שיתוף

המשק הישראלי הותיר את גלי האבטלה של 2008-2009 הרחק מאחוריו ושיעורי התעסוקה רק הולכים ועולים. מנתונים שנמדדו בסקר שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי בשנת 2017 כולה, עמד אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה על כ-4.2%, לעומת כ-4.8% בשנת 2016; אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה עמד ב-2017 על כ-64% לעומת כ-64.1% בשנת 2016.

עוד עולה מהסקר, כי שיעור התעסוקה, כלומר אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה, בקרב בני 15 ומעלה עמד במהלך 2017 על כ-61.3%, לעומת כ-61.1% בשנת 2016 – עלייה של כ-0.2%. כך עולה מסקר כוח אדם שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לשנת 2017 כולה, לרבעון הרביעי אשתקד ולחודש דצמבר 2017.

נתוני מועסקים ברבעון הרביעי של 2017

מהסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרבעון הרביעי של 2017 (חודשים אוקטובר-דצמבר) עולים הנתונים הבאים: אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עמד על כ-4.2%, לעומת כ-4.1% ברבעון השלישי של 2017; אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה עמד על כ-64% – ללא שינוי לעומת הרבעון השלישי 2017.

שיעור התעסוקה ברבעון הרביעי של 2017 בקרב בני 15 ומעלה עמד על כ-61.3%, ללא שינוי לעומת הרבעון השלישי אשתקד (2017). אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני ה-64-25 עמד על כ-3.6% – ללא שינוי לעומת הרבעון השלישי 2017. אחוז בני ה-64-25 בכוח העבודה עמד על כ-80.3%, לעומת כ-79.9% ברבעון השלישי 2017.

שיעור התעסוקה בקרב בני ה-64-25 עמד ברבעון הרביעי של 2017 על כ-77.4%, לעומת כ-77% ברבעון השלישי של 2017. אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים, עמד על כ-78% לעומת כ-77.8% ברבעון השלישי 2017.

בהשוואה מול הרבעון המקביל של 2016 עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי, אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני ה-64-25 עמד על כ-3.7%. זאת, לעומת כ-4.1% ברבעון הרביעי של שנת 2016. אחוז בני ה-64-25 בכוח העבודה עמד ברבעון הרביעי אשתקד על כ-80%. זאת, לעומת כ-79.9% בשנת 2016; שיעור התעסוקה בקרב בני ה-64-25 עמד על כ-77.1%, לעומת 76.6% ברבעון הרביעי של שנת 2016.

חלקם של השכירים בתחום ההייטק מכלל השכירים במשק הסתכם ב-9.0%, לעומת כ-9.1% בשנת 2016. מספר השכירים המקבלים את שכרם מחברות כוח אדם הסתכם בכ-38.3 אלף, לעומת כ-36 אלף בשנת 2016.

מבין המחוזות, אחוז הבלתי מועסקים הנמוך ביותר היה במחוז המרכז והוא עמד על 3.5%. מבין היישובים המונים מאה אלף תושבים ומעלה, אחוז הבלתי מועסקים הנמוך ביותר היה ברמת גן וברחובות והוא עמד על 2.8%.

נתוני מועסקים בחודש דצמבר 2017

ולבסוף, נתוני המועסקים בחודש דצמבר 2017: מהסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי הנתונים שנסקרו בחודש דצמבר 2017 עולה, כי בדצמבר 2017 עמד אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה על כ-4% לעומת כ-4.3% בנובמבר 2017. אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה עמד על 64.1%, לעומת 63.9% בנובמבר 2017.

שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה עמד בדצמבר 2017 על כ-61.5%, לעומת 61.1% בנובמבר 2017.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה