי המועמדים.

קורות חיים הם כלי חיוני להערכת מועמדים, אבל מנהלי משאבי אנוש צריכים להסתכל מעבר להם ולשקול מגוון גורמים נוספים כדי להעריך את התאמתו של המועמד לתפקיד והתאמתו לארגון.

נקיטת גישה מקיפה להערכת מועמדים מאפשרת למנהלי משאבי אנוש לקבל החלטות גיוס מושכלות יותר ולבנות צוות חזק ובעל ביצועים גבוהים.

להלן 5 השיקולים המרכזיים שיש לקחת בחשבון בהליך הגיוס בנוסף לקורות החיים:

1 ניסיון רלוונטי:

מעבר למה שרשום בקורות החיים, יש לקחת בחשבון את הרלוונטיות והעומק של הניסיון של המועמד לתפקיד שאליו הוא מתמודד.

יש לחפש מועמדים שהוכיחו הצלחה בתפקידים דומים או בתעשיות דומות.

2 מיומנויות רכות והתאמה לאישיות:

יש להעריך את הכישורים הרכים של המועמד, כגון תקשורת, עבודת צוות, פתרון בעיות וכושר הסתגלות לשינויים, שלעיתים אינם רשומים במפורש בקורות החיים, אבל הם חיוניים להצלחה בתפקיד ולהתאמה התרבותית לארגון.

3 התאמה לתרבות הארגונית:

יש להעריך האם ערכי המועמד, סגנון העבודה והאישיות שלו עולים בקנה אחד עם התרבות הארגונית של החברה והדינמיקה של הצוות.

יש לשקול עד כמה המועמד ישתלב בצוות הקיים ויתרום לסביבת עבודה חיובית.

4 פוטנציאל לצמיחה:

יש לבצע הערכת פוטנציאל הצמיחה וההתפתחות של המועמד בארגון. יש לחפש אינדיקטורים של למידה מתמשכת, הסתגלות לאתגרים חדשים ונכונות לקחת אחריות נוספת.

5 ביצועי ריאיון:

יש לאמוד את הביצועים של המועמד במהלך הראיונות, כולל יכולתו לבטא את חוויותיו, להגיב לשאלות וליצור קשר עם המראיין.

יש להשתמש בראיונות כהזדמנות להעמיק בהבנת כישוריו של המועמד ולהעריך את התאמתו לתפקיד.

איזה משקל יש לתת לקורות החיים במכלול השיקולים:

בעוד שקורות חיים מספקים מידע רב ערך על מועמדים, הם צריכים, כאמור, להיות רק מרכיב אחד בתהליך ההערכה הכולל.

שקלול המידע של קורות החיים ושיקולים אחרים, וההחלטה איזה משקל לתת לכל מרכיב צריכים להשתנות בהתאם לדרישות הספציפיות של התפקיד, סדרי העדיפויות של הארגון לגיוס וההעדפות של המנהלים הישירים.

חיוני לנקוט בגישה הוליסטית להערכת מועמדים, תוך התחשבות בכישורים המוחשיים של המועמד, הרשומים בקורות החיים, כמו גם בגורמים לא מוחשיים כגון מיומנויות רכות, התאמה לתרבות הארגונית ופוטנציאל לצמיחה.

מנהלי משאבי אנוש צריכים להשתמש בשילוב של מיון קורות חיים, ראיונות, הערכות לגבי מיומנויות, בדיקות התייחסות ושיטות הערכה אחרות כדי לקבל החלטות גיוס מושכלות המתאימות למטרות ולערכים של הארגון.

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה