שיתוף

קידום תחרות בריאה בין עובדים בארגן כרוך ביצירת סביבה תומכת ושקופה שבה אנשים שואפים למצוינות תוך הכרה בערך של שיתוף פעולה.

לעומת זאת, הרתעת תחרות הרסנית בין עובדים, מחייבת התמודדות עם אתגרים כמו ציפיות לא ברורות, חוסר הכרה בעבודת צוות, והצורך בתהליכי הערכה הוגנים ומכילים.

טיפוח פעיל של תרבות ארגונית חיובית מאפשר למנהלי משאבי האנוש להנחות עובדים לעבר תחרות בריאה ולהרתיע התנהגויות הרסניות.

המשמעות היא, שעידוד תחרות בריאה בין העובדים ומניעת תחרות הרסנית מצריך גישה מתחשבת ואסטרטגית.

להלן 5 הבדלים עיקריים בין דרכים לקידום תחרות בריאה בין עובדים לבין דרכים בהן מנהלים יוצרים תחרות הרסנית בין עובדים

1 בהירות ביעדים ובציפיות:

תחרות בריאה:

יש להגדיר בבירור מדדי ביצועים ויעדים ריאליים. יש להדגיש יעדים אישיים וצוותיים בהתאמה ליעדים הארגוניים.

כתוצא מכך לעובדים תהיה הבנה ברורה של המצופה מהם, טיפוח תחושת מטרה ותחרות בריאה להשגת מטרות משותפות.

תחרות הרסנית:

היעדר יעדים ברורים או ציפיות לא ברורות עלולים להוביל לכך שהעובדים יתמקדו אך ורק בהישגים אינדיבידואליים, וייצרו סביבת עבודה רעילה.

כתוצא מכך העובדים עלולים לעסוק בתחרות הרסנית, לעבוד אחד נגד השני במקום לרדוף בשיתוף פעולה אחר מטרות משותפות.

2 הכרה בשיתוף פעולה:

תחרות בריאה:

יש להטמיע תוכניות הכרה ותגמול המדגישות שיתוף פעולה ועבודת צוות. ולהכיר בהישגים אישיים וקולקטיביים כאחד.

כתוצאה מכך, לעובדים תהיה מוטיבציה לעבוד יחד, לחלוק רעיונות ולתרום לסביבת עבודה חיובית שבה ההצלחה נחגגת כצוות.

תחרות הרסנית:

היעדר הכרה במאמצים לשתף פעולה עלול להוביל להתמקדות בהצלחה אישית, ולטפח סביבה שבה העובדים מתחרים כדי להעלות זה על זה.

תוצאות התחרות ההרסנית נוצרות כאשר העובדים נותנים עדיפות להכרה אישית על פני הישגים משותפים.

3 סגנון מנהיגות ותמיכה:

תחרות בריאה:

יש לקדם סגנון ניהולי תומך המעודד פיתוח עובדים, צמיחה ושיתוף פעולה. מנהלים צריכים לפעול  כמאמנים וכמנטורים.

כתוצאה מכך, העובדים ירגישו נתמכים, ויתאפשר לטפח תרבות ארגונית שבה תחרות בריאה מקבלת עידוד ממנהלים שמעריכים הצלחה אישית וצוותית כאחד.

תחרות הרסנית:

סגנונות ניהול שמטילים את סמכותם בכוח הטלת האימה, וכאלה שאינם מספקים תמיכה לעובדים, עלולים ליצור סביבה שבה העובדים חוששים מכישלון ומתחרים זה בזה כדי להימנע מהשלכות שליליות.

התוצאה של התנהלות כזאת תהיה תחרות הרסנית שנוצרת כאשר עובדים עשויים לנקוט שיטות לא אתיות או אפילו חבלה בעבודת עמיתיהם, כדי להבטיח לעצמם הצלחה אישית.

4 דגש על בניית צוות וטיפוחו:

תחרות בריאה:

יש להנחות פעילויות לבניית צוות וטיפוחו, המחזקות קשרים בין אישיים, אמון ותקשורת. לעודד שיתוף פעולה באמצעות חוויות משותפות.

כתוצאה מכך יווצר צוות מגובש, המקדם תחרות בריאה כאשר העובדים מבינים את הערך של עבודה משותפת להשגת מטרות משותפות.

תחרות הרסנית:

היעדר יוזמות לבניית צוות וטיפוחו עלול לגרום לכוח עבודה שבו העובדים רואים בעמיתיהם מתחרים ולא שותפים לאותן מטרות.

התוצאה היא תחרות הרסנית ששוררת כאשר העובדים מבודדים את עצמם, תוך התמקדות בהצלחת הפרט על חשבון הדינמיקה של הצוות.

5 הערכות ביצועים הוגנות ומכילות:

תחרות בריאה:

יש להטמיע מערכת הערכת ביצועים הוגנת ומכילה המכירה הן בתרומות בודדות והן במאמצים משותפים.

התוצאה היא עובדים שמרגישים שהמאמצים שלהם זוכים להכרה ומתוגמלים בהתבסס על תהליך הערכה שקוף והוגן, המטפח תחרות בריאה.

תחרות הרסנית:

מערכת הערכת ביצועים לא הוגנת או מוטה יכולה להוליד טינה ועוינות בקרב עובדים שחשים שלא מעריכים את תרומתם.

התוצאה היא תחרות הרסנית שנוצרת כאשר עובדים עלולים לעסוק בהתנהגויות שליליות כדי לזכות בעדיפות או לתמרן הערכות.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה