עליית תוחלת החיים עשויה להביא לקריסת חברות הביטוח

עליית תוחלת החיים עשויה להביא לקריסת חברות הביטוח

כך אמר מלכיאל רחמים ביום העיון בנושא שכר. אנשים חיים יותר שנים מכפי שחישב מקדם ההמרה. מאיפה יגיע הכסף?

שיתוף
מלכיאל רחמים

מלכיאל רחמים, לשעבר מנהל מחלקת הפנסיה בבזק ונחשב למומחה בתחום, הרצה ביום העיון בנושא שכר שנערך ביום חמישי האחרון במבשלת הבירה ג'מס, והעלה נושאים חשובים הקשורים לסעיף 14 בחוק פיצויי פיטורין ולא רק. הנה עיקרי הדברים:

מהו המועד לתשלום פיצויי פיטורים? לענייננו, המועד הוא יום הפסקת יחסי עובד ומעביד. הזכאות לפיצויי הלנה קמה רק אם המעביד לא הודיע לחברה המנהלת את קופת הגמל, כי העובד מסכים לקבלת תשלומם בתוך 15 יום מיום סיום יחסי העובד ומעביד.

בנושא פיצויי פיטורין המופרשים לקופת גמל, סעיף 20 לחוק הגנת השכר קובע: מי שזכאי לקבל מקופת גמל את פיצויי הפיטורים או חלק מהם מכוח תשלומים ששילם לה מעביד (לקופ"ג). לא יהיה זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים על הסכום המגיע לו מקופת הגמל.

כאשר מעסיק מוסר לעובד את טופס 161 (הודעת מעביד על פרישת עובד) – אחריותו הסתיימה. גם אם העובד מושך את הזמן ולא עושה דבר עם הכספים – זוהי אחריותו. לפי חוק יש למסור לעובד מיום סיום העסקתו טופס 161 בתוך 15 יום. לאחר מסירת הטופס במועד ובהנחה שביום סיום יחסי עובד ומעביד נצבר מלוא חוב הפיצויים, אין המעביד אחראי להפסדים שנגרמו לעובד בעקבות שחיקת הסכומים הצבורים בקופת הגמל. יודגש כי גם אם נמסר את טופס 161 במועד, הוא פטור מתשלום פיצויי הלנה.

כלומר, אם חל הפטור לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים על הפקדות המעביד לפיצויים, יוצא המעביד ידי חובת הפיצויים בעצם התשלום לקופת הגמל לגבי: השכר שלגביו הפריש פיצויים כדין לקופה. ולגבי התקופה בה התמיד בהפקדות.

בימים אלה מדינת ישראל עוברת רפורמה אדירה:  בתאריך 1.1.13 חברות הביטוח לא יוכלו למכור פוליסות מקדמי קצבה מובטחים, אלא רק לבני 55 ומעלה. הסיבה היא שאין אפשרות לחזות את אורך חיי המבוטחים שגילם עובר את 55 שנה, ולפיכך אין אפשרות להעריך את סיכונם.

כל חברת ביטוח עשויה לסרב לבטח לקוח בביטוח מנהלים, כדי לא לחשב לו מקדם המרה. היא רשאית להחליט שנתוני העובד מהווים סיכון גבוה יחסית, בעקבות מצב בריאותי מסוים, משקל עודף, עיסוק במקצוע מסוכן ועוד.

בכל שנה עולה תוחלת החיים ב-3-4 חודשים, בעקבות עליה באיכות החיים והמצאת תרופות למחלות חשוכות מרפא. מטרת יצירת מקדמי המרה היא הגנה על חוסכים (העובדים) ושמירה על יציבות המבטחים (חברות ביטוח). גם אם חושב לאדם מקדם מסוים והוא חי יותר, הוא ימשיך לקבל את תשלומי הפנסיה החודשיים. ההגנה ניתנת לאזרחים מצד אחד, ומצד שני חייבת להגן גם על חברות הביטוח שעלולות למצוא עצמן בהפסדים אדירים. התשובה לשאלה מהיכן יביאו חברות הביטוח את הכסף, עדיין לא נמצאה.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה