שיתוף
נכתב על ידי: ירון הרן – מנכ"ל חברת עוקץ פנסיה, מקבוצת עוקץ מערכות

ירון הרן

ניגודי אינטרסים בעולם הפנסיה, עלולים לפגוע בזכויות העובדים ולחשוף את המעסיקים לסיכונים מיותרים.

לאורך השנים, פגעו האינטרסים המנוגדים של סוכני ביטוח וחברות הביטוח לבין העובדים והמעסיקים, בזכויות העובדים והציבו  את המעסיקים, במצב לא תקין מול העובדים שלהם.

פעמים רבות הפילו חברות הביטוח את האחריות לטעויות ולמחדלים שלהן ושל סוכני הביטוח על המעסיק.

כעת נשאלת השאלה: האם סוכן הביטוח – שאת רוב התגמול שלו הוא מקבל בסופו של דבר מחברת הביטוח (ויש לא מעט סוכנויות ביטוח שהן אף בבעלת חברות הביטוח) והוא גם זה שמבצע עבור המעסיק את התפעול הפנסיוני ואמור לתת לכם הגנה – האם בזמן אמת, סוכן הביטוח יהיה בצד שלכם (כלומר של המעסיק) או בצד של חברת הביטוח.

רשות שוק ההון פועלת למניעת ניגודי האינטרסים הרבים שבשוק:

בנקים – ניגוד האינטרסים: מצד אחד הבנק הוא גוף המייעץ בכל הנוגע לאפיקי השקעה מומלצים, ומצד שני, חלק מהאפיקים הללו שייכים לבנק. רפורמת בכר (משנת 2005) חייבה את הבנקים למכור את קופות הגמל וקרנות הנאמנות שלהם.

סוכני ביטוח\יועצים פנסיוניים\משווקים פנסיוניים – ניגוד האינטרסים: כשסוכן ביטוח מתוגמל על ידי קופה מסוימת באופן גבוה יותר מאשר על ידי קופות אחרות, זה גורם לו לבחור עבור כל העובדים רק את אותה קופה.
מצב זה גורם לכמה כשלים:

– ביטול זכות הבחירה של העובד.
– דמי ניהול גבוהים לעובד, בעקבות מניעת תחרות.
– הקטנת גובה הקצבה של העובד.
– הפלת האשמה על מעסיקים.
– חוסר תחרות ללא חופש בחירה.
– רמת שירות ירודה ולא בהכרח מקצועית.
– בכובע אחד הם מוכרים ביטוחים לעובדים, ובכובע השני הם צריכים לשמור על המעסיק שיעמוד בחובותיו בכל הקשור לבקרה שוטפת.

רשות שוק ההון יזמה את סעיף 20 (א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל 2005 ) הקובע, כי העובד רשאי לבחור כל קופת גמל לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעסיקו.

כמו כן, תיקון לסעיף זה משנת 2015 נתן זכות לעובד לבחור כל בעל רישיון ( סוכן ביטוח\יועץ פנסיוני\משווק פנסיוני) .

החל מפברואר 2016 נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשלומים לקופת גמל – הדיווח במבנה אחיד.

דיווח במבנה אחיד מספק פתרון מושלם לניגוד האינטרסים הזה, על ידי כך שהמעסיק בוחר חברת תפעול פנסיוני שהאינטרס היחיד שיש לה הוא המעסיק עצמו ושמירה על זכויות העובדים. כלומר חברת תפעול פנסיוניות.

טעויות ומחדלים בעולם הפנסיוני עלולים לגרום נזק בלתי הפיך לזכויות העובדים, ובה בעת לחשוף את המעסיקים לסיכונים גבוהים.

מעסיק שבוחר חברת תפעול בעלת אינטרסים מנוגדים מסתכן בכך שזכויות העובדים שלו ייפגעו והוא עצמו יהיה חשוף לסיכונים גבוהים.

ירון הרן, מנכ"ל חברת עוקץ פנסיה, מקבוצת עוקץ מערכות ישא הרצאה על נושא זה, ביריד משאבי אנוש שיתקיים ב-24 ביוני במרכז הירידים בתל אביב

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה