שיתוף

מיזעור הסיכונים שבתביעות כנגד ארגונים בנושא של הטרדה מינית דורש, לפני כל דבר אחר, הבנה מצד ההנהלה הבכירה, שנקיטת פעולת תגמול כנגד הקרבן שהתלונן לא רק שלא תסייע לארגון בשום צורה דרך ואופן, אלא היא אף עלולה להזיק לארגון במידה רבה ביותר.

החוק למניעת הטרדה מינית, שנחקק לקראת סוף שנות התשעים, קובע כי, הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בחירותו בפרטיותו ובזכותו לשוויון.

עוד קובע החוק, כי הטרדה מינית יכולה להופיע במגוון דרכים ואופנים, החל מביצוע מעשים מגונים ועד ביזוי והשפלה על רקע מיני. בתי הדין לעבודה ניסו בפסיקותיהם לבסס עקרונות שמסייעים להבחין בין הטרדה מינית לבין חיזור לגיטימי.

הם קבעו חד משמעית, כי הטרדה מינית היא עבירה פלילית שעונשה מאסר, ובנוסף יכול המוטרד להגיש תביעת פיצויים כנגד המטריד.

הבעיה היותר גדולה ואשר גם בה מטפל החוק, היא נקמה במוטרד או במוטרדת ש'העזו' להתלונן. הפסיקה קובעת כי נקמה במקרים בהם העובד ניסה להגן על עצמו (או בשפת דיני העבודה: 'עוסק בפעילות מוגנת') כמו למשל על ידי תלונה, וכתוצאה מכך סבל המתלונן נזק מהותי, הוא זכאי לפיצויים בשל כך.

על פי החוק למניעת הטרדה מינית, הטרדה מינית היא כל אחד מהמעשים הבאים: סחיטה באיומים בעלת אופי מיני, מעשים מגונים, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני, אמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני, פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, תוך התמקדות במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, ניצול יחסי מרות בהטרדה מינית, התנכלות.

במקרים בהם ההטרדה המינית או ההתנכלות לעובד או לעובדת מתרחשות בסיטואציה הקשורה למקום העבודה ניתן להגיש תביעה אזרחית לבית הדין האזורי לעבודה.

התביעה יכולה להיות מוגשת על-ידי המוטרד\ת כנגד המטריד\ה וכן כנגד מקום העבודה. התביעה כנגד מקום העבודה היא בעקבות התנכלות, ו\או בעקבות אי קיום הוראות החוק לעניין נקיטת אמצעי מנע או קיום הליכי בירור.

בית הדין לעבודה רשאי לפסוק כי המעסיק ישלם לעובד\ת שנפגע\ה פיצוי בשל נזקים מוכחים, לרבות אובדן ימי עבודה, נזקים נפשיים, הוצאות משפטיות, טיפול נפשי וכו.

כמו כן יכול בית הדין לעבודה לפסוק כי על המעסיק לשלם לעובד\ת שנפגע\ה פיצוי גם ללא הוכחת נזק, עד לסכום של 120 אלף שקלים.

תקופת ההתיישנות על תביעות אזרחיות בעקבות הטרדה מינית היא שבע שנים. אדם שמגיש תביעה אזרחית בגין הטרדה מינית בעבודה זכאי להנחה בתשלום אגרת פתיחת תיק בבית הדין לעבודה.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה