שיתוף

ארגון שמגייס עובדים חדשים חייב להפקיד לביטוח הפנסיוני שלהם, שאליו הופקדו הכספים על ידי המעסיק הקודם שלהם.

אם לעובד אין ביטוח פנסיוני או שיש לו והוא לא מדווח למעסיק על פרטיו כדי שזה האחרון יוכל להפקיד אליו כספים, המעסיק מחויב להפקיד עבורו כספים לביטוח פנסיוני באחת מקרנות ברירת המחדל הנבחרות שזכו במכרז של משרד האוצר.

קרנות הפנסיה הנבחרות מתחייבות לאפשר לעובד ליהנות מדמי ניהול נמוכים שיישארו קבועים במשך עשר שנים לפחות.

מעסיק שאינו רוצה להפקיד לאחת מהקרנות שנבחרו על ידי משרד האוצר יכול לבצע בעצמו מכרז ולבחור בקרן אחרת, שבה הוא יבטח כל עובד חדש שלא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא רוצה להיות מבוטח.

המכרז – שצריך להתבצע על פי כללים שנקבעו על ידי משרד האוצר – מהווה תנאי לבחירת קרן פנסיה אחרת.

אחד היתרונות של הקרנות הנבחרות הוא בכך שההצטרפות אליהן נעשית ללא שאלון רפואי וללא חיתום.

ולכן גם עובדים שלא התקבלו לקרנות פנסיה אחרות בגלל מצבם הבריאותי, יכולים להצטרף לקרנות אלה.

להלן הקרנות שנבחרו לשמש כקרנות נבחרות החל מה-1 בנובמבר 2021 ועד ה-31. באוקטובר 2024: אלטשולר שחם, מיטב, אינפינטי ומור.

עובד שבוטח בקרן נבחרת יכול לעבור ממנה לקרן פנסיה אחרת או לקופת גמל או ביטוח מנהלים, אם הוא רוצה בכך.

עם זאת חשוב לזכור, שדמי הניהול החדשים (בקרן שאליה העובד מעביר את החסכון, ושהיא אינה אחת מהקרנות הנבחרות) נקבעים על ידי קרן הפנסיה אליה בחר העובד לעבור.

הקרנות שלא נבחרו כקרן נבחרת אינן חייבות להציע את דמי הניהול הנמוכים שנקבעו במסגרת ההליך התחרותי שערך משרד האוצר.

במקביל, כל עובד, לרבות עובדים ותיקים, שרוצים להצטרף לאחת הקרנות הנבחרות או לעבור אליה יכול לעשות זאת.

עובדים שהצטרפו לקרן נבחרת לפני ה-1 בנובמבר 2021 ימשיכו לקבל את התנאים הקיימים בקרן הנוכחית אליה הם משתייכים.

יש חשיבות רבה לכך שלקרן הפנסיה תהיה מערכת תפעולית מתקדמת, הכוללת אמצעים דיגיטליים מתקדמים, פורטל מעסיקים, תהליך צירוף עובד קל ופשוט, יכולת להשתמש במנגנונים אוטומטיים לצרוף עמיתים וגם מענה אנושי לפניות העובד והמעסיק.

לקרנות הפנסיה הנבחרות יש יתרונות רבים. פרט לדמי הניהול הנמוכים יותר, הקרנות הנבחרות צריכות לעמוד בסטנדרט של שירות מקצועי ומהיר, בערוצים המסורתיים והדיגיטליים כאחד.

לבסוף חשוב להזכיר, כי על כל מעסיק חלה חובה להפקיד לביטוח הפנסיוני של כל עובד.

ההפקדות לביטוח פנסיוני הן זכות מגן (זכות קוגנטית) שמשמעה הוא שהעובד אינו רשאי לוותר עליה. כלומר זוהי חובה שחלה על העובד ועל המעסיק כאחד.

יתרה מכך, המשמעות של זכויות מגן או חובות קוגנטיות היא שאלו הן זכויות של העובד שלא ניתן להתנות אותן ולא ניתן לוותר עליהן גם בהסכמת שני הצדדים (העובד והמעסיק), גם אם ההסכמה מעוגנת בכתב.

זאת ועוד, כאשר העובד הולך לעולמו, יורשיו יכולים לתבוע את המעסיק כדי לקבל את הכספים שנצברו בקופת הפנסיה (הכספים שנצברו למקרה מוות) ואת קצבת השארים.

בית הדין הארצי לעבודה פסק לפני כמה שנים, כי מעסיקים של עובדת שהלכה לעולמה יפצו את יורשיה, בגלל הפרת חובתם לבטח את המנוחה בהסדר ביטוח פנסיוני.

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה