עליה משמעותית בשיעור ההשתתפות של מבוגרים בכוח העבודה

עליה משמעותית בשיעור ההשתתפות של מבוגרים בכוח העבודה

מנתוני בנק ישראל, העלייה המשמעותית ביותר בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה בעשור האחרון התרחשה בקרב העובדים המבוגרים, הודות להעלאת גיל הפרישה

שיתוף
דרוש/ה אחראי/ת משאבי אנוש

דרוש/ה אחראי/ת משאבי אנוש

העלאת גיל הפרישה נמצא כתורם באופן משמעותי לצמיחת המשק. כך על פי סקירה חצי שנתית של סוגיות מחקריות וההתפתחויות הפיסקליות, מאת בנק ישראל.

על פי הנתונים, ישנה עלייה בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה בישראל בקרב גברים ונשים מעל גיל 55.

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של בני 25—64 (גילי העבודה העיקריים) עלה מאז 2003 בכ-4.5 נקודות אחוז, וב-2016 הוא הגי ל-80.7% – גבוה מהממוצע ב-OECD.

עוד על פי סקירת בנק ישראל, העלייה המשמעותית ביותר בעשור האחרון התרחשה בקרב המבוגרים, ובעיקר בקרב גברים יהודים בני 60—69, בקרב גברים לא-יהודים בני 55—59, ובקרב נשים בנות 55—64. היות ששיעורי ההשתתפות יורדים עם הגיל, הם פחתו בעקבות התבגרות האוכלוסייה המצויה בגילי העבודה. אולם המבוגרים הגדילו את שיעורי השתתפותם במידה רבה יותר, ולכן שיעור ההשתתפות הכולל במשק דווקא עלה.

עד ראשית שנות האלפיים ירד שיעור ההשתתפות של הגברים במשך כמה עשורים; העלייה שחלה בו בעשור האחרון נובעת בעיקר מהעלייה בהשתתפות המבוגרים. שיעור ההשתתפות של הנשים עולה בהתמדה, בהתאם למגמה העולמית, אולם מאז 2003 חלק גדול מהעלייה נובע מהגידול בשיעור ההשתתפות של המבוגרות.

הניתוח מראה כי שיעור ההשתתפות של המבוגרים עלה בעשור האחרון במידה רבה כתוצאה מכך שגיל הפרישה הועלה בהדרגה משנת 2004, שכן מהלך זה עודד את קבוצות האוכלוסייה המבוגרות להשתתף בשוק העבודה. העלאת גיל הפרישה תרמה ככל הנראה להכנסות המבוגרים ולפנסיה שלהם, וכנראה גם הרימה תרומה בלתי מבוטלת לצמיחת המשק בעשור האחרון.

לגביי שיעור השתתפותן של נשים בכוח העבודה, לאורך השנים שיעור ההשתתפות של נשים בכל גיל נתון עולה עם שנת הלידה, כלומר נשים משנתונים מאוחרים משתתפות יותר, אולם עלייה זו מצטמצמת בחלוף השנים וכיום אין פער גדול בין הקוהורטות בקבוצת הגיל הצעירה.

לעומת זאת, שיעור ההשתתפות של גברים ירד בעשורים האחרונים של המאה ה-20, אך החל משנת 2005 חלה בו תפנית וכיום הוא נמצא במגמת עלייה. בעקבות זאת נערך בבנק ישראל ניתוח שנועד לברר מה מוביל כיום לעלייה בקרב הנשים, מה הוביל לשינוי המגמה בקרב הגברים, וכיצד השינויים מושפעים משינויי מדיניות.

אחד משינויי המדיניות המשמעותיים נוגע לכך שהחל מ-2004 עלה גיל הפרישה בהדרגה – מ-60 ל-62 לנשים ומ-64 ל-67 לגברים.

כאשר מפלחים את שיעור ההשתתפות לפי גיל, מוצאים עלייה חדה בקרב המבוגרים: העלייה בולטת בעיקר בגילים שהושפעו ישירות מהעלאת גיל הפרישה, אך היא ניכרת גם בקרב פרטים קרובים לגיל הפרישה, כלומר בגילים שבהם שיעור ההשתתפות מתחיל לרדת. מחקרים קודמים והניתוח הנוכחי מעידים כי העלייה בשיעורי ההשתתפות של מבוגרים אינה נובעת מכך שמאפייניהם השתנו במהלך השנים אלא מהעלאת גיל הפרישה.

 

כנס משאבי אנוש כנס קהילת הגיוס השנתי 2021

אין תגובות

השאר תגובה