שיתוף

מה קורה כאשר עובד מועל באמון המעסיק ומבצע עבירה שגורמת למעסיק נזק: האם ניתן לפטר אותו בלי פיצויי פיטורים? מסתבר שלא בהכרח. בין הדין לעבודה לא ממהר לאשר למעסיקים לשלול פיצויים מעובדים שפוטרו, גם כאשר הפיטורים נבעו מפגיעה באמון ואף מעבירה פלילית שביצע העובד כנגד המעסיק וכנגד חברות הקשורות איתו כמו למשל ספקים, לקוחות ושותפים עסקיים.

בפסק דין שניתן לפני כחודש קבע בית הדין לעבודה כי אין לשלול פיצויי פיטורים מנהג של חברת הובלות, שגנב מוצר השייך ללקוח של המעסיק. בית הדין טען כי המוצר שנגנב על ידי העובד הוא לא בעל ערך כספי מאוד גבוה. פרט לכך, לא הוכח כי העובד ביצע מעשים דומים בעבר, והמעסיק הודה, כי הוא היה עובד טוב.

חוייב לשלם את הקנס

למרות זאת, חוייב העובד שסרח לשלם את הקנס שהוטל על המעסיק על ידי הלקוח שממנו נגנב המוצר. כמו כן דחה בית הדין את בקשת העובד שפוטר לקבל דמי הודעה מוקדמת ותשלום פיצויים הנובעים מפיטורים שלא כדין. במילים אחרות, הוא יקבל רק את דמי הפיצויים הרגילים. ולא יקבל דמי הודעה מוקדמת או פיצויים נוספים בשל פיטורים שלא כדין.

בית הדין פסק, כי שלילת פיצויי פיטורים לא צריכה להיות אוטומטית. במקום זאת, יש לקבוע סנקציה מידתית בהתאם לנסיבות המקרה, כאשר כל מקרה נדון לגופו. בית הדין לעבודה הבהיר, כי הפסיקה לוקחת בחשבון כמה שיקולים לבחינת הסנקציה של שלילת פיצויי פיטורים, במצב בו נקבע כי הפיטורים עצמם מהווים עונש ראוי (אף על פי שיש לשלם לעובד פיצויי פיטורים).

כמו כן פסק בית הדין לעבודה, כי הסנקציה של שלילת פיצויי פיטורים ושלילת דמי הודעה מוקדמת נעשית במשורה, במקרים קיצוניים ביותר. במקרה הנוכחי, קבע בית הדין, כי העובד הפר הוראות שהיו ידועות לו וביצע עבירת משמעת חמורה: לקיחה ללא רשות של מוצר מהמפעל שעבורו המעסיק מבצע הובלות.

בין השיקולים: הוא היה עובד טוב

אמנם לא מדובר במוצר חסר ערך כספי, ועם זאת, גם לא מדובר במוצר בעל ערך כספי מאוד גבוה. פרט לכך, גם לא הוכחו מעשים דומים שנעשו על ידי העובד, ומתברר כי מדובר בעובד טוב.

אמנם הוכח כי המעשה של העובד גרם נזק למעסיק, אבל שלילת פיצויי פיטורים היא צעד דרסטי מדי, בפרט לאור העובדה שהעובד כבר נענש על ידי עצם הפיטורים. מכיוון שכך, קבע בית הדין כי העובד זכאי לקבל פיצויי פיטורים.

בנוגע לתביעת המעסיק לגבי תשלום קנס בגין מעשה הגניבה קבע בית הדין כי הסיבה לתביעה היא הפרת חוזה העבודה על ידי העובד, שגרמה לנזק למעסיק. נספק, כי מאחר שהוכח כי הקנס הוטל על המעסיק על ידי הלקוח שלו נבע כתוצאה ישירה ממעשי העובד, הרי שיש לחייב את העובד בסכום הקנס.

כמעסיק תבע בנוסף, גם תביעה של נזק שנגרם בשל הפחתת היקף העבודה עם הלקוח ותביעה בנוגע לפגיעה במוניטין ובשם הטוב. אלא ששתי תביעות אלה נדחו בגלל היעדר הוכחה.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה