שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

תקנות שעת החירום מגדירות את חובות המעסיקים למניעת הדבקה במתחם הארגון. אחת הדרישות המרכזיות של התו הסגול היא שמעסיקים ימנו "ממונה קורונה", יציבו שילוט בכל רחבי המשרדים (בית העסק) וידאגו לחיטוי המקום.

נדגיש כאן, כי מינוי ממונה הקורונה  אינו רק בגדר המלצה. זוהי חובה המוטלת על כל מעסיק באשר הוא.

בנוסף, המעסיק מחוייב ליידע את העובדים לגבי הנהלים הנדרשים במסגרת התו הסגול. במילים אחרות, בין השאר יש לידע את העובדים מה עליהם לעשות כאשר אל בית העסק נכנס אדם שאינו עוטה מסיכה.

בין אם מדובר בלקוח, ספק, שותף עסקי או כל אדם שאינו שייך לבית העסק וכאמור אינו עוטה מסיכה.

העברת הנהלים לעובדים היא אחד התפקידים של ממונה הקורונה. ועם זאת, גם במקרים בהם המעסיק יידע את כל העובדים לגבי הנהלים, ואף אם העובדים קיבלו הדרכה רשמית בנוגע לתנאי התו הסגול, עדיין, האחריות לכך שכל אדם שנכנס אל בית העסק יעטה מסיכה מוטלת על המעסיק.

במקרים בהם עובד מכניס מיוזמתו אל בית העסק אדם ללא מסיכה, ואינו מוודא שאותו אדם יעטה מסיכה (לדוגמה, אם מכר של עובד מסויים מגיע לבקר את העובד במקום העבודה, ואותו מכר אינו עוטה מסיכה, ואף לא עבר תשאול לגבי מצב בריאותו טרם כניסתו אל מתחם הארגון), הרי שמדובר בעבירת משמעת של העובד.

מנגד, אם בכל זאת נכנס אל בית העסק לקוח (או ספק) שאינו עוטה מסיכה כפי שנדרש בחוק (פה ואף מכוסים), או שאותו אדם נכנס כאשר הוא עוטה מסיכה ובשלב מסוים הוא מוריד את המסיכה, האחריות לכך שהלקוח (או הספק) הוריד את המסיכה או נכנס בלעדיה, אינה נופלת על העובד אלא על המעסיק (אלא אם כן, כאמור, אותו עובד הכניס את האדם ללא מסיכה בניגוד לנהלים וללא ידיעת המנהל במקום).

במילים אחרות, עצם פרסום הנהלים על ידי הנהת הארגון לגבי כניסת אנשים עם מסיכות אינו פוטר את המעסיק מאחריות.

נדגיש, כי ממונה הקורונה הוא זה שעליו מוטלת האחריות לכך שכל מי שנכנס אל בית העסק יעטה מסיכה.

ולכן, כאשר ממנים "ממונה קורונה" בארגון, הממונה צריך להיות מנהל בכיר בעל סמכויות, לרבות המסכות לדרוש מאותו אדם לצאת מבית העסק. לא ניתן להטיל אחריות זו על עובד זוטר חסר סמכויות.

במקרים בהם הארגון מקבל קנס ממפקח, בעקבות הימצאותו בבית העסק של אדם שאינו עוטה מסיכה – בין אם הוא לקוח, ספק, נותן שירותים או כל אדם אחר – המעסיק אינו יכול להטיל את הקנס על אף אחד העובדים.

יתרה מזאת, דרישה של מעסיק מהעובדים שישלמו מכיסם את הקנס שהושת על המעסיק, לא תתקבל על ידי בית הדין בהבנה, והיא וודאי שלא מהווה עילה לזימון לשימוע או לפיטורים.

סביר להניח שבתי הדין לעבודה לא יתייחסו בסלחנות כלפי מעסיקים שמסירים מעצמם אחריות ומטילים על העובדים את כל האחריות על עטיית המסיכות של לקוחות, ספקים ואנשים אחרים, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בחיוב עובד בתשלום הקנסות שהמעסיק חוייב בו.

 

אירועים מקצועיים למנהלי משאבי אנוש

אין תגובות

השאר תגובה