שיתוף

חלק בלתי נפרד ממיתוג מעסיק חיובי הוא ליווי עובד בעת עזיבתו את החברה. בין אם הוא עוזב מרצונו או משום שפוטר.

אחת מאבני הבניין החשובות ביותר שכל ארגון חייב לכלול במסגרת הליווי של עובד שעוזב את החברה, היא להסביר לו מה הוא צריך לעשות כדי לשמור על זכויותיו בקרן הפנסיה שלו או בביטוח המנהלים.

במילים אחרות, להסביר לעובד שעוזב מה עליו לעשות כדי שהביטוח הפנסיוני שלו לא יפגע בתקופת הביניים בין מקום העבודה הנוכחי לבין מקום העבודה הבא שלו.

אם כן, עליכם להסביר לעובד שברגע שאתם מפסיקים להפקיד עבורו את ההפקדות לביטוח הפנסיוני, הוא צריך להפקיד עבור עצמו.

וכי אם הוא יפסיק את ההפקדות לחלוטין, הרי שבחמישה החודשים האחרונים אמנם ישמרו זכויותיו.

אבל לאחר שיחלפו חמישה חודשים והוא לא יפקיד לביטוח הפנסיוני, הרי שהוא נכנס למצב בו רצף ההפקדות לביטוח הפנסיוני נקטע.

המשמעות של קטיעת רצף ההפקדות היא שרצף הזכויות של העובד שעוזב, לא ישמר. וכאשר רצף הזכויות לא נשמר, העובד נחשב כמי שאינו מבוטח בביטוח פנסיוני.

אם הוא יתחיל לעבוד במקום עבודה אחר לאחר שרצף הזכויות נקטע, הזכאות שלו לביטוח פנסיוני תתחיל רק לאחר ששה חודשי עבודה.

זאת ועוד, כאשר יש הפסקה ברצף ההפקדות לביטוח הפנסיוני, דמי הניהול עלולים לעלות בעת חידוש הביטוח במקום העבודה החדש.

הסיבה לכך היא שבעת הפסקת ההפקדות, (כאשר רצף ההפקדות נקטע), קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים הופכים ללא פעילים.

וכתוצאה מכך, דמי הניהול עלולים לעלות באופן משמעותי. לכן חשוב להמליץ לעובד שעוזב לפנות אל קרן הפנסיה, במטרה להסדיר את גובה דמי הניהול.

כך או כך, כדי שלא להקלע למצב זה, שבו רצף הזכויות בביטוח הפנסיוני נקטע, על העובד מוטל לדאוג בעצמו לשמירה על רצף הזכויות.

כדי לשמור על רצף הזכויות של העובד בביטוח הפנסיוני, הוא יכול להמשיך להפקיד בעצמו את אותם סכומים לביטוח הפנסיוני שהופקדו עבורו על ידי החברה אותה עזב.

אבל אם אין ביכולתו להפקיד את מלוא הסכום, הוא יכול להגיע עם המבטח הפנסיוני להסדר ריסק שבמסגרתו הוא משלם רק את סכום הריסק (שהוא נמוך יותר מהסכום אותו הפקידה עבורו החברה).

במקרה כזה, בעת שהוא יתחיל לעבוד במקום עבודה חדש, הוא יחשב כמי שהיה מבוטח בעת קבלתו לעבודה, ועל כן יהיה זכאי לביטוח פנסיוני ממעסיקו החדש כבר מיומו הראשון לעבודה. בנוסף, כל זכויותיו ישמרו, כמו גם דמי הניהול.

ולבסוף, יש להדגיש, כי גם עובד שאינו עוזב את החברה, אבל מסיבה כלשהי ההפקדות של החברה לא הגיעו ליעדן או שהחברה הפסיקה להפקיד עבורו לביטוח הפנסיוני, גם במקרה זה יקטע רצף ההפקדות על כל המשתמע מכך.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה