שיתוף

מספר משרות השכיר הסתכם בחודש אפריל השנה (2019) בכ-3.707 מיליון. מדובר בעלייה של כ-1.4% לעומת אפריל 2018, כך עולה מנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאפריל 2019. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים במחירים שוטפים עמד בחודש אפריל 2019 על 10,779 שקלים – עלייה של כ-3.7% לעומת אפריל אשתקד.

בענף שירותי אירוח ואוכל נצפתה העלייה הגדולה ביותר של שכר ממוצע, מדובר בעלייה של כ-9.4%. השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים הסתכם ב-10,156 שקלים – עלייה של כ-2.4% לעומת אפריל 2018.

מהשוואה בין החודשים פברואר, מארס ואפריל, של שכר משרת שכיר במחירים שוטפים, של כל העובדים (ישראלים ועובדים מחו"ל) עולה, כי בחודש פברואר עמד השכר הממוצע למשרת שכיר על כ-10,362 שקלים, במארס היה השכר הממוצע למשרת שכיר 10,819 שקלים ובאפריל עמד השכר הממוצע למשרת שכיר (של כל העובדים) על 10,362.

מהשוואה בין פברואר, מארס ואפריל, לגבי שכר ממוצע של משרת שכיר במחירים שוטפים לעובדים ישראלים עולה, כי בפברואר עמד שכר זה על 10,670 שקלים, במארס הוא עמד על 11,144 שקלים ובאפריל, כאמור, עמד השכר הממוצע במחירים שוטפים של עובדים ישראלים על 10,779.

באפריל 2019 היו כ-33.8% מכלל משרות השכיר במשק (כ-1.254 מיליון משרות), בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (כלומר גבוה מ-10,779 שקלים).

כ-66.2% מכלל משרות השכיר במשק (כ-2.453 מיליון משרות) היו באפריל בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק.

מספר משרות השכירים בענף שירותי אירוח מהווה כ-17.1% בלבד מכלל מספר המשרות בענף שירותי האירוח

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים לפי ענף כלכלי – אפריל 2019; מקור: למ"ס

והאוכל, בעוד שהשכר הממוצע למשרת שכיר בענף שירותי האירוח עמד על 8,204 שקלים והיה גבוה בכ-54.2% מהשכר הממוצע של כלל ענף שירותי אירוח והאוכל, שעמד על 5,319 שקלים.

משרות השכיר בענף שירותים פיננסיים מהוות כ-46.1% מכלל משרות השכיר בענף שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח, והשכר הממוצע למשרת שכיר בענף זה עומד על 28,911 שקלים – גבוה בכ-35% מהשכר הממוצע של כלל הענף, שעומד על 21,420 שקלים.

בענף השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים, עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים בכששה אחוזים (בחישוב שנתי) בחודשים פברואר, מארס אפריל. זאת, בהמשך לעלייה של כ-5.9% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2018, דצמבר 2018 וינואר 2019.

בענף פעילויות בנדל"ן ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים בכ-3.1% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל 2019. זאת, בהמשך לירידה של כ-2.4% (בחישוב שנתי) בחודשים נובמבר 2018-ינואר 2019.

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה